Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

organizacje pozarządowe

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego skupiają w swoich szeregach najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne i kulturalne mieszkańców powiatu przasnyskiego. Ich działalność umożliwia rozwiązywanie wielu problemów prawnych i społecznych, pozyskiwanie środków finansowych oraz wyznaczenie dla wielu ludzi – społeczników, obszaru do aktywnego działania. Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zdań powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego.

Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne, uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej).

Na podstawie art. 40b ust.4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz.1393) Starosta Przasnyski jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.,poz.1923), stowarzyszenie zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Aktualny wykaz fundacji zarejestrowanych na terenie powiatu przasnyskiego - pobierz.

Aktualny wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie powiatu przasnyskiego - pobierz.

Aktualny wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu przasnyskiego - pobierz.

Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. - pobierz.

Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. - pobierz.

Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. - pobierz.

Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. - pobierz.
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.