Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

PODSUMOWANIE ROKU 2010 W WYKONANIU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez PODSUMOWANIE ROKU 2010 W WYKONANIU POWIATU PRZASNYSKIEGO

PODSUMOWANIE ROKU 2010 W WYKONANIU
POWIATU PRZASNYSKIEGO
(na podstawie)
SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W ROKU 2009


 

Rok 2009 na pewno można zaliczyć do najbardziej znaczących w niespełna 12 letniej historii powiatu. W tym roku zapadły pozytywne decyzje w sprawie finansowania najważniejszych dla powiatu, w obecnej kadencji, inwestycji.
Do nich zaliczam takie projekty jak:
 1. Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - 41 922 512 zł.


 2. Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec Bartniki - 21 071 491 zł.


 3. Przebudowa budynku lB w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 - II etap - 2 122 000zł.


 4. Moje boisko Orlik 2012 - 1 100 000 zł.


 5. Budowa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Przasnyszu - 400 000 zł.


 6. Przebudowa ciągu ulic w Chorzelach w obrębie przebudowywanego skrzyżowania drogi krajowej nr 57 (ul. Padlewskiego i ul. Szkolna) - 2 000 000 zł.


 7. Przebudowa odcinka drogi nr 1238 W Szulmierz-Wola WierzbowskaKrasiniec - 2 874 129 zł.


 8. Przebudowa drogi powiatowej Duczymin - Jarzynny Kierz - 2 407 320 zł.


 9. Przebudowa drogi powiatowej Krzynowłoga Mała-Gąski Wąsosze-Kaki Mroczki- Skierkowizna - 2 569 050 zł.


 10. Przebudowa drogi powiatowej Klewki-Rostkowo-Szczepanki - 2 463 480 zł.


 11. Zapewnienie najwyższej efektywności działań ratownictwa medycznego w powiecie przasnyskim poprzez zakup trzech ambulansów - 1 000 000 zł. Powiat zapewnił tu 150 000 zł wkładu własnego. Pozostałą kwotę szpital zdobył ze środków unijnych.


 12. Inne remonty, zakupy i inwestycje.W roku 2009 zostały przygotowane również inne projekty, których realizacja planowana jest na lata następne, takie jak:
 1. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu i w Chorzelach - łączna wartość 67 470 111 zł.


 2. Budowa innowacyjnego sytemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych ZSP w Przasnyszu i ZSP w Chorzelach - 40 000 000 z.


 3. I etap modernizacji DPS na ul. Ruda w Przasnyszu 3 475 521 zł.


 4. Wdrożenie e-usług, informatyzacja - 3 600 000 zł.


 5. Projekty przygotowane przez szpital na remonty i zakupy sprzętu, dla których Starostwo zapewnia wkład własny - łączna wartość 21 530 663 zł.


 6. Inne przedsięwzięcia o bardziej typowym wymiarze jak drogi, remonty obiektów oświatowych, zakupy sprzętu dla straży i policji, wyposażenie jednostek samorządowych, wspólne projekty z samorządami gminnymi.


 

Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych projektem bardzo dobrym, ale zagrożonym


 

Dużą niewiadomą stał się projekt MCSZ kompleks Przasnysz. To jeden z największych projektów na Mazowszu i jednocześnie jeden z tych projektów, którym poświęciliśmy najwięcej uwagi. Pomimo bardzo wysokiej oceny i dużego znaczenia dla powiatu i miasta Przasnysz, projekt ten uplasował się na 19 miejscu rankingu bez gwarancji dofinansowania. 7 miejsce na liście rezerwowej stwarza znaczne prawdopodobieństwo realizacji tego projektu w latach 2011, 2012. Wbrew wielu nieprzychylnym komentarzom, uważam, że projekt ten został sporządzony z największą starannością, o czym świadczy fakt, że wyprzedził on w ocenie ekspertów unijnych 387 innych projektów tego typu.


 

Czołowy powiat w Polsce w wielu rankingach – I miejsce w kraju w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2004-2008


 

Ta jedna niewiadoma przysłoniła jakby dużo większe osiągnięcie powiatu przasnyskiego, jakim jest zajęcie I miejsca w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w latach 2004-2008. Od lat zajmujemy I lub II miejsce w Polsce i zawsze I na Mazowszu jako najbardziej proinwestycyjny powiat. W rozliczeniu wieloletnim daje nam to również niekwestionowane I miejsce w Polsce. Powiat przasnyski, jawiący się na początku istnienia jako jeden z najsłabszych powiatów w Polsce, obecnie budzi szacunek i uznanie w oczach ogółu samorządów na Mazowszu, ale i w Polsce. Obecnie to nasz powiat przewodzi Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego, ma swoje miejsce na posiedzeniach ogólnopolskiego zarządu ZPP, jest reprezentantem środowiska w wielu wojewódzkich i krajowych gremiach opiniujących, doradczych i negocjacyjnych. Reprezentując środowisko starostów i prezydentów miast na prawach powiatu zawsze potrafiliśmy osiągnąć satysfakcjonujący konsensus z władzami krajowymi i wojewódzkimi. Dzięki temu współpraca z samorządem województwa mazowieckiego, a także z urzędem wojewódzkim i poszczególnymi resortami układa się bardzo owocnie. Również współpraca w samej grupie starostów, wicestarostów i prezydentów miast jest nacechowana atmosferą wzajemnej pomocy, poczuciem sprawiedliwości, co wcale nie jest powszechnym zjawiskiem w innych środowiskach.


 

Staramy się również współpracować z jak najlepszym skutkiem z samorządami miast i gmin w naszym powiecie. I chociaż lokalna prasa częściej pisze o kontrowersjach niż o wspólnych przedsięwzięciach, bo to się lepiej sprzedaje, to ja uważam, że w ramach samorządowców powiatu przasnyskiego stworzyliśmy bardzo sprawną grupę współdziałania, czego efektem jest chociażby ta sala w której się znajdujemy, podobna sala w Chorzelach, kilkanaście tysięcy m2 chodników, stadion miejski w Przasnyszu, strefa gospodarcza i wiele innych przedsięwzięć.


 

Powiat najlepiej w Polsce radził sobie z funduszami unijnymi już w poprzedniej kadencji, ale w obecnej kadencji również samorządy miejskie i gminne radzą sobie z pozyskiwaniem tych środków znakomicie lub coraz lepiej. To bardzo poprawia kondycję naszego regionu i bardzo cieszy. Ogólna atmosfera rozwoju udziela się mieszkańcom naszego powiatu, środowiskom gospodarczym, organizacjom pozarządowym, co mimo kryzysu, pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.


 

Wielkie inwestycje drogowe na terenie powiatu


 

Mamy do tego istotne przesłanki. Coraz lepiej radzą sobie w wolnej gospodarce rynkowej istniejące na terenie powiatu przedsiębiorstwa, firmy, instytucje. Są już pierwsi inwestorzy w powstającej PSG. Na wiosnę powinna tu ruszyć specjalna strefa ekonomiczna. GDDiA zaplanowała w swoim budżecie prawie 300 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 57 na odcinku Chorzele - Przasnysz Maków Mazowiecki. W pierwszej kolejności wykonane zostało przejście przez Chorzele, rozpoczęła się budowa przejścia przez Przasnysz od budowy dwóch rond przy ul. Leszno i ul. Makowskiej. W r. 2010 powinny być ogłoszone przetargi na pozostałe odcinki. Samorząd wojewódzki rozstrzygnął już przetarg na drogę Przasnysz - Ciechanów i planuje kontynuację remontów na pozostałych drogach wojewódzkich. Większość dróg powiatowych po roku 2010 będzie już w bardzo dobrym stanie. Dużo robót wykonywanych jest na drogach gminnych. PGE Dystrybucja Warszawa Teren planuje budowę linii 110 kV do Chorzel oraz nowej stacji transformatorowej w Chorzelach. W ten sposób północna część powiatu w końcu otrzyma możliwość rozwoju, który dotąd hamowany jest niedostatkiem energii. Rozpoczęło się planowanie zaopatrzenia w gaz skroplony Przasnysza i Chorzel. W Przasnyszu pierwsze instalacje mają szansę powstać w ramach P56, w Chorzelach plany obejmują całe miasto. Inwestorami w tych przedsięwzięciach będą firmy, samorządy mogą pełnić tu rolę pomocniczą. Istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu mają też plany przebudowy drogi 61 w kierunku Warszawy. Powinniśmy tu wspierać powiaty pułtuski, legionowski, nowodworski w walce o obwodnicę i jezdnię czteropasmową od Warszawy do skrzyżowania z drogą 57 przed Pułtuskiem. Jeśli te inwestycje zostaną wykonane, to czas dojazdu z Przasnysza do Warszawy skróci się do jednej godziny i to jest naszym wielkim celem.


 

Znakomity budżet powiatu na rok 2010


 

Szanowni Państwo. Dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją podsumowującą roczną działalność w obecnej kadencji samorządu. Zarząd Powiatu proponuje przyjęcie znakomitego budżetu o dochodach na poziomie 105 mln zł. Takiego budżetu nie powstydziłyby się kilkakrotnie większe powiaty. Więcej niż co druga złotówka w tym budżecie przeznaczona jest na inwestycje. Na większość przedsięwzięć mamy już przyznane środki finansowe. Możemy sobie pozwolić na tak duże wydatki inwestycyjne bo zrobiliśmy bardzo dobre projekty, które otrzymały dofinansowanie unijne, możemy sobie na nie pozwolić bo na koniec tej III kadencji powiat przasnyski dysponuje jedną z największych nadwyżek operacyjnych w Polsce, co publikuje specjalistyczny tygodnik Wspólnota.Słowo podziękowaniaZa ten znakomity stan gospodarki powiatu po prawie trzech kadencjach chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zespolonej administracji powiatowej. Dziękuję dyrekcji i załodze szpitala za 5 miejsce wśród najlepszych szpitali wielospecjalistycznych na Mazowszu, za brak zadłużenia w trudnych warunkach finansowania służby zdrowia, za pozyskane pieniądze unijne, za życzliwą, wykwalifikowaną kadrę i znakomite warunki bytowe w szpitalu. Dziękuję dyrektorom i nauczycielom szkół powiatowych za I miejsce w zdawalności matur w całej delegaturze ostrołęckiej, dziękuję za dbałość o warunki nauki i rozwoju naszej młodzieży. Dziękuję policji, straży, służbom i inspekcjom za powiat spokojny i bezpieczny i za efektywność działania jedną z najlepszych na Mazowszu, za dbałość o warunki lokalowe i usprzętowienie waszych jednostek.Dziękuję kierownictwu i pracownikom domów pomocy społecznej, za ich wielkie oddanie potrzebującym pomocy ludziom, ale także za stworzenie pensjonariuszom bardzo dobrych warunków bytowych.Z uznaniem zwracam się do kierownictwa i załogi PUP i PCPR za zdobyte środki finansowe krajowe i zagraniczne służące pomocy ludziom bezrobotnym i mającym kłopoty rodzinne czy zdrowotne.Jak co roku słowa podziękowania i uznania kieruję do dyrektora i pracowników PZD, których zasługą jest I miejsce Powiatu w Polsce wydatkach na drogi powiatowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Dziękuję dyrektorom i pracownikom Starostwa za wysokie standardy pracy, za zdobyte środki finansowe, za pozytywne wyniki kontroli, za to, że każdy z dyrektorów wydziałów podjął się trudnej roli kierowania co najmniej jednym projektem unijnym lub obsługi finansowej, wykazując w tym największy profesjonalizm.Dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz naszym dzisiejszym gościom, których zasługi dla powiatu pragnęliśmy podkreślić zaproszeniem na dzisiejszą sesję, za państwa wkład pracy, za współpracę i życzliwość, która w tej kadencji wydaje nam się największa.Na koniec, ale za to w sposób szczególny, pragnę podziękować Zarządowi i Radzie Powiatu z jej Przewodniczącym Krzysztofem Bieńkowskim, za pełną zaangażowania i dobrej woli współpracę i wsparcie, za wspólne radości z osiąganych celów, za to, że kończymy tę kadencję w zgodnej i pełnej wartościowych projektów atmosferze.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.