Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

kultura i sztuka


Organizacją życia kulturalnego w powiecie przasnyskim zajmują się przede wszystkim powołane w tym celu placówki samorządowe. Są to Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach, Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem, Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu, Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych.


Na terenie powiatu przasnyskiego działa ogółem 7 bibliotek publicznych i 11 ich filii. Sieć biblioteczną tworzą Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, Gminna i Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzelach, Gminne Biblioteki Publiczne w Krzynowłodze, w Krasnem, w Jednorożcu, w Czernicach Borowych oraz w Bogatem wraz z filiami, a także biblioteki w poszczególnych placówkach oświatowych. W porównaniu z latami poprzednimi liczba woluminów została podwojona, co świadczy o coraz lepszej kondycji tego obszaru kultury.


Ofertę muzealniczą tworzą: Muzeum Historyczne w Przasnyszu oraz Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu. W powiecie znajduje się także jedno kino - „Światowid” zlokalizowane przy MDK w Przasnyszu.Powiat przasnyski efektywnie wspiera szeroko pojętą kulturę na swoim terenie, co znacząco wpływa na jakość i skalę działalności kulturalnej. Wsparciem objęte są różne podmioty - instytucje, szkoły i placówki oświatowe, czy też indywidualni twórcy kultury, prowadzące lub wspomagające ten rodzaj działalności. Niewątpliwie wpływa to na rozwój ruchu artystycznego w lokalnym środowisku i skalę podejmowanych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. Samorząd powiatowy podejmuje także działania mające na celu ochronę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, włączając w to opiekę nad miejscami o szczególnym znaczeniu historycznym.


Na terenie powiatu mieszka wielu zasłużonych działaczy i twórców, którzy poprzez swoją aktywność mają ogromny wpływ na lokalną kulturę. Ich dokonania to prace z takich dziedzin jak: malarstwo, rzeźba, fotografika, twórczość plastyczna oraz twórczość literacka. Powiat aktywnie wspiera ich działalność, partycypując w kosztach upowszechniania ich twórczości. Odbywa się także wiele imprez kulturalnych w wymienionym obszarze, dofinansowanych z powiatowego budżetu.


Na terenie powiatu mieszka i tworzy wiele osób związanych z twórczością literacką. Do najbardziej aktywnych kół literackich należy bez wątpienia Koło Miłośników Sztuki TARAS działające przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.Wiele z działań realizowanych na terenie powiatu uzyskuje wsparcie w samorządzie powiatowym. Duża część budżetu powiatu przeznaczona na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego została wykorzystana właśnie na wydanie książek historycznych, zbiorów wierszy czy almanachów poezji. Samorząd dofinansował np. zadanie publiczne III Przasnyska Jesień zrealizowane przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Finał VIII Mazowieckiego Konkursu Literackiego zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Spotkanie związane z wydaniem i promocją „Rocznika Przasnyskiego” zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Organizacja uroczystości wręczenia Medali Stanisława Ostoi - Kotkowskiego zrealizowane przez Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Wydanie i promocja tomiku wierszy pt. „Życia godziny”  zrealizowane przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Oddział Okręgowy w Płocku - Odział Rejonowy w Przasnyszu, Miss Mazowsza 2014 zrealizowane przez Stowarzyszenie „Młodzi w Regionie”, Obchody 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej zrealizowane przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej i wiele innych.


Poza twórczością literacką, malarstwem czy rzeźbą istnieją inne dziedziny działalności kulturalnej, w której powiat przasnyski odgrywa istotną rolę. Dofinansowaniem z budżetu samorządu powiatowego obejmowane są konkursy plastyczne, recytatorskie, piosenki oraz konkursy dla keybordzistów.


Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w powiecie możemy zaliczyć:
- Dożynki Powiatowo – Gminno – Miejskie, przekształcone w 2015 r. w Dożynki Powiatowo – Gminne, z założeniem organizacji co roku z inną gminą z terenu powiatu,
- Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej.
- Dni Chorzel.
- „Przaśnik” - wręczanie statuetki Przaśnika osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej.
- Medal im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego.
- Organizacja Przeglądu Sztuki Współczesnej Laserowej im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego.
- Spotkania poetycko-muzyczne, autorskie, konkursy literackie - imprezy dla mieszkańców
o charakterze powiatowym.
- Imprezy plenerowe, festyny rodzinne, turnieje wsi.
- Turnieje tańca nowoczesnego i towarzyskiego.
- Konkursy plastyczne, rajdy, pokazy i szkolenia związane tematycznie z promocją honorowego krwiodawstwa oraz z ratownictwa drogowego.
- Wybory Miss Północnego Mazowsza.
- Inscenizacje historyczne bitew, które toczyły się na terenie Powiatu Przasnyskiego.


W tym miejscu warto również wspomnieć o działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. Stowarzyszenia te są inicjatorami i organizatorami wielu przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu i turystom walorów naszej małej ojczyzny.


Zaangażowanie samorządu powiatowego w wspieranie kultury i sztuki zostało docenione przez samorząd województwa mazowieckiego, który przyznał powiatowi przasnyskiemu, w 2014 r. tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza 2014”. Dzięki zaangażowaniu samorządów powiatu przasnyskiego, organizacji pozarządowych i wsparciu finansowemu z budżetu województwa mazowieckiego na terenie całego powiatu udało się zorganizować 53 przedsięwzięcia kulturalne.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.