Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

INFORMACJA STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

INFORMACJA STAROSTY PRZASNYSKIEGO
ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO
PRZEDŁOŻONA RADZIE POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 21 CZERWCA 2011 ROKU


Czerwiec br. Zarząd Powiatu poświęcił na przygotowanie strategicznych planów inwestycyjnych, które wraz z wieloletnią prognozą finansową przedstawiamy do zatwierdzenia Wysokiej Radzie. Dzisiejsze uchwały stanowią odpowiedź na rysujące się zagrożenia legislacyjne i kreują plan utrzymania rozwoju Powiatu Przasnyskiego na zadowalającym poziomie. Uchwały, przedstawiane dzisiaj przez Zarząd Wysoką Radę są ze sobą powiązane, dlatego przedstawiamy je razem.

I miejsce w Polsce - od wielu lat i bez złotówki zadłużenia

Wspomniane zagrożenia legislacyjne, to planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych zmierzające do zamrożenia uchwalonych w roku bieżącym wieloletnich prognoz finansowych wszystkich samorządów i blokada zadłużenia samorządów na poziomie 2011 r. Plany te są uzgodnione już ze stroną samorządową, która rozumiejąc trudny stan całego sektora finansów publicznych, przyjęła tę najłagodniejszą wersję ograniczenia. Niestety Ministerstwo Finansów domaga się mocniejszych ograniczeń, co budzi dodatkowy niepokój, czemu dałem wyraz na forum Zarządu ZPP. Nie jestem pewien jednak, czy przeforsuję swój punkt widzenia, bo na razie mój głos jest odosobniony wśród starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także marszałków. Nasz powiat ma wyjątkową sytuację, nie mamy wieloletniego zadłużenia. Rok 2011 możemy zakończyć bez 1 złotówki długu, a nawet z pewną nadwyżką. Wg nowych zapisów prawa musielibyśmy utrzymać w następnych latach co najmniej taką nadwyżkę, a o jakimkolwiek kredycie nie może być mowy. Mamy znakomite doświadczenie z dotychczasowego inwestowania. Statystycznie jesteśmy najlepszym powiatem w Polsce w inwestycjach na 1 mieszkańca, a od czasu wstąpienia Polski do UE nigdy nie oddaliśmy 1 miejsca w Polsce w pozyskiwaniu funduszy zagranicznych per capital. Nie mamy zadłużenia, ale też nie obeszliśmy się bez kredytów. Braliśmy kredyty pomostowe, które w całości spłacaliśmy w krótkim terminie. Bez tej krótkoterminowej akcji kredytowej nie moglibyśmy zrealizować prawie żadnej inwestycji, gdyż nasze dochody własne są symboliczne. Powiaty nie zbierają podatków, a wpływy z redystrybucji budżetu państwa mają na ogół swoje ustawowe przeznaczenie.

Trzeba uciec do przodu - rozpoczęcie budowy Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu

W nowo-rysującej się sytuacji prawnej, aby nie zablokować sobie rozpoczętych i planowanych w przyszłości inwestycji powinniśmy uciec do przodu. Możemy to zrobić teraz, bo za moment wszystkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej mogą być zablokowane. Powinniśmy zaplanować, ogłosić przetargi i zawrzeć umowy z bankami na wieloletnią akcję kredytową, aby umożliwić sobie korzystanie z funduszy unijnych i innych dotacji. Lepiej w takiej sytuacji nadwyżki budżetowe ulokować na oprocentowanym koncie, a jednocześnie korzystać z kredytów, niż ponieść srogie konsekwencje przewidziane dla samorządów, które się nie zadłużyły. Oczywiście Wysoka Rada musi mieć świadomość, że ta polityka finansowa pociągnie za sobą pewne koszty związane z różnicą oprocentowania kredytów i wkładów. Jednak koszty zaniechania tej polityki będą nieporównanie większe. Zarząd proponuje więc rozpoczęcie wykupów ziemi pod powiększenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej i Centrum Sportów Zimowych oraz rozpoczęcie budowy Centrum Sportów Zimowych kompleks Przasnysz. Budowa naszym zdaniem powinna rozpocząć się od krytego lodowiska w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej i remontu internatu ZSP w Przasnyszu. Powinniśmy to zrobić na podstawie wykonanej już dokumentacji na Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych. W tych planach są ryzyka i szanse. Pierwsze ryzyko polega na tym, że jeśli nie rozpoczniemy teraz inwestycji, to nawet po przyznaniu dotacji unijnej możemy natrafić na barierę czasową lub prawną. Wówczas przepadnie nam kwota 47 mln. dotacji unijnych, a wraz z nią marzenia o Aquaparku, lodowisku i innych towarzyszących atrakcjach w Przasnyszu. Szansą jest wykonanie lodowiska i internatu za dochody uzyskane ze sprzedaży działek na lotnisku. Z przebiegu dotychczasowych przetargów i zainteresowania następnymi działkami wynika, że większość gruntów w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej zostanie wykupiona przez inwestorów jeszcze w tym roku. Pierwsza umowa na lodowisko i internat pochłonęłaby kwotę porównywalną z wkładem własnym na cały kompleks przasnyski. W przypadku podpisania umowy unijnej kwota ta stanowiłaby koszty kwalifikowane. Sądzimy, że ważąc szanse i ryzyka, tę część inwestycji powinniśmy podjąć już teraz.

Powiększenie PSG - polepszenie sytuacji na rynku pracy i dobre kształcenie młodzieży

Nie mniejsze ryzyko podejmowaliśmy uchwalając PSG, przejmując budowę szpitala, podejmując programy budowy dróg czy obiektów oświatowych. Dzisiaj możemy tylko sobie pogratulować. Jeden z atutów PSG, jakim jest lotnisko, jest jednocześnie przeszkodą w lokalizacji niektórych inwestycji, zwłaszcza tych które mają wysokość przekraczającą 15 m. Potencjalni inwestorzy, pojawiający się u nas na fali reklamy PSG i ogłoszonych przetargów odchodzą w inne regiony lub do innych krajów. Dlatego istnieje pilna potrzeba poszerzenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej o grunty, które nie będą kolidować z lotniskiem. Obecna dostępność funduszy unijnych na ich uzbrojenie czyni taką inwestycję niezwykle opłacalną, a jednocześnie gwarantującą rozwój, powstanie miejsc pracy i podniesienie standardu życia dla dużych grup mieszkańców. Nasz powiat jest jednym z nielicznych samorządów w Polsce, potrafiącym realizować takie inwestycje z udziałem środków unijnych. Powinniśmy to wykorzystać. Na strefę w Sierakowie pozyskaliśmy 34 mln zł, na drogi dojazdowe następne dwadzieścia milionów, nie licząc dróg dojazdowych do strefy wykonanych przez gminy. Teraz te pieniądze nam się zwracają i możemy je przeznaczyć np. na budowę MCSZ. Bez zaangażowania Powiatu wiele gruntów przez następne dziesięciolecia będą leżeć ugorami, a nasza młodzież będzie wyjeżdżać za pracą do Warszawy, czy do Niemiec, zostawiając rodziny, puste szkoły i żal do władzy, która nie wykorzystała wszystkich szans, a przysięgała, obejmując mandat radnego, czy starosty. Poszerzenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej pozwoli nam i gminom na pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych na niemal wszystkie drogi samorządowe, a także na inną infrastrukturę. Oczywiście, tak jak dotychczas, Zarząd Powiatu będzie postępował ostrożnie i roztropnie ważąc ryzyka i szanse, reagując na rozwój sytuacji zewnętrznych (wewnętrznych. Rozwiązaliśmy już najpilniejsze problemy podstawowe powiatu, takie jak opieka medyczna, bezpieczeństwo publiczne, oświata, pomoc społeczna, infrastruktura drogowa. Teraz powinniśmy najpoważniejsze siły Powiatu skierować na polepszenie rynku pracy i dobre wykształcenie młodzieży. Nie powinniśmy dać się zablokować w tych dążeniach bo wypracowaliśmy znakomitą sytuację wyjściową wykonując najwięcej w Polsce inwestycji i to bez zadłużenia. Racja jest po naszej stronie, nie można nam zabronić rozwoju za to, że w przeszłości gospodarowaliśmy roztropnie.

Zenon Szczepankowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta Przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.