Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Komunikat o rejestracji pojazdów

Opublikowane przez

Od dnia 19.10.2020 „inne sprawy związanie z rejestracją”, czyli bilety E w biletomacie, możliwe jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu Państwa wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/spprzasnysz

Oficjalnie odebrany most na Orzycu otrzymał imię Świętego Jana Pawła II

Opublikowane przez

16 października 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia i nadania imienia nowemu mostowi na Orzycu w gminie Chorzele. Wielu poddawało w wątpliwość powodzenie tej inwestycji. Kiedy w 2018 roku cała budowa praktycznie stanęła, obawy związane z terminową realizacją zadania tylko nabrały na sile. Jednak nowy Starosta Krzysztof Bieńkowski za namową i ze wsparciem radnego powiatowego Krzysztofa Nieliwodzkiego, który bardzo podkreślał znaczenie tej inwestycji dla regionu, postanowił idei nie porzucać. Podjęto wielki wysiłek i ogłoszono nowe przetargi na realizację inwestycji, po czym budowa ruszyła z miejsca, by połączyć dwa brzegi Orzyca. Most jest symbolem łączenia, stąd imię wielkiego rodaka Świętego Jana Pawła II, który za swojego życia łączył, a nie dzielił, jednał zwaśnione strony


Zdjęcie grupowe - zaproszeni goście przecinają wstęgę rozciągniętą na moście


Na uroczystość otwarcia przybyli parlamentarzyści, przedstawiciel wojewody mazowieckiego oraz samorządowcy z powiatu przasnyskiego, dyrektor i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele wykonawcy mostu z firmy Budrex Sp. z o.o. oraz proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Chorzelach.


W piątek 16 października w Polsce i w Watykanie świętowano 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jest to wyjątkowa rocznica, bowiem przypada w roku jego setnych urodzin. Decyzją Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego właśnie tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego mostu na rzece Orzyc, któremu uchwałą Zarządu Powiatu nadano imię Świętego Jana Pawła II. Po przywitaniu zebranych gości, Starosta Krzysztof Bieńkowski oddał głos pani poseł Annie Cicholskiej. Pani poseł podziękowała za zaproszenie oraz wyraziła zadowolenie i pochwałę dla sprawnego działania Powiatu Przasnyskiego pod zarządem Pana Krzysztofa Bieńkowskiego. Doceniając wyjątkową współpracę na terenie Ziemi Przasnyskiej przyznała, że żywi nadzieję by ta dalej pozostawała pozytywnie wyróżniającym się regionem. Następnie Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Marcin Grabowski odczytał list skierowany do zebranych przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.


Na chwilę przed poświęceniem mostu, Starosta Krzysztof Bieńkowski przybliżył zebranym okoliczności powstania mostu. Przypomniał, że jest to jedynie część większej całości projektu potocznie nazywanego „obwodnicą Chorzel”, bowiem cała inwestycja polega na budowie: drogi wzdłuż torów kolejowych w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach, drogi powiatowej od Podstrefy w Chorzelach do miejscowości Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc oraz drogi powiatowej na odcinku Brzeski Kołaki – Rembielin. Nie zabrakło również wspomnienia postaci Świętego Jana Pawła II, podziękowań dla Pani Poseł za patronowanie dobrym projektom oraz dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wsparcie w uzyskaniu 60% wkładu w inwestycję ze środków unijnych. Podziękowania otrzymał również poprzedni Starosta Zenon Szczepankowski, pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowy Zarządu Dróg oraz wykonawca inwestycji – firmy Budrex Sp. z o.o.


Następnie proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Chorzelach – ksiądz Stanisław Dziękiewicz przypomniał zgromadzonym, że ideą mostu jest łączyć , a także wyraził życzenie aby w tym trudnym czasie łączyły nas zgoda, dobro i miłość – do Boga i drugiego człowieka. Po tych słowach ksiądz proboszcz przystąpił do modlitwy o bezpieczną podróż i zachowanie od nieszczęść dla wszystkich przejeżdżających przez most oraz poświęcił nowo oddaną przeprawę przez Orzyc. Uroczystość otwarcia mostu imienia Świętego Jana Pawła II i oddania go do użytku zakończyło oficjalne przecięcie wstęgi.


Warto podkreślić znaczenie, jakie dla mieszkańców ziemi przasnyskiej ma oddanie do użytku tej inwestycji:
- cała inwestycja zapewni zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefy w Chorzelach oraz połączy dwie drogi wojewódzkie nr 616 i nr 614 na trasie Grudusk-Myszyniec,
- odciążenie ruchu samochodowego przez Chorzele zwiększy komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (projekt potocznie nazywany jest „obwodnicą Chorzel”),
- budowa mostu poprawi wygodę podróżowania między Mazowszem a Warmią i Mazurami (pomijając Chorzele, w promieniu kilkunastu kilometrów to jedyny most na Orzycu),
- budowa infrastruktury podniesie atrakcyjność inwestowania w PSG Chorzele: lepszy dojazd do potencjalnych przedsiębiorstw,
- ułatwi dojazd dla rolników na pola dzięki równoległej drodze dojazdowej utworzonej specjalnie dla tego celu, wraz ze zjazdami indywidualnymi na działki rolne.

Trwają prace na drogach powiatowych

Opublikowane przez

Trwają prace remontowe drogi powiatowej na odcinku Jednorożec - Małowidz. Remont obejmie nałożenie nowej nawierzchni jezdni oraz utwardzenie i poszerzenie pobocza, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Postęp prac nadzoruje Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy. Remont współfinansowany jest ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.


Członek Zarządu Paweł Mostowy na drodze Jednorożec - Małowidz

XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego na rok szkolny 2019/2020”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe na realizację przebudowy chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych 3235W, 3203W. (Nr druku 212/2020)
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 213/2020)
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 214/2020)
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 215/2020)
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 216/2020)
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 217/2020)
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 218/2020)
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.

Wkrótce ruszy jedyne kryte lodowisko w regionie

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski buduje nowoczesne kryte lodowisko z halą sportową przy ZSP w Przasnyszu. Jeszcze w tym roku mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą mogli skorzystać z jedynego takiego obiektu w promieniu ponad stu kilometrów! Inwestycja jest aktualnie w końcowej fazie: trwają odbiory wykonanych instalacji oraz prace porządkowe. Zakończenie budowy planowane jest w listopadzie 2020 roku, a oddanie obiektu do użytku przewiduje się na grudzień 2020 roku.


Płyta nowopowstającego lodowiska


Wielofunkcyjna hala sportowa mieścić będzie płytę sztucznego, naturalnie mrożonego lodowiska o wymiarach 40x25m, ograniczoną systemowymi bandami. Oprócz jazdy na łyżwach czy gry w hokeja na lodzie, będzie można organizować tu różne wydarzenia, uroczystości, imprezy i koncerty. Dzięki rozbudowanemu zapleczu, obiekt z pewnością przyciągnie wiele klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz zachęci je do realizowania własnych pomysłów. Zaprojektowane lodowisko swoimi wymiarami nie spełnia kryteriów profesjonalnego boiska hokejowego, co wyklucza wykorzystywanie obiektu do organizowania zawodów, jednak uczniowie mogą amatorsko i w ramach lekcji w-f uczyć się na nim zasad rozgrywek w hokeja.


Od strony technicznej obiekt posiada hall wejściowy z kasami, zaplecze szatniowe dla korzystających ze ślizgawki z wypożyczalnią łyżew, szatnie dla uczniów, zaplecze sanitarne, trybuny, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz przewiązkę do Zespołu Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu. W głównej części hali zlokalizowana będzie płyta lodowiska. Obiekt posiada również rozkładaną scenę wewnętrzną, zaplecze sanitarno-szatniowe dla artystów oraz zaplecze sceny.


Po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, Powiat Przasnyski wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, które rozpocznie się w grudniu 2020 roku. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy lodowiska, będzie ono czynne przez siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 obiekt będzie zarezerwowany dla grup szkolnych, natomiast wejścia ogólnodostępne przewiduje się w godzinach 15:30 – 21:00 z półgodzinnymi przerwami technicznymi na czyszczenie tafli po każdym godzinnym wejściu. W weekendy wejścia ogólnodostępne możliwe będą od godziny 9:00 do 22:00, z półgodzinnymi przerwami technicznymi po każdej godzinie "szusowania".


Ze względu na fakt, że działanie lodowiska uzależnione jest od temperatury powietrza na zewnątrz, lodowisko najprawdopodobniej będzie funkcjonowało w miesiącach listopad- marzec. W sezonie letnim obiekt będzie wykorzystywany jako hala sportowa oraz miejsce organizowania wydarzeń rozrywkowych oraz kulturalnych.


Całkowity koszt projektu to 13 183 428,00 zł. Powiat Przasnyski na realizację zadania uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 213 200,00 zł z Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji zmian.


Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele i formy współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.


Serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji.


Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu od dnia 15.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl


Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dostępny cyfrowo (DOCX, 206 KB)


Formularz opinii w sprawie - dostępny cyfrowo (DOC, 24 KB)

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.