Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

PRZASNYSKIE POWIATOWO – GMINNO – MIEJSKIE DOŻYNKI BOGATE 2011 – RELACJA

Opublikowane przez

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 4 września 2011 r. w miejscowości Bogate na terenie gminy Przasnysz odbyło się kolejne Przasnyskie Powiatowo-Gminno-Miejskie Święto Plonów. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Przasnyski Pan Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Pan Waldemar Trochimiuk. Starostami Dożynkowymi z ramienia Powiatu Przasnyskiego byli w tym roku Pani Monika Zygmunt z Gminy Chorzele, która wspólnie z rodzicami prowadzi w Rzodkiewnicy gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka oraz Pan Paweł Roman – rolnik z gminy Przasnysz, który wspólnie z bratem prowadzi gospodarstwo rolne w Dębinach o powierzchni 118 ha także specjalizujące się w produkcji mleka. Starostami Dożynkowymi Gminy Przasnysz byli Państwo Katarzyna i Janusz Olęccy z Lisiogóry, natomiast Starostami Dożynkowymi Miasta Przasnysz Państwo Maria i Benedykt Tomaszewscy z Przasnysza.

Uroczystość zainaugurował przemarsz korowodu dożynkowego oraz Msza Święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych, celebrowana pod przewodnictwem Proboszcza Parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Bogatem księdza kanonika Henryka Lewandowskiego - Dziekana Dekanatu Makowskiego, podczas której Słowo Boże odczytali zgromadzonym Pan Starosta Zenon Szczepankowski, Pani Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska oraz Pan Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk. Kazanie natomiast wygłosił Ksiądz Zbigniew Kurkiewicz- Dziekan Dekanatu Przasnyskiego.


Na czele korowodu dożynkowego stanął wieniec Powiatu Przasnyskiego, a uczestniczyły w nim delegacje wieńcowe Miasta Przasnysz, Miasta i Gminy Chorzele, Gminy Krasne, Gminy Jednorożec, Gminy Krzynowłoga Mała oraz sołectw z Gminy Przasnysz: Bartniki, Dobrzankowo, Karwacz, Gostkowo, Stara Krępa, Leszno, Dębiny, Osówiec Kmiecy, Bogate, Lisiogóra.


Podczas uroczystej Mszy Świętej zostali uhonorowani rolnicy seniorzy z Gminy Przasnysz, którym przez Gospodarzy Dożynek zostały wręczone będące wyrazem wdzięczności i wielkiego honoru za całokształt życiowych dokonań symboliczne bochny chleba.


ROLNICY SENIORZY:


Państwo Stanisława i Roman Modelscy z miejscowości Wielodróż.
Państwo Krystyna i Błażej Wiśniewscy z miejscowości Helenowo Gadomiec.
Państwo Janina i Andrzej Granowscy z miejscowości Józefowo.
Państwo Bronisława i Józef Łyszkowscy z miejscowości Bogate.
Państwo Urszula i Romuald Roman z miejscowości Fijałkowo.
Państwo Elżbieta i Kazimierz Nałęcz z miejscowości Wielodróż.
Państwo Aleksandra i Stanisław Adamiak z miejscowości Zawadki.
Państwo Aniela i Józef Bonisławscy z miejscowości Lisiogóra.
Państwo Maria i Kazimierz Godzieba z miejscowości Lisiogóra.
Państwo Janina i Józef Biraga z miejscowości Lisiogóra.
Państwo Maria i Mieczysław Nalewańscy z miejscowości Lisiogóra.
Państwo Mieczysława i Ireneusz Grzeszkowiak z miejscowości Dobrzankowo.
Państwo Danuta i Jan Kosiewicz z miejscowości Dobrzankowo.
Państwo Elżbieta i Jerzy Krupińscy z miejscowości Dobrzankowo.
Państwo Agnieszka i Jan Rosłon z miejscowości Dobrzankowo.
Pani Czesława Chodkowska z miejscowości Trzcianka.
Pani Stanisława Borowa z miejscowości Trzcianka.
Państwo Jadwiga i Stanisław Olenccy z miejscowości Gostkowo.


Po Mszy Świętej nastąpiło przejęcie przez szefów samorządów powiatowego, gminnego i miejskiego oraz Starostów Dożynkowych Powiatu, Gminy i Miasta symbolicznych bochnów chleba i podzielenie się nimi z zebranymi na uroczystościach dożynkowych, a następnie Gospodarze Dożynek powitali wszystkich zebranych, a przemówieniem Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.


PRZEMÓWIENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO:


Czcigodni Księża, Dostojni Goście, Drodzy Rolnicy, Szanowni Współgospodarze dzisiejszej uroczystości;
Wspólnie z panią wójt gminy Przasnysz Grażyną Wróblewską oraz z panem burmistrzem Przasnysza Waldemarem Trochimiukiem, w uzgodnieniu ze wszystkimi gospodarzami gmin Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Czernice Borowe i Krasne, przygotowaliśmy tegoroczne Święto Plonów, aby podziękować Bogu, rolnikom i wszystkim pracownikom rolnym i obsługi rolnictwa za ich trud i jego efekt – nasz chleb powszedni.
Od 10 tys. lat ludzie w różnych częściach świata pielęgnują ziemię, czyniąc zeń niewyczerpane źródło pokarmu, ale też oazę życia społecznego i kultury. Antropolodzy badając historię rozwoju człowieka doszli do wniosku, że decydującym momentem
w ewolucji rodzaju ludzkiego, wyróżniającym człowieka z pośród innych istot stała się zdolność do dzielenia pożywieniem. Ta zdolność to wielki dar, który po dzień dzisiejszy stał się wyróżnikiem człowieczeństwa, przystosowania do społecznego współżycia, kreującego rozwój umysłowości człowieka: intelektu, emocji, uczuć i imaginacji.
Dopuki człowiek utrzyma w sobie ten dar solidarności, potrzeby dzielenia się, potrzebę dbania o dobro każdego członka społeczności, ewolucja ku jego świętości będzie trwać. To dlatego podzielimy się dzisiaj chlebem ofiarowanym przez starostów dożynkowych. Podzielimy się szczerze i sprawiedliwie, aby wystarczyło dla każdego.
Dzieląc się chlebem dzielimy się też wysiłkiem, trudem jego wytworzenia, dbałością o bezpieczny dostęp do wszystkich dóbr, dbałością o całą przyrodę, harmonię ekologiczną i pokój należny zwłaszcza młodym, którzy mają prawo dojrzeć, zaznać uroków życia, docenić piękno boskiego dzieła.
Przekazem dzisiejszego święta jest wdzięczność, radość i wzajemna solidarność. Solidarność rozumiana nie jako interes grupy, lecz jako gotowość niesienia pomocy każdemu potrzebującemu, solidarność rozumiana jako dawanie z siebie całego wysiłku na jaki nas stać dla zapewnienia dobrobytu, równych szans, uczciwości w życiu społecznym, odwagi w obronie sprawiedliwości i pokoju.
Każde spojrzenie na zebrane z pól zboża, wypielęgnowane uprawy, skoszone łąki, zmodernizowane gospodarstwa, świadczy o tym, że rolnicy swoje zadanie wykonują jak należy. Ale nie trudno także zauważyć postęp i dokonania w całej Polsce. Nasz kraj dokonuje historycznej przemiany na lepsze. W każdej dziedzinie wkracza nowoczesność
i modernizacja. Wzrasta wydajność pracowników, nasi przedsiębiorcy skutecznie konkurują na rynku ogólnoświatowym, upowszechnia się wykształcenie młodzieży, poprawiają się standardy w służbie zdrowia, opiece społecznej, bezpieczeństwie publicznym, infrastrukturze. Zmiany widać niemal w każdej miejscowości.
Patrząc tylko na najbliższe otoczenie, chociażby na pełniącą rolę gospodarza gminę Przasnysz, łatwo dostrzeżemy, ile dobrych zmian tu zaszło. W samym Bogatem, modernizacja budynku szkoły, budowa sali gimnastycznej, boisko „orlik”, dom kultury, straż, drogi, infrastruktura. W innych miejscowościach jest podobnie. Na pewno władzom gminy lenistwa zarzucić nie można.
Powiat przasnyski wspierany przez władze wojewódzkie i krajowe realizuje na terenie gminy Przasnysz również największe ze swoich inwestycji, a w przeliczeniu na mieszkańca, największe w Polsce. Wprawdzie w lokalnych piosenkach i fraszkach wygląda to trochę inaczej, ale liczby i statystyki nie kłamią.
Patrzymy z optymizmem na osiągnięcia mieszkańców tych ziem, patrzymy z uznaniem na rozwój waszych gospodarstw, na ich szybką modernizację i unowocześnienie. Patrzymy z podziwem na talenty i zaangażowanie tutejszej młodzieży, która kiedyś na pewno poradzi sobie z kontynuacją rozpoczętych przez obecnych gospodarzy przemian. Dzisiaj na pochwałę zasługują ich sukcesy w szkołach, w orkiestrach ich praca w organizacjach pozarządowych, ale jutro będą przejmować od nas ciężar gospodarowania i ciężar odpowiedzialności za cały kraj, za bezpieczeństwo i to powszechne i żywnościowe. Jestem przekonany, że sobie poradzą.
Ten chleb dziś złożony pod ołtarzem jest produktem wspólnego wysiłku. Niech więc będzie na naszym stole chlebem powszednim. Niech każdemu da siłę do życia, a jego obfitość będzie znakiem Bożego błogosławieństwa.


Następnie głos zabierało wielu gości zaproszonych, a prowadzący odczytał nadesłane na okoliczność Święta Plonów Listy.


Tradycyjnie już Starosta Przasnyski w towarzystwie Burmistrzów i Wójtów wszystkich gmin uhonorował pucharami i okolicznościowymi Listami Gratulacyjnymi najlepszych rolników Powiatu Przasnyskiego 2011.


LISTA NAGRODZONYCH ROLNIKÓW:


Z Miasta Przasnysz: Państwo Ewa i Jarosław Stepnowscy, Państwo Joanna i Grzegorz Niestępscy.
Z Gminy Przasnysz: Państwo Joanna i Ireneusz Goździewscy z Golan, Państwo Mirosława i Roman Ślascy z Dobrzankowa.
Z Miasta i Gminy Chorzele: Państwo Agnieszka i Jan Leśnikowscy, Państwo Maria i Ryszard Kosiorek.
Z Gminy Jednorożec: Państwo Agnieszka i Leszek Opalach zam. Ulatowo-Słabogóra, Państwo Agata i Mariusz Kaczyńscy zam. Drążdżewo Nowe.
Z Gminy Krasne: Danuta i Andrzej Długołęccy zam. Milewo-Kulki.
Z Gminy Czernice Borowe: Państwo Bogusław i Jadwiga Karpińscy zam. Węgra, Państwo Sławomir i Elżbieta Sosnowscy zam. Żebry-Marcisze.
Z Gminy Krzynowłoga Mała: Państwo Danuta i Dariusz Bojaronus zam. Ulatowo, Państwo Iwona i Dawid Kimona zam. Łanięta.


Tradycją już stało się, że podczas Święta Plonów Starosta Przasnyski honoruje także najlepszych maturzystów Powiatu Przasnyskiego i nagradza ich za całoroczną pracę edukacyjną. Nagrody pieniężne oraz okolicznościowe Listy Gratulacyjne wręczali Starosta Zenon Szczepankowski, Dyrektor Szkoły z której nagradzany był uczeń oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu Pan Ryszard Juklaniuk.


LISTA NAGRODZONYCH MATURZYSTÓW:


Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu: Maria Weronika Kmoch, Paulina Waleszczak - Anna Maria Smolińska, Ewa Chachulska, Dominika Ewa Kukawka.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach: Anna Wiljam, Ewa Sędrowska.
Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu: Bartosz Więcek.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu: Maciej Kaliszewski, Klaudia Telak, Kamila Prekiel, Michał Przybysz, Celina Merchel, Martyna Źuśka.


W trakcie dożynek rozstrzygnięto szereg konkursów, organizowanych przez Gminę Przasnysz, których wyniki przedstawiamy poniżej:


Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”(konkurs Powiatu Przasnyskiego):


I  - Sołectwo Bogate
II - Gmina Jednorożec
III - Miasto i Gmina Chorzele


Konkurs „Aktywny sołtys”:


I    - Pan Lech Jerzy Lubieniecki
II   - Pan Henryk Krupiński
III  - Pani Marianna Szczepańska
Wyróżnienia:
Pani Urszula Szwejkowska, Pan Ireneusz Majkowski, Pan Stanisław Grabowski, Pan Cezary Goliaszewski, Krystyna Domańska


Konkurs „ Zachowanie wartości kulturowych poprzez poszczególne miejscowości Gminy Przasnysz”:
I    - Wielodróż
II   - Leszno
III  - Bartniki


Konkurs „Najładniejsza posesja”:


I  - Państwo Marta i Łukasz Ruszczyńscy zam. Bogate
II  - Państwo Agnieszka i Andrzej Osowscy zam. Bartniki
III - Państwo Monika i Andrzej Jankowscy zam. Leszno
Wyróżnienia:
Państwo Barbara i Ryszard Kucińscy zam. Leszno
Pan Dariusz Rozicki zam. Dobrzankowo
Pan Zbigniew Łada zam. Leszno
Państwo Halina i Andrzej Olszak zam. Leszno


Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne miasta i gminy. Wystąpił Zespół Ludowy Krasne, Zespół Folklorystyczny Kalina z Jednorożca, solistki z Krzynowłogi Małej, obejrzeć można było występy artystyczne dzieci i młodzieży z Przasnysza z grup tanecznych prowadzonych przez Panią Małgorzatę Bandurską (Amarant, Asperlife, The Bass Beat i Flowers), koncert Orkiestry Dętej OSP w Bogatem, a także występy zespołów artystycznych: Grupy Karniewiacy i Zespołu Folklorystycznego Zawady. Doskonałą zabawę zapewniła gwiazda wieczoru zespół coverowy ABBA. Święto Plonów 2011 zakończyły występy zespołu biesiadnego Kamraci.
Podczas Dożynek można było zwiedzać ekspozycje samorządów z terenu Powiatu Przasnyskiego, zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami i prezentacjami na stoiskach kilkudziesięciu firm i instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, oglądać sprzęt rolniczy, a i najmłodsi mieli wiele atrakcji do dyspozycji. Tegoroczne Dożynki były zdaniem licznie zgromadzonych mieszkańców Powiatu Przasnyskiego oraz przybyłych gości bardzo udane.


Poniżej fotorelacja z imprezy:
 

Opracował:
Sławomir Czaplicki p.o. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Rynku Pracy
przy współpracy Anny Walędziak
Fotorelacja: Jarosław Gejda

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.