Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Gospodarka powiatu

Kompleksowe działania samorządu powiatowego sprzyjające rozwojowi już istniejących i powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz aktywne wspieranie przedsięwzięć gospodarczych sprawiły, iż w latach 2007-2015 powstało wiele nowych firm, a szczególnie aktywnie rozwinął się także sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzą 3 594 podmioty gospodarcze, w tym 163 stanowią podmioty publiczne.Liczba spółek handlowych systematycznie wzrasta i wynosi obecnie 103, w tym 12 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Strukturę sektora prywatnego uzupełniają spółdzielnie – 35, fundacji – 13 oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne – 122. We wszystkich kategoriach odnotowuje się rokrocznie niewielki, ale stały wzrost. W rejestrze REGON znajdują się także 32 powiatowe jednostki organizacyjne.

Samorząd powiatu jest właścicielem terenów inwestycyjnych, na terenie których planowane jest powstanie wielu nowoczesnych inwestycji i realizacja wielu inicjatyw gospodarczych. Dzięki współfinansowaniu środków z funduszy UE w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie infrastruktura okołoprzemysłowa (budowa dróg, chodników, miejsc postojowych i zatok autobusowych). Dużą zachętę dla potencjalnych inwestorów stanowią duże zasoby taniej i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej – kształcenie praktyczne mieszkańców powiatu odbywa się na kierunkach najbardziej przydatnych rozwojowej gospodarce państwa i powiatu.

Na uzbrojonym terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza 25 przedsiębiorców kupiło 54 działek inwestycyjnych o pow. 46,4 ha. Wydano już 16 pozwoleń na budowę, z czego 8 firm już prowadzi działalność na terenie Strefy. Lokalizacją inwestycji w PSG zainteresowanie wykazują obecnie 3 wielkie firmy amerykańskie i jedna europejska. Samorząd powiatowy prowadzi zaawansowane negocjacje z przedsiębiorstwami.

Działania na rzecz przedsiębiorców obejmują także:
1. współpracę z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów;
2. przygotowanie i aktualizowanie oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego;
3. udzielanie przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie powiatu przasnyskiego oraz procedur związanych z tym tematem;
4. promocja powiatu przasnyskiego w środowisku biznesowym;
5. organizacja imprez, wystaw, szkoleń i spotkań biznesowych;
6. współpraca z centralnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Największe atuty sprzyjające rozwojowi gospodarczemu powiatu:

 • Dynamiczny rozwój dużych przedsiębiorstw (ABB, Bel, Kross) – wzrost produkcji, eksportu, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia.

 • Stały wzrost liczby MSP.

 • Rosnący potencjał finansowo-organizacyjny instytucji otoczenia biznesu.

 • Niskie ceny oraz znaczna rezerwa terenów inwestycyjnych, będących własnością powiatu.

 • Relatywnie niskie koszty działalności gospodarczej w porównaniu do dużych aglomeracji.

 • Duża rezerwa mocy energetycznych (część południowa powiatu).

 • Znaczny potencjał alternatywnych źródeł wytwarzania energii.

 • Dobra infrastruktura telekomunikacyjna.

 • Wysoka wydajność użytków rolnych, efektywne dostosowanie produkcji do klas bonitacji gleby.

 • Specjalizacja produkcji umożliwiająca rozwój przemysłu rolno-spożywczego.

 • Poprawiająca się struktura obszarowa gospodarstw rolnych.

 • Dobre warunki naturalne dla rozwoju agroturystyki i produkcji ekologicznej w rolnictwie.

 • Bliskość rynków zbytu dla produkcji rolnej.

 • Dostępne złoża surowców naturalnych dla budownictwa i drogownictwa.

 • Bardzo dobra infrastruktura drogowa powiatu.

 • Skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Studium Medyczne) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego.

 • Efektywne pozyskiwanie przez powiat środków z funduszy Unii Europejskiej - I miejsce w Polsce w rankingu wydatków ze środków unijnych w latach 2004-2014.

 • Największe w województwie mazowieckim (2 w Polsce) wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 • Proinwestycyjny budżet i brak zadłużenia powiatu.

 • Znacząco powiększony i stale odtwarzany (poprzez inwestycje i modernizacje) majątek trwały powiatu.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.