Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

PROJEKT „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK”

Opublikowane przez

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zaprasza do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 19 czerwca br.


Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku bieżącym. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:
1. celów współpracy - § 2 programu,
2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,
5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
6. pozostałych zapisów programu.


W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza jest dostępna do pobrania - tutaj.


Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej na adres:
Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.


Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.