Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Ochrona danych osobowych

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Starosta Przasnyski.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756-36-16.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub tel. kom. 608-353-336 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl

4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie:
a) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2018, poz. 995).
b) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
c) Udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

6. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody”, informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Podanie danych nie skutkuje zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.