Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

II SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV KADENCJIWSZYSTKIE GŁOSOWANIA JEDNOGŁOŚNE

Opublikowane przez II SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV KADENCJIWSZYSTKIE GŁOSOWANIA JEDNOGŁOŚNE

14 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbyła się II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego IV kadencji - szczegółowe sprawozdanie w rozwinięciu wiadomości.

 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010 - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

5.2 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rewizyjnej - ustalono, że Komisja Rewizyjna będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Janusz Osiadacz
2. Dariusz Wilga
3. Piotr Marchliński
4. Krzysztof Nieliwodzki
5. Piotr Sekuna

5.3 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Janusza Osiadacza

5.4 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Budżetowej - ustalono, że Komisja Budżetowa będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Dariusz Wilga
2. Arkadiusz Siejka
3. Krzysztof Bieńkowski
4. Jarosław A. Tybuchowski
5. Zenon Szczepankowski

5.5 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Przewodniczącym Komisji Budżetowej wybrano radnego Dariusza Wilgę

5.6 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy - ustalono, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Bartłomiej Kołakowski
2. Jarosław A. Tybuchowski
3. Bogdan Kruszewski
4. Tomasz Osowski
5. Małgorzata Grabowska

5.7 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy - Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy wybrano radnego Bartłomieja Kołakowskiego

5.8 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - ustalono, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Arkadiusz Siejka
2. Janusz Osiadacz
3. Krzysztof Bieńkowski
4. Dariusz Chodkowski
5. Szczepankowski Zenon

5.9 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wybrano radnego Arkadiusza Siejkę

5.10 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - ustalono, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Piotr Marchliński
2. Maria M. Malińska
3. Dariusz Chodkowski
4. Bartłomiej Kołakowski
5. Bogdan Kruszewski



5.11 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury wybrano radnego Piotra Marchlińskiego

5.12 ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - ustalono, że Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego będzie składała się z 5 osób, tj.:
1. Krzysztof Nieliwodzki
2. Maria M. Malińska
3. Piotr Sekuna
4. Małgorzata Grabowska
5. Tomasz Osowski

5.13 wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wybrano radnego Krzysztofa Nieliwodzkiego

5.14 delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowano radnych Bogdana Kruszewskiego i Piotra Marchlińskiego

5.15 zmiany uchwały Nr XXXVIII/232/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie określenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2010 r. - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

5.16 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2010r. - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

5.17 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

5.18 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „ Lokalne inicjatywy w Przasnyszu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

5.19 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strażacy wzorem oddolnych inicjatyw” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - szczegóły w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.

Wszystkie rozpatrywane Uchwały Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła jednogłośnie.

Sławomir Czaplicki

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.