Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SZKOLENIE

Opublikowane przez PUP ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SZKOLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu planuje zorganizować szkolenie grupowe dla około 20 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy i ze środków współfinansowanych z EFS w zakresie: „Obsługi wybranych urządzeń transportu bliskiego”. Po ukończeniu szkolenia osoba bezrobotna powinna posiadać uprawnienia na wózek jezdniowy i Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji szkoleniowej.


Propozycja powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru instytucji szkoleniowej, uwzględniające:
- program szkolenia (zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
- dokument poświadczający formę prawną istnienia firmy: - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru lub potwierdzoną kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu instytucji szkoleniowej,
-  preliminarz kosztów
- planowany harmonogram zajęć
- miejsce szkolenia
- termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia: październik – grudzień 2015r.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organizowane dla osób bezrobotnych szkolenia w formie kursu powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo. W związku z tym, prosimy o uwzględnienie powyższego warunku w składanej ofercie.


W przypadku zainteresowania realizacją przedmiotowego szkolenia prosimy o dostarczenie wstępnej propozycji szkoleniowej do dnia 21.09.2015 r. pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz lub faxem: 29 756 47 31


Bliższych informacji udziela: Martyna Ćwiek tel. 29 756 47 46


Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.