Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027

Opublikowane przez Ogłoszenie Strategia Powiatu Przasnyskiego - grafika informacyjna 2021-2027

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania ewentualnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii dotyczących treści projektu. Uwagi należy składać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5 - kancelaria, lub przesłać go w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@powiat-przasnysz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości "konsultacje strategii".


Formularze można składać w terminie do 28 września 2021 r. do 12 października 2021 r.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2027.


Formularz konsultacyjny

Uwaga na próby oszustwa!

Opublikowane przez Grafika z tekstem: Uwaga na próby oszustwa!

Uprzejmie informujemy, że Powiat Przasnyski nie upoważniał żadnych firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i paliwami ekologicznymi do powoływania się na współpracę ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu lub jednostkami organizacyjnym powiatu przasnyskiego.  Jednocześnie nadmieniamy, że na terenie Powiatu Przasnyskiego nie jest realizowany program „Czysty Powiat”. Apelujemy o czujność i dokładne weryfikowanie przedstawianych Państwu ofert oraz o niepodawanie żadnych danych osobowych w kontaktach telefonicznych w powyższej sprawie.

Startują stypendia dla najzdolniejszych studentów przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Grafika informacyjna z treścią: głoszenie nabór za wybitne osiągnięcia studentów

W tym roku ruszyła XVI edycja stypendiów dla najzdolniejszych studentów na rok akademicki 2021/2022. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni  i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.


O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne i merytoryczne. Wymogi formalne to: stałe zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego, nie przekroczony 28 rok życia, wniosek o przyznanie stypendium złożony
w terminie wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane kryteria merytoryczne to: posiadanie znaczącego i powszechnie uznanego dorobku na arenie krajowej
i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej, bycie laureatem lub finalistą krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali.


Stypendium przyznaje się na rok akademicki (na 10 miesięcy: od października
do lipca w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie, tj. 6.000,00 zł brutto w skali roku akademickiego).


W latach 2007 – 2021 ufundowano 34 stypendia na kwotę 202.200,00 zł dla
19 studentów wybranych przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego.


Do 30 października 2021 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu II piętro pokój 206. Regulamin i druk wniosku można pobrać bezpośrednio z Urzędu z w/w Wydziału lub z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.


 

Nowy pokój do rodzinnych spotkań w PCPR w Przasnyszu

Opublikowane przez

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin biologicznych oraz środowiska zastępczego Starosta Przasnyski wyraził zgodę na utworzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pokój do rodzinnych spotkań.


Dotychczas spotykania rodziców biologicznych z dziećmi odbywały się na korytarzu w PCPR w Przasnyszu lub w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Utworzenie pokoju spotkań umożliwi swobodne, nieskrępowane kontakty rodziców biologicznych z dziećmi, wspólną zabawę i miłe spędzenie czasu.


XLIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XLIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu (I piętro), ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz


 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną Panią Małgorzatę Grabowską.
3. Przyjęcie porządku dziennego.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 317/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 318/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przasnysz (Nr druku 320/2021).
9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego:
a) zgłaszanie kandydatur,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 321/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 322/2021).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/19/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 323/2021).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 324/2021).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 325/2021).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.

Zapoznaj się z projektem Strategii Partnerstwa Makowsko-Przasnysko-Pułtuskiego

Opublikowane przez Od początku 2021 roku trwają pracę nad Strategią Partnerstwa Terytorialnego, którego członkiem jest nasz powiat. Proces ma charakter wspólnej pracy, w której aktywni są przedstawiciele samorządów Partnerstwa. W toku przygotowywania dokumentu, w różnych etapach, zaangażowani w tworzenie strategii byli także przedstawiciele społeczności, liderzy lokalni, a nawet uczniowie starszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy wyrażali swoje opinie i uwagi.

grafika informacyjna o zapoznaniu się z projektem strategii

Strategia terytorialnej Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów: makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego, skład tego którego wchodzi 21 samorządów (gminnych i powiatowych), powstaje w toku pracy zespołowej Rady Partnerstwa (przedstawicieli kierownictwa gmin), Grupy Roboczej (zespołu złożonego z przynajmniej jednej osoby z każdej z jednostek wchodzących w skład partnerstwa), a także ekspertów oraz z udziałem interesariuszy z innych sektorów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dokument ma ustalić i wskazać kierunki rozwoju w zakresie wspólnych działań realizujących pomysł na przyszłość naszego Partnerstwa.

Teraz Rada Partnerstwa i Grupa Robocza prezentuje wstępny, roboczy projekt końcowego dokumentu. Zawiera on streszczenie opracowania diagnostycznego, misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz wskazania projektów strategicznych i uzupełniających, które maja wzmocnić rozwój Partnerstwa. 

Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania uwag. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się ze swoimi sugestiami w proces opiniowania strategii zapraszamy do skorzystania ze specjalnego formularza, dostępnego pod linkiem na końcu wpisu. Wszystkie sugestie, uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przed przyjęciem dokumentu. Sugestie prosimy zgłaszać za pośrednictwem tego formularza do  26 września.

To ważny moment, ale nie koniec naszej pracy nad dokumentami strategicznymi. Po przyjęciu Strategii będziemy wspólnie pracować nad wstępnymi analizami wykonalności najważniejszych wybranych do realizacji projektów, które wzmocnić mają nasz obszar funkcjonalny. Państwa głos jest ważny.

Strategia przygotowywana jest w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, poprzez doradztwo ZMP w strategicznym planowaniu rozwoju partnerstw samorządowych. Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt Strategii Terytorialnej Partnerstwa Makowsko-Przasnysko-Pułtuskiego.

Formularz ankiety online.
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.