Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXXII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w sposób korespondencyjny:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031 (Nr druku 231/2020).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok (Nr druku 232/2020).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Nr druku 233/2020).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 234/2020).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 235/2020).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 236/2020).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” (Nr druku 237/2020).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 238/2020).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 239/2020).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Przasnyski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami na świadczenie usług pasażerskich (Nr druku 240/2020).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu (Nr druku 241/2020).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu (Nr druku 242/2020).
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zakończenie sesji.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Opublikowane przez Informacja o dniu wolnym od pracy Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest  dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym  w Przasnyszu w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie Starosty Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2020 r.

Opublikowane przez

Ogłoszenie Starosty Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2020 r.


Uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 do 31 grudnia 2020 r. został przedłużony termin zawieszenia na terenie Powiatu Przasnyskiego stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie  Powiatu Przasnyskiego będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).


W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:


zadzwonić pod numer telefonu: +48 (029) 7522270 wew. 213 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu),


lub zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.


Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:


pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5; 06-300 Przasnysz,


lub e-mailem na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl.


 Starosta Powiatu Przasnyskiego
/-/ Krzysztof Bieńkowski

Uchwała w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej

Opublikowane przez Uchwała w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej

Zarządu Powiatu Przasnyskiego informuje o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ”. Uchwała o wyborze jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Podsumowanie działań Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i 2020 roku

Opublikowane przez

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat działań Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i 2020 roku:


Podsumowanie działań Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i 2020 roku - niedostępny cyfrowo (PDF, 671 KB)


Podsumowanie działań Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2019 i 2020 roku - dostępny cyfrowo (DOCX, 38,8 KB)

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”. Uchwała jest dostępna do pobrania w BIP urzędu.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.