Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

POWIAT PRZASNYSKI KOORDYNATOREM WSPÓLNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO POWIATÓW Z REGIONU CICECHANOWOSKO – OSTROŁECKIEGO I AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU

Opublikowane przez POWIAT PRZASNYSKI KOORDYNATOREM WSPÓLNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO POWIATÓW Z REGIONU CICECHANOWOSKO – OSTROŁECKIEGO I AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU

Na zaproszenie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego w dniu 14 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o godzinie 1100 odbyło się spotkanie władz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, starostów lub ich przedstawicieli z 10 powiatów regionu ciechanowsko–ostrołęckiego oraz dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy lub ich reprezentantów.


Na spotkanie przybyli m.in.: prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski - Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Dziekan Wydziału Socjologii - prof. dr hab. Leszek Kazimierz Gilejko, Beata Błaszczyk i Wincenty Różalski z tejże uczelni, starostowie lub ich reprezentanci z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego, pułtuskiego, ostrołęckiego (grodzki i ziemski), sierpeckiego, ostrowskiego, makowskiego oraz przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy.
Wzięli w nim udział także pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnysz wraz z Panem Starostą Zenonem Szczepankowskim, członkiem Zarządu Powiatu Jarosławem Antonim Tybuchowskim i dyrektorem Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Ryszardem Juklaniukiem.Spotkanie poświęcone było wypracowaniu kierunków działań dotyczących realizacji projektu badawczego na temat barier i szans absolwentów ponadgminazjalnych szkół zawodowych wchodzących na lokalne rynki pracy.
Możliwe jest dofinansowanie realizacji tego projektu ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.
Wnioskodawcami mogą być jedynie organy prowadzące placówki oświatowe, a więc samorządy powiatowe. Alternatywnie projekt mógłby być zgłoszony do dofinansowania w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL, gdzie wnioskodawcą mogłoby być konsorcjum powiatowych urzędów pracy lub jeden wybrany powiatowy urząd pracy, przy partnerstwie pozostałych i współpracy z Akademią Humanistyczną i filiami wojewódzkich urzędów pracy w Ciechanowie i Ostrołęce.
Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie potrzeb rynku pracy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim pod kątem zwiększenia możliwości dopasowania struktury kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz pomoc powiatowym urzędom pracy w aktywizowaniu pracodawców do uczestnictwa w programach wspierających zatrudnienie absolwentów i zawieraniu trójstronnych umów szkoleniowych (TUS).
Zgromadzenie i analiza danych pozwoli na opracowanie „mapy zatrudnienia” absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w subregionach, do których zaliczono powiaty: ciechanowski, mławski, żuromiński, płoński, pułtuski, ostrołęcki (grodzki i ziemski), przasnyski, sierpecki, ostrowski, makowski.
Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące kierunków działań w tej sprawie.
Koordynatorem projektu wybrano starostę przasnyskiego i jednocześnie przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Pana Zenona Szczepankowskiego.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.