Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Czy w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach powstanie elektrociepłownia biogazowa?

Opublikowane przez

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 19 grudnia 2019 roku, radny Zenon Szczepankowski złożył interpelację o wyłączenie z przetargu dwóch działek inwestycyjnych, znajdujących się w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefie Chorzele. Według argumentacji radnego, Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo zgłosiło się do niego w celu przekazania informacji o niejasnych intencjach inwestora planującego w tej lokalizacji budowę elektrociepłowni na biogaz, w której do produkcji  będą wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz odpady biodegradowalne. Radny twierdzi, że podczas trwania jego kadencji jako starosty, inwestor przedstawiał inną wizję pozyskiwania substratów do produkcji biogazu. A jak było faktycznie?

Czy w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach powstanie elektrociepłownia biogazowa?


Zgodnie z dokumentacją pochodzącą z Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wspomniany inwestor 10 sierpnia 2017 roku, czyli podczas trwania kadencji ówczesnego starosty Zenona Szczepankowskiego,  otrzymał pozwolenie na budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 197/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Chorzele.  W decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zaznaczono warunek, że w trakcie prowadzenia robót oraz eksploatacji inwestycji należy przestrzegać ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 13 kwietnia 2016 roku, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Przed wydaniem decyzji inwestor sporządził raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniowali omawiane przedsięwzięcie.

Inwestor w międzyczasie zdecydował się zwiększyć moc planowanej elektrociepłowni o połowę i poinformował o tym fakcie burmistrza gminy, w której znajduje się działka. Z tego powodu w dniu 1 marca 2018 roku do ówczesnego Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni biogazowej o zwiększonej mocy elektrycznej do 1,5 MW wraz z dołączonym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonym dla inwestora w styczniu 2018. Starostwo Powiatowe po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją zaopiniowało negatywnie przedsięwzięcie, uzasadniając m.in. tym, że elektrociepłownia miałaby wykorzystywać uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i odpady jako dominującego rodzaju substratu kierowanego do biogazowni. Otrzymanego gazu nie można byłoby skategoryzować jako biogazu rolniczego. Stwierdzono niezgodności z rozporządzeniem odnośnie przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zamiaru magazynowania substratów na placu składowym oraz zagrożenia szkodnikami – gryzoniami z powodu składowania na otwartym placu odpadów pochodzących m.in. z przemysłu mięsnego, rzeźniczego i spożywczego.

W dniu 28 listopada 2018 roku do Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego wpłynął kolejny wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie uzgodnienia warunków realizacji budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele wraz z załączonym nowym raportem o oddziaływaniu na środowisko, który sporządzono w październiku 2018 roku. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu negatywnie zaopiniowało wyżej wymienione przedsięwzięcie.  Negatywna opinia została uzasadniona następującymi okolicznościami m.in. wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i odpadów jako dominującego rodzaju substratu kierowanego do biogazowni. Stwierdzono również brak kwalifikacji otrzymanego biogazu jako biogaz rolniczy, niezgodności z rozporządzeniem odnośnie przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, niebezpieczeństwo magazynowania substratów na placu składowym i ich transport przy natężeniu pojazdów ciężarowych na poziomie ponad 60 sztuk na dobę. Do tego istniało realne zagrożeniem szkodnikami, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych i brak spełnienia niektórych najlepszych dostępnych technik.

Po negatywnym zaopiniowaniu, inwestor zmienił założenia przedsięwzięcia i zrezygnował z planów stosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego. W dniu 12 czerwca 2019 roku po ponownym rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz z nowymi założeniami inwestora, określonymi raportem sporządzonym w kwietniu 2019 roku, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu pozytywnie zaopiniowało przedsięwzięcie budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele. Postawiono jednak warunki. Najważniejszy z nich dotyczył  stosowanie wyłącznie odpadów roślinnych!  Ponadto nakazano inwestorowi zlokalizowanie zbiorników na substraty i masę pofermentacyjną w miejscu najbardziej oddalonym od zabudowy, prowadzenie stałej kontroli szczelności zbiorników i ich połączeń, prowadzenie okresowych kontroli skuteczności zastosowanych rozwiązań. Zadbano również o środowisko gruntowo=wodne a także zakazano  występowania trwałych uciążliwości zapachowych podczas rozładunku i przeładunku, składowania pulpy pofermentacyjnej poprzez separowanie i suszenie pofermentu, Inwestor ma również zapewnić właściwe gospodarowania odpadami oraz wprowadzić na granicach działki pasów zieleni izolacyjnej, zmniejszającej uciążliwości zapachowe.

Przedstawione w ostatnim raporcie planowane przedsięwzięcie miałoby wiązać się z produkcją biogazu w wyniku beztlenowej mokrej fermentacji metanowej surowców rolniczych, odpadów biodegradowalnych oraz odchodów zwierzęcych. W procesie produkcyjnym byłyby wykorzystywane substraty, z których powstanie biogaz. Wytworzony biogaz zostałby wykorzystany jako paliwo napędowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wyprodukowana energia byłaby w pierwszej kolejności zagospodarowana na potrzeby własne funkcjonowania elektrociepłowni (zasilanie urządzeń – około 20 %). Pozostała energia elektryczna zostałaby wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej, należącej do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. Energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby własne i do procesów grzewczych, suszenia, bądź sprzedawana odbiorcom zewnętrznym.

Do produkcji biogazu niezbędne będzie dostarczenie kiszonki roślinnej (m.in. kiszonki kukurydzy, traw, żyta, lub innych roślin), odchodów  zwierzęcych oraz odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego.  Podstawowymi surowcami produkcji biogazu według raportu będzie osad z zakładowych oczyszczalni ścieków, wysłodki buraczane, wywary, serwatka, kiszonka z roślin energetycznych, odpadowa masa roślinna oraz pomiot ptasi.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Ujęty jest natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zgodnie ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 roku, teren należy do strefy rozwoju zabudowy produkcyjnej, usługowej, składowej i magazynowej, natomiast działka, na której miałaby mieścić się inwestycja, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 listopada 2011 roku przeznaczona jest jako teren pod działalność składową. Planowana inwestycja wpisuje się charakterystyką w wyżej wymienione przeznaczenie i ewentualne propozycje zmian dotyczące zagospodarowania terenu, na którym znajduje się działka, należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego podkreśla, że uciążliwe dla mieszkańców inwestycje nie są mile widziane w żadnej z gmin powiatu. Ponadto Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski podczas XVII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 19 grudnia 2019 roku poinformował, że dwie działki podane w interpelacji radnego Zenona Szczepankowskiego były dwukrotnie zgłaszane do przetargu, ale do tej pory nie zgłosił się żaden inwestor, nawet ten, który posiada już pozwolenie na budowę elektrociepłowni o mocy 1 MW w tej lokalizacji, wydane w czasie poprzedniej kadencji. Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji ten sam Zenon Szczepankowski nie miał oporów, by temu samemu inwestorowi pod taką samą biogazownię sprzedać działkę pod Przasnyszem.

W związku z ogłoszonym przetargiem na niezabudowane nieruchomości położonych w mieście Chorzele przy ulicy Grunwaldzkiej oraz Zarębskiej, który odbędzie się 29 stycznia 2020 roku o godzinie 10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w sali konferencyjnej na I piętrze, potencjalni inwestorzy mogą potwierdzić zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, wpłacając odpowiednie wadium w terminie do 23 stycznia 2020 roku.

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2020-05-28
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.