Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

ochrona zdrowia

Świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu przasnyskiego świadczone są przez 2 publiczne placówki służby zdrowia i 12 placówek niepublicznych. Wszyscy mieszkańcy powiatu objęci są podstawową opieką lekarską. W każdej z gmin powiatu funkcjonuje jedna lub dwie niepubliczne placówki medyczne zapewniające równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


Ogółem usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności świadczy 30 lekarzy rodzinnych oraz 50 pielęgniarek. Na jednego lekarza rodzinnego przypada średnio około 1 400 pacjentów, natomiast na jedną pielęgniarkę średnio ok. 1 100 pacjentów. Personel medyczny do wykonywania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dysponuje 48 gabinetami lekarsko-zabiegowymi, z czego 39 gabinetów należy do NZOZ, natomiast 9 należy do SPZZOZ w Przasnyszu.Podstawowym podmiotem leczniczym, świadczącym usługi zdrowotne z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego oraz lecznictwa szpitalnego jest, utworzony przez samorząd powiatowy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Przasnyszu. SPZZOZ, w ramach umów z NFZ, realizuje usługi medyczne z zakresu: lecznictwa stacjonarnego, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii i uzależnień, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego, ratownictwa i transportu medycznego, badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. W należącej do struktur zakładu Przychodni Zdrowia w Przasnyszu zatrudnionych jest 4 lekarzy rodzinnych świadczących usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla około 3,5 tys. pacjentów.


Stacjonarną opiekę medyczną nad pacjentami powiatu przasnyskiego świadczy Szpital im. W. Oczko funkcjonujący w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9, posiadający 11 oddziałów szpitalnych dysponujących 272 łóżkami. Na koniec roku 2014 w szpitalu zatrudnionych było 106 lekarzy, 192 pielęgniarki, 33 położne. Zakład dąży do ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych przez szpital usług poprzez czynny udział w różnego rodzaju projektach i programach. W strukturze SPZZOZ funkcjonuje również sieć 20 poradni specjalistycznych. Zaplecze diagnostyczne szpitala stanowią działy i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Są to: dział diagnostyki laboratoryjnej, dział diagnostyki obrazowej (rtg, tomografia komputerowa, mammografia, EEG, USG), pracownia endoskopii, pracownia badań nieinwazyjnych serca (EKG, EKG m. Holtera, Holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe i badania ECHO). Pracownie te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczno-diagnostyczny. Korzystają z nich pacjenci hospitalizowani i ambulatoryjni. W przypadkach ratowania życia istnieje dostępność do pracowni diagnostycznych przez całą dobę, w celu szybkiego i trafnego zdiagnozowania pacjenta, co stwarza możliwość zastosowania szybkiego leczenia. Funkcjonuje tu także dział rehabilitacji z pracowniami fizykoterapii, hydroterapii, masażu, ciepłolecznictwa i inhalacji.Szpital posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Ponadto SP ZZOZ w Przasnyszu podejmuje liczne działania zmierzające do regularnego kształcenia personelu poprzez organizację szkoleń: zewnętrznych, wewnętrznych, interdyscyplinarnych. Umożliwia systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników, mając na celu spełnienie wymagań prawnych i standardów branżowych obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia.


Na przestrzeni lat 2010-2014, wśród grupy pielęgniarek i położnych 264 osoby dokształcały się poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących. Na dzień 31.12.2014 r. SP ZZOZ w Przasnyszu zatrudniał w sumie 274 osoby z wyższym wykształceniem, w tym 246 osób stanowił personel medyczny, tj. 45% wszystkich zatrudnionych.


Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje 14 aptek ogólnodostępnych i 4 punkty apteczne. W ostatnich latach sieć aptek nie uległa większym zmianom. Na terenie miasta Przasnysza 9 aptek pełni na zmianę dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przasnyskiego corocznie określa, w drodze uchwały, Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów.


Zadania z zakresu Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są przez Miejską i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Do zadań Komisji należy między innymi: niesienie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, niesienie pomocy dla ofiar przemocy, organizowanie posiedzeń interwencyjno-motywujących dla uzależnionych, prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w szkołach, ustalanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz nadzór i kontrola w punktach sprzedaży  przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.


Usługi medyczne pacjentom uzależnionym świadczą profesjonalne placówki terapii uzależnień tj. Poradnia Terapii Uzależnień oraz Oddział Leczenia Uzależnień wraz z detoksykacją, które funkcjonują w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.