Ogłoszenia i Komunikaty

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Przasnyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Przasnyskiego z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1160/2 o pow. 0,6850 ha, położonej w obrębie 0002 Miasta Przasnysz przy ulicy Szosa Ciechanowska 2A, przeznaczonej do zbycia na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Data publikacji: 2024-02-27

Przejdź do aktualności

Przetargi Powiatu

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Przasnyskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Chorzele.

Data publikacji: 2024-02-27

Przejdź do aktualności

Władze powiatu

Rozpoczęliśmy remont pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie "różowych słupów"

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, władze Powiatu Przasnyskiego zdecydowały się przeprowadzić remont wybudowanej w poprzedniej kadencji ścieżki rowerowej z Przasnysza do Chorzel, której zły stan stwarzał zagrożenie dla użytkowników.  Dzięki 585 tys. zł pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowany zostanie 3 km odcinek od ul. Królewieckiej w stronę Osówca. Wkrótce podpisana zostanie umowa z Wykonawcą na  kolejne 11 km tej trasy.

Data publikacji: 2024-02-27

Przejdź do aktualności

12 edycja Zimowego Maratonu Na Raty pod patronatem Starosty Przasnyskiego Pawła Mostowego zakończona

24 lutego odbył się ostatni, dodatkowy etap Zimowego Maratonu Na Raty i uroczyste zakończenie zawodów. Zawodnicy rywalizowali przez dwa miesiące na siedmiokilometrowej trasie wokół przasnyskiego lotniska by dystans maratonu pokonać w 6 „ratach”. Dla mniej wytrwałych biegaczy organizatorzy przygotowali rywalizację na połowie dystansu.

Data publikacji: 2024-02-27

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia i Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Przasnyskiego

Informujemy, że na terenie powiatu przasnyskiego w 2024 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, będą funkcjonowały 2 punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji, w tym 1 punkt w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Data publikacji: 2024-02-26

Przejdź do aktualności

Do przetargu na przebudowę kolejnego odcinka drogi Mchowo - Janowo zgłosiło się dwóch oferentów!

6 lutego 2024 roku Powiat Przasnyski ogłosił przetarg na przebudowę drogi 3216 W Janowo - Mchowo, która zyska nową nawierzchnię, umocnione pobocza i oświetlenie skrzyżowania, co poprawi jej standard i bezpieczeństwo. Środki pozyskane na ten cel pochodzą z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. W wyniku postępowania zgłosiło się dwóch oferentów, chętnych na wykonanie inwestycji o wartości ponad 2 milionów złotych!

Data publikacji: 2024-02-26

Przejdź do aktualności

Siedmiu nowych przedsiębiorców w powiecie przasnyskim

Wzorem poprzednich miesięcy, w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbyło się podpisanie umów na rozwój działalności gospodarczej. 23 lutego 2024 roku w obecności Starosty Pawła Mostowego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Jadwigi Żuber, pracownik PUP Barbary Garlińskiej oraz pracownik ZUS Pani Anety Chmielik, siedmiu nowych przedsiębiorców uzyskało wsparcie finansowe na utworzenie nowych firm.

Data publikacji: 2024-02-26

Przejdź do aktualności

Rozpoczęliśmy obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na terenie powiatu przasnyskiego

W niedzielę 25 lutego w kościele pw. św. Mateusza w Zielonej w gm. Krasne odbyła się uroczysta msza św. w intencji poległych Żołnierzy Wyklętych i osób represjonowanych. Po nabożeństwie zgromadzeni przenieśli się pod Pomnik Poległych, gdzie oddali hołd składając wieńce i zapalając znicze.

Data publikacji: 2024-02-25

Przejdź do aktualności

Za nami kolejna uroczysta Gala Kurpików, której partnerem był Powiat Przasnyski

22 lutego br. odbyła się gala Kurpiki 2023, na której wręczono nagrody osobom, które przyczyniają się swoim zachowaniem do kultywowania tradycji kurpiowskich. W uroczystości udział wzięła Wicestarosta Renata Kosman.

Data publikacji: 2024-02-23

Przejdź do aktualności

Starosta Przasnyski przekazał instytucji KRUS nieruchomość przy drodze krajowej nr 57!

W czwartek, 22 lutego 2024 r. Starosta Przasnyski Paweł Mostowy spotkał się Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Zenonem Kowalewskim oraz Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu Grzegorzem Lewandowskim. Celem spotkania było podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie przekazania w trwały zarząd niezabudowanej nieruchomości przy ul. Makowskiej w Przasnyszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Placówki Terenowej Kasy Rolnicz

Data publikacji: 2024-02-23

Przejdź do aktualności