Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

25 października powiatowe lodowisko w Przasnyszu będzie ponownie otwarte

Opublikowane przez

Od 25 października 2021 r. zapraszamy ponownie do korzystania z lodowiska powiatowego w Przasnyszu.
Godziny otwarcia:
Dni powszednie: 15.00 - 21.30
Soboty: 9:00 - 22.15
Niedziele: 10.30 - 22.15


Lodowisko - zdjęcie z trybun wraz z herbem Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu


Cennik:
Seans 60 minut:
Bilet ulgowy - 5 zł.
Bilet normalny - 7 zł.
Wypożyczenie łyżew - 10 zł.

Adres:
ul. Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
tel. 29 3330380
www.zsp-przasnysz.edu.pl

Wspólnie uczciliśmy pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Opublikowane przez

16 października w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbyło się wręczenie Świadkom Historii statuetek – Sygnetów Niepodległości i Drzwi do Wolności. Następnie uczestnicy obejrzeli dwa filmy – „Sny stracone, sny odzyskane” oraz „Położna” – w ramach Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, imprezy organizowanej przez Arkadiusza Gołębiewskiego i od lat wspieranej przez Instytut Pamięci Narodowej. W uroczystości wziął udział Prezes IPN dr Karol Nawrocki. Partnerem wydarzenia był Powiat Przasnyski na czele ze starostą Krzysztofem Bieńkowskim.


Grupowe zdjęcie uczestników uroczystości w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu


Zanim rozpoczęły się w Przasnyszu pokazy filmów i uhonorowania Bohaterów, w pobliskim Pawłowie Kościelnym odsłonięta została pamiątkowa tablica upamiętniająca tragiczną śmierć żołnierzy Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" z ostatniego Patrolu chorążego Stanisława Kakowskiego ps.” Kaźmierczuk”.


W uroczystościach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, żołnierze, rodziny ofiar jak również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych.


Sygnety Niepodległości i Drzwi do wolności to wyróżnienia dla świadków historii, bohaterów walki o wolność i tych, którzy nie bali się tej walki wspierać. „W tym sensie Retrospektywy to nasze prace badawcze. Przed przyjazdem w dane miejsce pracujemy z samorządowcami, lokalnymi historykami, szukamy w źródłach IPN-u osób, które walczyły w tych rejonach z bronią w ręku ale też dziesiątkom tych, którzy pomagali żołnierzom Podziemia Niepodległościowego i nierzadko spotykały ich za to represje. Czasem rodziny dopiero od nas dowiadują się, że wśród bliskich mają czy mieli bohatera. Te sprawy były bowiem latami skrywane i przemilczane. Lokalna społeczność zaczyna też lepiej rozumieć historie danych rodzin, bo można je odkłamać, pozbawić komunistycznych nakładek propagandowych” – mówi dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski.


Drzwi Wolności otrzymali ppor. Teresa Cichowska ps. „Drzazga” z domu Kołakowska, Anastazy Pszczółkowski, Lucjan Majkowski, Józef Keczmerski, Tomasz Budny, Paweł i Rozalia Sosnowscy oraz Aleksander Sosnowski.
Z kolei laureatami Sygnetów Niepodległości zostali Zakon Sióstr Klarysek Kapucynek z Przasnysza, Jerzy Miączyński ps. „Bohun”, „Szary”, Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur” i komendant Edward Dobrzyński ps. „Orzyc”.


W ramach Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci uczestniczy uroczystości mogli obejrzeć dwa filmy „Sny stracone, sny odzyskane” Arkadiusza Gołębiewskiego oraz „Położną” Mari Stachurskiej, która otrzymała Złotego Opornika na tegorocznym festiwalu NNW.


Dokumentalny film "Sny stracone, sny odzyskane" odsłania dramat polskich rodzin poddawanych surowym represjom, jakie stosowały władze wobec ludności cywilnej w odwecie za pomoc niesioną partyzantce niepodległościowej po 1944 r. Z kolei „Położna” opowiada historię Stanisławy Leszczyńskiej, która w nieludzkich warunkach obozu zagłady „Auschwitz-Birkenau” przyjęła ponad 3 tysiące porodów, nie tracąc żadnego dziecka.


Retrospektywy festiwalu odbywają się nieprzerwanie od dziesięciu lat. Zawitały ze swoim programem do blisko 60 miejscowości na terenie Polski oraz poza granicami kraju, w tym do Pragi, Paryża, Londynu i Chicago. W tym roku Retrospektywy Festiwalu NNW zostaną także zrealizowane m.in. w Baranowie Sandomierskim, Łochowie, Sieradzu i Lublinie.
Za: IPN


W Centrum Aktywizacji Biznesu szkolili się specjaliści ds. budownictwa z Północnego Mazowsza

Opublikowane przez

Z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego 15 października 2021 roku w Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu odbyło się szkolenie dotyczące nowelizacji prawa budowlanego.


Grupowe zdjęcie uczestników szkolenia w sali konferencjnej

Szkolenie poprowadziła Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Aleksandra Krzoska przy współudziale Z-cy Kierownika Postępowań Nadzwyczajnych Małgorzaty Poszwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z 9 powiatów z wydziałów architektoniczno-budowlanych: powiatów: przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, mławskiego, ostrołęckiego oraz Miasta Ostrołęka.


Podczas spotkania omówiono znowelizowaną ustawę Prawo budowlane, zagadnienia dotyczące wydawania pozwoleń na budowę. Poruszono również różne kwestie oraz problemy z jakimi stykają się organy wydające pozwolenia na budowę.
Szkolenie połączone z wymianą doświadczeń okazało się być bardzo owocnym, o czym świadczyły bardzo pozytywne opinie zarówno prowadzących, jak i uczestników.

L Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez L Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 października 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu (I piętro), ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku”.
5. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku.”
6. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2021 roku.”
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 326/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 327/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Przasnyskiego (Nr druku 328/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego i nadania jej Statutu (Nr druku 329/2021).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2021 i 2022 rok (Nr druku 330/2021).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 331/2021).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 332/2021).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Opublikowane przez Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego Powiat Przasnyski informuje, że będzie składał wniosek na środki finansowe z Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:


1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę
150 000 000,00 zł.


W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:


1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.


Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.


Więcej informacji o programie znajduje się w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym szczegółowy opis Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój 12) w celu zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 w powiecie przasnyskim.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(29) 7525173 wewnętrzny 19 , kom. 511951468
lub
e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.


Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 października 2021 do godz. 16:00.


Informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu.

Kolejne spotkanie Samorządowców z Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez We wtorek 12 października 2021 roku z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego odbyło się kolejne już spotkanie włodarzy samorządów z terenu powiatu przasnyskiego. W spotkaniu ze starostą udział wzięli: Wicestarosta Przasnyski Waldemar Trochimiuk, Burmistrz Miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski, Sekretarz Gminy Przasnysz Bożena Rudzińska, Wójt Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki oraz Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański.  Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów gminnych na terenie powiatu przasnyskiego oraz współpracy z samorządem powiatowym.

Wspólne zdjęcie samorządowców siedzących przy stole w sali konferencyjnej starostwa
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.