Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

FESTIWAL FABRYKA ŚWIATŁA – PRZASNYSZ 2014 – RELACJA

Opublikowane przez FESTIWAL FABRYKA ŚWIATŁA – PRZASNYSZ 2014 – RELACJA

Czterodniowe wydarzenie kulturalne Festiwal FABRYKA ŚWIATŁA Przasnysz 2014, które odbyło się w ramach projektu „Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014” w dniach 10-13 września 2014 roku zainspirowane zostało 20. rocznicą śmierci Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, światowej sławy prekursora wykorzystania laserów w widowiskach teatralnych, który swą młodość spędził w Przasnyszu.


Na wydarzenie zostały zaplanowane multidyscyplinarne działania artystyczne i animacyjne, dla których motywem przewodnim jest ŚWIATŁO w SZTUCE.
Przedsięwzięcie adresowane było bezpośrednio do mieszkańców miasta Przasnysz i Powiatu Przasnyskiego, do instytucji publicznych (samorządowych, kulturalnych, oświatowych).


Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Fabryka Światła był Mazowiecki Instytut Kultury, głównym współorganizatorem Miasto Przasnysz, a współorganizatorem wspierającym finansowo Powiat Przasnyski. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy również miejskie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury, Muzeum Historyczne, Miejską Bibliotekę Publiczną, szkoły oraz mieszkańców Przasnysza zorganizowanych w różne formy działalności – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pracownię Batiku „Mamut”. Współpracowaliśmy z Klasztorem  Ojców Pasjonistów oraz Kościołem Farnym rzymsko-katolickiej parafii p.w. Św. Wojciecha w Przasnyszu.


W realizację przedsięwzięcia zaangażowany był specjalnie powołany do tego zespół pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz pracownicy instytucji partnerskich uczestniczących w projekcie.  Największe grono stanowili wolontariusze, których zgłosiło się blisko 50 osób.  Wśród wolontariuszy byli uczniowie przasnyskich szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze szkoły policealnej, studenci, osoby pracujące i bezrobotne. Wszyscy zostali zrekrutowani i zaangażowani do pracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej.


Głównym założeniem projektu było stworzenie programu wydarzenia kulturalnego,
w którym istotną rolę odgrywała animacja. Organizacja koncertów, wystaw, spektaklu teatralnego, seansów filmowych, warsztatów miała zachęcać i inspirować nie tylko do biernego uczestnictwa, ale również do aktywnego w nich udziału. Specjalnie przygotowany program i sposób jego realizacji miał na celu zainspirować naszych partnerów do spojrzenia po nowemu na organizowane przez siebie podobne wydarzenia. Mieszkańcom Przasnysza zaproponowaliśmy, tam gdzie było to możliwe współuczestnictwo i wspólne tworzenie wydarzenia.


Równie istotnym założeniem była różnorodność, rozumiana jako:
- Różnorodność odbiorców, bo rozmaite pozycje festiwalu kierujemy do odbiorców w różnym wieku – od młodzieży po dorosłych;
- Różnorodność dziedzin sztuki, na festiwalu są niemal wszystkie, łącznie z multimediami.
- Wreszcie różnorodność poziomów i zastosowań sztuki – Fabryka Światła oferuje sztukę popularną i wyrafinowaną, klasyczną i awangardową, edukującą i spełniającą funkcje czysto artystyczne. 


Na program Festiwalu FABRYKA ŚWIATŁA. Przasnysz 2014, złożyły się:
ELEMENTY STAŁE (funkcjonujące przez cały Festiwal, 10-13 września)
CENTRUM FESTIWALOWE - Rynek
Na Rynku (przy Ratuszu obok kawiarni), postawione zostały namioty będące miejscem, które spełnia wszystkie potrzeby organizacyjne (centrum dyspozycyjne, Centrum wolontariatu, punkt informacyjny itp.).
WYSTAWA MULTIMEDIALNA – wyspa w Parku Miejskim
Wyspa multimedialnych obiektów i instalacji wybitnych artystów na wyspie na terenie Parku Miejskiego.
MURAL (Malowidło Ścienne) – przestrzeń miejska
Mural realizowany był pod kierunkiem i według projektu znanego artysty, przez lokalnych artystów z Pracowni Batiku „Mamut” i pozostał jako trwały element w pejzażu miejskim Przasnysza.
Uczestnicy akcji zapoznali się wcześniej z nową techniką na specjalnie przeprowadzonych warsztatach, pracują pod okiem artysty specjalizującym się w tej dziedzinie. Mural powstawał stopniowo, stał się ulicznym widowiskiem – praca tworzona była na oczach publiczności.


CYKLE WYDARZEŃ (codzienne wydarzenia w dniach 10-13 września):
TEATR TAŃCA i RUCHU – Rynek
Na specjalnej zadaszonej scenie rozstawionej na Rynku od 10 września codziennie w stałych godzinach odbywały się spektakle złożone z etiud teatralnych z udziałem wybitnych artystów teatru tańca i ruchu z Warszawskiego Teatru Tańca.
Wcześniej przy współpracy lokalnej szkoły organizowane zostały warsztaty, których uczestnicy współtworzyli widowisko.
Cykl spotkań „FILM PRZECIW CIEMNOŚCI” -- Kino Światowid (MDK)
Od 10 września trwał cykl spotkań z filmami według specjalnie przygotowanego repertuaru. Oprócz pokazów filmów odbywały się spotkania z osobami z kręgu filmu (krytyk, filmoznawca).
Niektórym filmom wyświetlanym podczas festiwalu towarzyszyła audiodeskrypcja, pozwalająca osobom żyjącym w ciemności śledzić przebieg akcji. Aby zrozumieć ich świat, przeprowadzone zostały warsztaty, w których osoby widzące próbowały poradzić sobie w świecie bez światła.


WYDARZENIA JEDNORAZOWE:
Koncert „O, LUMEN ECCLESIAE” – Klasztor Ojców Pasjonistów, 11. września  (czwartek).
Koncert muzyki chorałowej (chorału dominikańskiego) w wykonaniu Zespołu Bornus Consort. Wydarzenie główne zostało poprzedzone warsztatami zorganizowanymi we współpracy z Klasztorem Ojców Pasjonistów i w oparciu o lokalny chór. Koncert „O lumen Ecclesiae” wykonany przez zespół Bornus Consort odbył się po mszy w dniu 11 września około godz. 19.05 w momencie kiedy nastąpił zmierzch.
GRA MIEJSKA, 12 września (piątek)
Gra miejska o walorach animacyjno-edukacyjnych będzie odbywała się na  terenie miasta Przasnysza. Był to element programu adresowany szczególnie do młodzieży.
PIKNIK NAUKOWY, 13 września (sobota - przedpołudnie)
Imprezę o charakterze pikniku naukowego zaplanowano dla całych rodzin, a szczególnie dla młodzieży.
KONCERT FINAŁOWY – Teren za Kościołem Farnym, 13 września (sobota - wieczór)
Koncert muzyczny najwybitniejszego polskiego artysty muzyki elektronicznej, Marka Bilińskiego, połączony ze specjalnie przygotowanymi efektami świetlnymi (lasery). Impreza otwarta była dla wszystkich, i kończyła program przygotowany na Przasnysz. Muzyk i kompozytor M. Biliński współpracował z S. Ostoja-Kotkowskim podczas jego pokazu laserów w Polsce w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To jego muzyka towarzyszyła temu pokazowi.


DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE:  warsztaty poprzedzające Festiwal  
(czerwiec – wrzesień 2014)


1. Chór. W dniach 9-10 czerwca z lokalnym chórem przeprowadzone zostały warsztaty
w Kościele Klasztoru Ojców Pasjonistów, które wzbogaciły jego repertuaru, umożliwiając dalsze rozwijanie własnych umiejętności i zdolności.


2. Mural. W ramach działalności Pracowni Batiku zostaną przeprowadzone zostały warsztaty z technik wykonania murali. Uczestnicy według własnego projektu pod okiem instruktora zrealizowali własny projekt murali na ścianie w pracowni. Termin do ustalenia z Pracownią Batiku (MDK)


3. Warsztaty batiku. Specjalnie przygotowane zajęcia dla pracowników Instytucji samorządowych na terenie powiatu przez Pracownię Batiku „Mamut”.


WYDARZENIA PRZEPROWADZONE PRZEZ PARTNERÓW w trakcie trwania festiwalu
1. Wystawa w Muzeum Historycznym poświęcona twórczości Stefana Ostoji-Kotkowskiemu.
2. Wystawa batiku przygotowana przez Pracownię Batiku „Mamut” w Kościele Klasztoru Ojców Pasjonistów.
3. Warsztaty dla dzieci przeprowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w dniu 13 września przy współudziale Fundacji Polska Bez Barier (w programie: film
z audio deskrypcją, prezentacja książki "Czarnej książki kolorów", gry skojarzeniowe).


Zaplanowany program przedsięwzięcia udało się zrealizować w całości, na co złożyła się dobra pogoda, co przy plenerowych działaniach miało istotne znaczenie, jak również zaangażowanie wszystkich uczestników wydarzenia.


Festiwal FABRYKA ŚWIATŁA jest przedsięwzięciem planowanym na wiele lat.
Ta inicjatywa zgodnie z intencjami pomysłodawców ma na stałe wpisać się jako nowocześnie traktowane wydarzenie kulturalne w świadomości mieszkańców Przasnysza i powiatu przasnyskiego. Może stać się istotnym elementem budującym lokalną tradycją.


Tegoroczna edycja była pierwszą i stanowiła wielkie wyzwanie dla organizatorów. Bardzo pozytywnie zaskoczyła duża frekwencja i zainteresowanie, nie zawsze łatwym w odbiorze programem. Zaangażowanie wszystkich uczestników znacznie przekraczało wcześniej przeprowadzone formalne ustalenia.


Chęć bezpośredniego uczestnictwa, zaangażowanie wolontariuszy, znaczna frekwencja, daje prawo sądzić, że tegoroczna edycja festiwalu zakończyła się powodzeniem, szczególnie w wymiarze animacyjnym projektu. To również nadzieja, że tegoroczne doświadczenia i  nawiązane pozytywne relacje zaprocentują w przyszłości.


Zobacz fotorelację:


Sławosz Balcerzak
Dział Galerii i Wystaw
Mazowiecki Instytut Kultury 


 

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.