Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Dróg Samorządowych

 

Logotyp - Fundusz Dróg Samorządowych

Dotyczy Umowy o dofinansowanie NR FDS/129/2020 z dnia 28.12.2020 r.


Powiat Przasnyski informuje, że realizuje roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w latach 2020-2021 w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3206W Krasne-Romanowo-Maków Mazowiecki, DP 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona, DP 3218W (od drogi Janowo-Mchowo)-Krzynowłoga Mała”. Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie NR FDS/129/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim–Panem Konstantym Radziwiłłem: 1 354 835,97 zł.


Celem realizacji projektu jest podniesienie spójności komunikacyjnej miejscowości przylegających bezpośrednio do dróg powiatowych, poprawa stanu bezpieczeństwa sieci dróg publicznych oraz  przywrócenie standardów technicznych.


Zadanie obejmuje remont odcinków dróg powiatowych klasy Z: nr 3206W Krasne-Romanowo-Maków Mazowiecki nr 0+000-1+168, nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona w km 12+815-14+340, nr 3218W (od drogi Janowo-Mchowo)-Krzynowłoga Mała w km 0+000 do km 1+435.  Łączna długość remontowanych odcinków wnioskowanych wynosi 4 128,00 mb.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 3206W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 1 168,00 mb i szerokości 6,50 mb, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 1 168,00 mb i szerokości 2,00 mb po stronie lewej oraz o długości 426,00 mb i szerokości 2,00 mb po stronie prawej, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 742,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie prawej, oświetlenie, odwodnienie, 4 skrzyżowania.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 1237W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 1 525,00 mb i szerokości 6,00 mb, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 1 525,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, odwodnienie.
W ramach remontu drogi powiatowej nr 3218W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 1 435,00 mb i szerokości 6,00 mb, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 1 435,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 1 skrzyżowanie.
Na wszystkich odcinkach dróg wymieniono oznakowanie pionowe oraz uzupełniono oznakowanie poziome.


Efektem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Powiatu Przasnyskiego, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do jednostek administracyjnych świadczących usługi publiczne oraz poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Przasnyskiego dla użytkowników dróg, jak i przedsiębiorców.


Koszt realizacji zadania to 1 942 725,42 zł.


Dotyczy UMOWY O DOFINANSOWANIE NR FDS/118/2020 z dnia 10.12.2020 r.


Powiat Przasnyski informuje, że realizuje roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w latach 2020-2021 w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: DP 3208W (Wielbark - gr. woj.)-Zaręby, DP 3225W Mchowo-Kijewice-Obrąb, DP 3222W Kaki Mroczki-Skierkowizna”. Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie NR FDS/118/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim–Panem Konstantym Radziwiłłem: 1 870 631,07 zł.


Celem realizacji projektu jest podniesienie spójności komunikacyjnej miejscowości przylegających bezpośrednio do dróg powiatowych, poprawa stanu bezpieczeństwa sieci dróg publicznych oraz  przywrócenie standardów technicznych.


Zadanie obejmuje remont odcinków dróg powiatowych klasy Z: nr 3208W (Wielbark - gr. woj)-Zaręby w km 4+924-8+731, nr 3225W Mchowo-Kijewice w km 0+000 do km 1+500, nr 3222W Kaki Mroczki-Skierkowizna w km 3+237-3+697.  Łączna długość remontowanych odcinków wynosi 5 767,00 mb.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 3208W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 3 807,00 mb i szerokości 6,00 mb, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 3 807,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 1 skrzyżowanie.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 3225W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 1 500,00 mb i szerokości 6,00 mb, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 1 500,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 2 skrzyżowania.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 3222W zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 460,00 mb i szerokości 6,00 mb, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 460,00 mb i szerokości 2,00 mb po stronie prawej, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 460,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej, oświetlenie, odwodnienie, 2 skrzyżowania.
Na wszystkich odcinkach dróg wymieniono oznakowanie pionowe oraz uzupełniono oznakowanie poziome.


Efektem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Powiatu Przasnyskiego, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do jednostek administracyjnych świadczących usługi publiczne oraz poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Przasnyskiego dla użytkowników dróg, jak i przedsiębiorców.


Koszt realizacji zadania to 2 705 540,10 zł.


Dotyczy UMOWY O DOFINANSOWANIE NR FDS/51/2020 z dnia 13.08.2020 r


Powiat Przasnyski informuje, że zrealizował roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym: DP 3234W Stara Wieś–Chorzele–Krasnosielc, nr DP 2361W Brzozowo Maje–Dzierzgowo–Rzęgnowo–Grójec–Klewki, nr DP 3229W Sierakowo–do drogi DW544”. Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie NR FDS/51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim–Panem Konstantym Radziwiłłem: 2 499 808,67 zł.


Celem realizacji projektu było podniesienie spójności komunikacyjnej miejscowości przylegających bezpośrednio do dróg powiatowych, poprawa stanu bezpieczeństwa sieci dróg publicznych oraz  przywrócenie standardów technicznych.


Zadanie obejmowało remont odcinków dróg powiatowych klasy Z nr 3234W Stara Wieś–Chorzele–Krasnosielc w km 21+937-26+798, nr 2361W Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki w km 27+023-29+940, nr 3229W Sierakowo–do drogi DW544 w km 0+000-1+381. Łączna długość wyremontowanych odcinków wynosi 9 159,00 mb. W ramach remontu drogi powiatowej nr 3234W wykonano nawierzchnię jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 4 861,00 mb i szerokości 6,00 mb, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o długości 20,00 mb i szerokości 2 mb po stronie lewej i prawej, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 4 861,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 3 skrzyżowania.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 2361W wykonano nawierzchnię jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 2 917,00 mb i szerokości 6,00 mb, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 256,00 mb i szerokości 2,00 mb po stronie lewej oraz długości 153,00 mb i szerokości 2,00 mb po stronie prawej, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 2 661,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 3 skrzyżowania.


W ramach remontu drogi powiatowej nr 3229W wykonano nawierzchnię jezdni z mas mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku o długości 1 381,00 mb i szerokości 6,00 mb, pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 1 381,00 mb o szerokości 1,00 mb po stronie lewej i prawej, oświetlenie, odwodnienie, 2 skrzyżowania.
Na wszystkich odcinkach dróg wymieniono oznakowanie pionowe oraz uzupełniono oznakowanie poziome.


Efektem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Powiatu Przasnyskiego, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do jednostek administracyjnych świadczących usługi publiczne oraz poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Przasnyskiego dla użytkowników dróg, jak i przedsiębiorców.


Koszt realizacji zadania to 3 950 533,50 zł.


Powiat Przasnyski informuje, że zrealizował roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w latach 2019 - 2020 w ramach zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej w tym: a) Przebudowa DP 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne na odcinku o dł. 2530 mb, b) Przebudowa DP 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura na odcinku o dł. 792 mb”. Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie NR FDS/209/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem: 2 063 846,00 zł.
Wykonanie warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego ulicy Piastowskiej w miejscowości Jednorożec.

Wykonanie warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego ulicy Piastowskiej w miejscowości Jednorożec.


Celem projektu było podniesienie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1208W klasy Z, tj. uzyskanie szerokości jezdni 6 mb, szerokości poboczy 1,25 mb, obciążenia nawierzchni 110 kN na oś, odwodnienie drogi poprzez renowację rowów przydrożnych, odbudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wymianę oznakowania pionowego, a dla drogi powiatowej nr 3236W wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej, wyznaczenie po stronie prawej pasa ruchu dla rowerów, wykonanie pobocza gruntowego po stronie prawej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, co w istotnym stopniu wpłynęło na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.


Efektem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przyczyniło się do ograniczenia do minimum poziomu ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi. Po przebudowie na odcinku drogi powiatowej nr 1208W zostało uzupełnione i wymienione na jednorodne oznakowanie pionowe, natomiast na odcinku drogi powiatowej nr 3236W zostało odtworzone oznakowanie poziome. Ułożenie warstwy ścieralnej przyczyniło się do podniesienia m.in. szczelności nawierzchni, zmniejszenia hałasu.


Poprawa stanu dróg wpłynęła również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Przasnyskiego.


Koszt realizacji zadania to 2 800 391,87 zł.
Wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do 6 mb, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym, wykonanie rowów odwadniających trawiastych, usunięcia zakrzaczeń na odcinku Mosaki – Krasne DP 1208W.

Wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do 6 mb, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym, wykonanie rowów odwadniających trawiastych, usunięcia zakrzaczeń na odcinku Mosaki – Krasne DP 1208W.

Powiat Przasnyski informuje, że zrealizował roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w latach 2019 - 2020 w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych Powiatu Przasnyskiego w ramach remontów, w tym nr: 3216W (Janowo) – gr. woj. Mchowo, 3218W (od drogi Janowo – Mchowo) – Krzynowłoga Wielka, 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, 3211W Chorzele – Budki – Poścień – Zaręby, 3208W (Wielbark) gr. woj. – Zaręby, 3230W Sierakowo – Cierpigórz – Przasnysz, 3221W Plewnik – Ulatowo Adamy, 3204W Czernice Borowe – Chrostowo Wielkie – Chrostowo Zalesie, 3235W Kosiły – Czernice Borowe”. Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie NR FDS/208/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem: 4 667 862,00 zł.
Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i ścieżki pieszorowerowej z kostki brukowej, zmiana organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Gołymińskiej w Przasnyszu.

Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i ścieżki pieszorowerowej z kostki brukowej, zmiana organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Gołymińskiej w Przasnyszu.


Celem projektu było podniesienie spójności komunikacyjnej miejscowości przylegających bezpośrednio do dróg powiatowych, poprawa stanu bezpieczeństwa sieci dróg publicznych oraz przywrócenie standardów technicznych. Łącznie zostało wyremontowanych 33 874 mb nawierzchni jezdni o szerokości 6,00 mb oraz 18 szt. skrzyżowań (remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą oświetlenia solarnego skrzyżowań), wykonano odmulenie, odkrzaczenie, udrożnienie przyległych rowów trawiastych na łącznej długości 51 228 mb str. P+L, przeprowadzono remont poboczy o szerokości 1,25 mb str. P + L  - 77 404,00 mb. Ponadto w ciągu drogi powiatowej nr 3216W i drogi powiatowej nr 2361W wykonano remont nawierzchni chodników na długości 757,00 mb str. P + L oraz zatok postojowych w ilości 17 sztuk. Dokonano wymiany oznakowania pionowego oraz uzupełnienia oznakowania poziomego.


W efekcie remontów nawierzchni jezdni i skrzyżowań zwiększono szczelność nawierzchni, zmniejszono poziom hałasu, poprawiła się spójności komunikacyjnej, przywrócone zostały  standardy techniczne dróg powiatowych, które wchodzą w skład sieci dróg publicznych. Odcinki dróg zyskały wyremontowaną nawierzchnię jezdni i skrzyżowań, wyremontowaną nawierzchnię odcinków chodników oraz zatok postojowych, zostały odtworzone przydrożne rowy trawiaste oraz pobocza gruntowe.


Poprawa stanu dróg wpłynęła również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Przasnyskiego.


Koszt realizacji zadania to 7 166 584,63 zł.


Zasoby fotograficzne PZD, 2020.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.