Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

edukacja

Powiat  przasnyski  dysponuje  dobrze  rozwiniętą  bazą  edukacyjną.  Na  jego  terenie mieszczą się: 34 szkoły podstawowe (w tym 3 specjalne) – 3 542 uczniów, 16 gimnazjów (w tym 3 specjalne) – 1 340 uczniów, 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży – 932 uczniów oraz 3 technika dla młodzieży – ok. 650 uczniów, 4 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, w tym 1 specjalna – ok. 260 uczniów, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych – ok. 180 uczniów, szkoła policealna dla dorosłych – 30 uczniów, szkoła policealna dla młodzieży – 10 uczniów, czteroletnie technikum dla dorosłych, szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna) – 16 uczniów; medyczna szkoła policealna dla dorosłych – 110 uczniów; medyczna szkoła policealna dla młodzieży – 29 uczniów. Łącznie do wszystkich typów szkół uczęszcza  ponad 7 tys. uczniów.Powiat co roku dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Plan naboru do szkół zawodowych konsultowany jest z Powiatową Radą Zatrudnienia i Powiatowym Urzędem Pracy. Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonują 4 internaty. Korzystają z nich uczniowie szkół. Trzy z nich posiadają stołówki wydające posiłki.


Poza oświatą publiczną funkcjonują także Placówki Niepubliczne, tj: Niepubliczne Centrum kształcenia „Edukator” w Przasnyszu, w tym: Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Młodzieży, Uzupełniające Technikum dla Dorosłych, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Czteroletnie Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, Technikum Turystyki Wiejskiej, Zespół Szkolno - Rewalidacyjno - Wychowawczy „JESTEM” w Przasnyszu oraz „Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu.


Uzupełnieniem kształcenia stacjonarnego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu, które obecnie funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu. Placówka powstała na bazie warsztatów szkolnych ZSP w Przasnyszu. Centrum uzyskało certyfikat uprawniający do przeprowadzania przeglądów technicznych opryskiwaczy rolniczych. Jest to jedyna stacja tego typu na terenie całego powiatu. Centrum posiada także uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: elektromechanik, sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych. W latach 2003-2006 przy pomocy środków unijnych wyposażono  pracownię komputerową, pracownię sprzedawców, elektromechaniczną oraz mechaniki pojazdów samochodowych. Ze środków budżetu powiatu zakupiono dwa samochody marki Fiat Punto do nauki jazdy w ramach zajęć praktycznych dla uczniów.Powiat pozyskał od Miasta Przasnysza na własność nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Gdańskiej, która dotychczas była dzierżawiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Na tej bazie realizowany jest projekt mający na celu remont i modernizację obiektów dla stworzenia nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy do kształcenia młodzieży i dorosłych, dostosowanej do potrzeb gospodarki powiatu przasnyskiego.


Uruchomione przez Samorząd Województwa mazowieckiego w 2001 r. Medyczne Studium Zawodowe funkcjonuje obecnie jako Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. W 2002 r. władze powiatu przekazały pod potrzeby placówki budynek starego szpitala. Od tego czasu „Medyk” dynamicznie się rozwija. Obecnie szkoła posiada nowoczesną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Dysponuje internatem, biblioteką oraz halą sportową. W placówce kształci się 29 słuchaczy w systemie dziennym oraz 110 słuchaczy w systemie zaocznym.


W powiecie działa szkoła wyższa – Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu: Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu. Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, niemiecka oraz rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata. Obecnie na uczelni studiuje około 60 osób.


We wrześniu 2015 r. została uruchomiona w Przasnyszu, pod auspicjami Starostwa Powiatowego, Szkoła Muzyczna I stopnia. Siedzibą nowej szkoły są obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Mazowieckiej. Bezpłatna nauka, w zależności od cykli, trwać będzie cztery, lub sześć lat. Powiat przasnyski spełnił wszelkie wymagania związane z warunkami, aby w Przasnyszu mogła powstać szkoła muzyczna. Podjęte zostało porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło powiatowi zgody na prowadzenie publicznej szkoły muzycznej I-ego stopnia. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie.


W latach 2011-2014 nastąpiła radykalna poprawa bazy materialnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Na powiatowe inwestycje oświatowe w latach 2010-2014 wydatkowano 21 292 299,85 zł.Najważniejsze inwestycje oświatowe w latach 2010-2014:


W latach 2010-2013 została przeprowadzona modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Modernizacja realizowana była w dwóch etapach: pierwszy w okresie od listopada 2010 roku do maja 2011 roku, drugi w okresie od maja do listopada 2013 roku. Całość środków finansowych pochodziła z budżetu powiatu przasnyskiego, a wartość zadania wyniosła – 1 463 609,81 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe złożyło opiewający na 1 mln zł wniosek na doposażanie Centrum ze środków unijnych, który uzyskał już wstępną kwalifikację do dofinansowania.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych powstało nowoczesne zaplecze do praktycznej nauki zawodu a także niezbędne zaplecze sanitarne i pomieszczenia administracyjne oraz gospodarcze. Uczniowie przasnyskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymali do dyspozycji nowe specjalistyczne pracownie, które umożliwią kompleksowe i w pełni profesjonalne kształcenie.


W 2014 r. został przeprowadzony remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu. Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Powiatu Przasnyskiego, a wartość zadania wyniosła 1 356 378,60 zł. Remont stworzył młodzieży korzystającej z internatu zdecydowanie lepsze warunki sanitarne, higieniczne oraz estetyczne.


W 2014 r. został przeprowadzony remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Powiatu Przasnyskiego, a wartość zadania wyniosła 201 474,00 zł. Zakres robót obejmował: malowanie elewacji budynku, naprawę i uzupełnienie rur spustowych oraz orynnowania, naprawę i uzupełnienie tynków zewnętrznych, wprowadzenie elementów dekoracyjnych ze styropianu i inne prace wynikające z technologii robót.


Materiały do pobrania:


Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży


Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.