Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

RELACJA Z OBRAD XXIV SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez RELACJA Z OBRAD XXIV SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

XXIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego. Jednogłośnie uchwalony budżet powiatu na 2009 rok. Uroczyste podsumowanie dekady funkcjonowania nowego samorządu powiatu przasnyskiego.


I. Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.


 W imieniu władz samorządowych powiatu przasnyskiego XXIV sesję Rady Powiatu Przasnyskiego otworzył jej Przewodniczący Krzysztof Bieńkowski, który przywitał wszystkich uczestników obrad. Ostatnia sesja w roku tradycyjnie ma uroczysty charakter. Podczas XXIV sesji, obok części roboczej, podsumowano mijającą dekadę w wykonaniu przasnyskiego samorządu powiatowego, wręczono podziękowania i ręcznie malowane witraże z herbem powiatu osobom zasłużonym dla jego rozwoju i promocji, radnych Rady Powiatu Przasnyskiego wszystkich kadencji uhonorowano okolicznościowymi pamiątkowymi medalami oraz podziękowaniami, w ten sam sposób doceniono za harmonijną współpracę z samorządem powiatowym osoby wytypowane przez poszczególne gminy, a także przewodniczących rad oraz burmistrzów i wojtów miast i gmin naszego powiatu. Ponadto stypendiami uhonorowano szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego, którzy odnoszą wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności. Pani Prezes Elżbiecie Dzienio Brązowy Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na wniosek Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego za działalność społeczną realizowaną w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

2. Przyjęcie porządku dziennego.
Porządek dzienny przyjęto bez uwag.


 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
Protokół przyjęto bez uwag.


 4. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwał.
Rada Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie budżetu powiatu przasnyskiego na 2009 rok.


 5. Interpelacje i zapytania.
Nie było.


 

6. Wnioski i oświadczenia.
Nie było.


 7. Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi.
Z inicjatywy Starosty Przasnyskiego na wniosek Wojewody Mazowieckiego odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została za zasługi polegające na niesieniu pomocy ludziom najuboższym Pani Elżbieta Dzienio – Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Odznaczenie wręczyli: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski.


 8. Wręczenie podziękowań osobom zasłużonym dla Powiatu Przasnyskiego.
Rada Powiatu Przasnyskiego oraz jej poszczególne Komisje wyłoniły dziesięć osób, którym w ramach obchodów jubileuszu X–lecia powstania Powiatu Przasnyskiego, w sposób uroczysty podziękowano za szczególne znaczenie Ich działalności publicznej dla rozstrzygnięć społecznych i gospodarczych podejmowanych w duchu demokratycznych standardów europejskich i dających znakomity impuls rozwojowy społeczności Powiatu Przasnyskiego.
Wręczając ręcznie malowane witraże z herbem powiatu Przewodniczący Rady Krzysztof Bieńkowski oraz Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski życzyli znamienitym gościom, aby kolejne plany i marzenia były dla nich wyzwaniem, które przełoży się na pomyślność i rozwój naszego regionu oraz całego Kraju i jego mieszkańców. Licząc na dalszą owocną i konstruktywną współpracę z samorządem powiatu przasnyskiego, przekazali także życzenia wielu sukcesów we wszystkich obszarach działalności oraz satysfakcji i wytrwałości przy wypełnianiu kolejnych trudnych zadań. Podziękowania otrzymali:


 • Pan Jarosław Kalinowski* – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,


 • Pani Elżbieta Suchocka – Roguska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej,


 • Pan Adam Struzik* – Marszałek Województwa Mazowieckiego,


 • Pan Jacek Kozłowski* – Wojewoda Mazowiecki,


 • Pan Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,


 • Pan Michał Kulesza – Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej,


 • Pan Jacek Sasin – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,


 • Pan Mirosław Koźlakiewicz – Poseł na Sejm RP,


 • Pan Dariusz Korpetta* – Pracownik naukowy SGGW w Warszawie,


 • Pan Tomasz Skrzyczyński- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


 • Pan Waldemar Krzyżewski* – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej,


 *obecni na sesji Rady Powiatu Przasnyskiego


 W tej części głos zabrał m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Jarosław Kalinowski, który dziękując za zaproszenie powiedział, że czuje sentyment do powiatu przasnyskiego i zawsze stara się go odwiedzać przy różnego rodzaju uroczystościach. Jarosław Kalinowski podkreślił, że powiat przasnyski przoduje w Polsce pod względem realizowanych inwestycji na rzecz lokalnej społeczności i że jest dumny z powiatu, który także na kolejny 2009 rok ma niesłychanie ambitny budżet, w którym na same wydatki inwestycyjne zapisano ponad 100 mln. zł., z czego 85% ma pochodzić z zewnętrznych źródeł finansowania. Podziękował samorządowcom za 10 udanych lat ich wytężonej pracy. Szczególne słowowa uznania i pochwały skierował pod adresem Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, który nieprzerwanie od 10 lat sprawuje swoją funkcję, a jak to ujął Wicemarszałek „to wielka sztuka potwierdzić w kolejnych wyborach, że jest się godnym powierzonego zaufania”.


 Także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym na sesji oraz wyraził zadowolenie, że to właśnie w zarządzanym przez Niego województwie mazowieckim znajduje się jeden z najlepszych powiatów w Polsce – Powiat Przasnyski, który na przestrzeni ostatnich lat jest we wszelkich rankingach uznawany za najbardziej proinwestycyjny i realizujący najwięcej zadań na rzecz lokalnej społeczności. Życząc kolejnych osiągnięć i realizacji zamierzeń, Marszałek zapewnił o kontynuacji bardzo dobrej współpracy z naszym powiatem i jego władzami.


 Samorząd Powiatowy zwrócił się także do samorządów miejskich oraz gminnych naszego powiatu o wytypowanie osób, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami. W ramach obchodów jubileuszu 10 – lecia powstania Powiatu Przasnyskiego, Rada Powiatu w sposób uroczysty serdecznie podziękowała wytypowanym osobom oraz przekazała wyrazy uznania za trud, wysiłek i zaangażowanie wkładane w harmonijną współpracę z samorządem powiatu przasnyskiego na rzecz lokalnej społeczności. Doceniając dotychczasową działalność, w sposób szczególny przekazano wyrazy uznania za działania charakteryzujące się wspólną troską o rozwój zarówno miast, czy gmin reprezentowanych przez laureatów, jak i całego powiatu przasnyskiego. Wręczając podziękowania i pamiątkowe medale Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bieńkowski oraz Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski wyrazili nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz życzyli wyróżnionym pomyślności w życiu osobistym, a także powodzenia w realizacji kolejnych życiowych zamierzeń.


 Były to następujące osoby:


 • Pani Zofia Zatońską (Miasto Przasnysz),


 • Pani Teresa Wojciechowska (Gmina Jednorożec),


 • Pan Leonard Mikołajewski (Krzynowłoga Mała),


 • Pan Józef Gutowski (Gmina Przasnysz),


 • Pan Stanisław Kobyliński (Gmina Czernice Borowe),


 • Pan Andrzej Sosnowski (Gmina Krasne),


 9. Wręczenie pamiątkowych medali działaczom samorządowym, radnym Rady Powiatu Przasnyskiego oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
W imieniu władz samorządu powiatu przasnyskiego Przewodniczący Rady wraz ze Starostą Przasnyskim podziękowali również za współpracę i wręczyli pamiątkowe medale oraz okolicznościowe dyplomy uznania Panu Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu


 oraz przedstawicielom miejskich i gminnych władz samorządowych, a byli to:

 • Paweł Kołakowski - Wójt Gminy Krasne,

 • Józefa Grzeszczak - Przewodnicząca Rady Gminy Krasne,

 • Wojciech Kobyliński - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,

 • Dariusz Bronisław Brzezicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach,

 • Waldemar Trochimiuk - Burmistrz Miasta Przasnysz,

 • Zbigniew Sztuc - Przewodniczący Rady Miasta Przasnysz,

 • Grażyna Wróblewska - Wójt Gminy Przasnysz,

 • Andrzej Sekuna - Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz,

 • Adam Bacławski - Wójt Gminy Krzynowłoga Mała,

 • Leonard Mikołajewski - Przewodniczący Rady Gminy Krzynowłoga Mała,

 • Michał Lorenc - Wójt Gminy Jednorożec,

 • Włodzimierz Król - Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec,

 • Wojciech Brzeziński - Wójt Gminy Czernice Borowe,

 • Tadeusz Bastkowski - Przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe.


W imieniu władz samorządowych miast i gmin powiatu gratulacje samorządowi powiatowemu i wszystkim osobom go tworzącym oraz podziękowania za dotychczasową współpracę złożył na ręce Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego Burmistrz Miasta Przasnysz, wręczając płaskorzeźbę wykonaną przez rzeźbiarza Edmunda Majkowskiego, który od 2008 roku jest honorowym obywatelem Przasnysza.

Pamiątkowe medale otrzymali również Radni Rady Powiatu Przasnyskiego wszystkich kadencji.

Obecnej:

 • Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski,

 • Tomasz Osowski - Wicestarosta Przasnyski,

 • Jarosław Tybuchowski - Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego,

 • Małgorzata Grabowska - Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego,

 • Bogdan Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego,

 • Krzysztof Bieńkowski - Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego,

 • Marek Walędziak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego,

 • Jacek Bartołd - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego,

 • Janusz Osiadacz - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Andrzej Krawczyk - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Wojciech Piórkowski - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Grzegorz Grabowski - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Stanisław Błajszczak - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Arkadiusz Siejka - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Kazimierz Siedlecki - Radny Powiatu Przasnyskiego,

 • Magdalena Malińska - Radna Powiatu Przasnyskiego,

 • Krzysztof Nieliwodzki - Radny Powiatu Przasnyskiego.


I i II kadencji:

 • Tomasz Bartosiewicz - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Zbigniew Czaplicki - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Michał Danecki - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Stanisława Ferenc - Radna Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Ireneusz Goś - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Bogdan Jaroszewski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Edward Kacprzak - Radny (Wicestarosta II kadencji) Rady Powiatu Przasnyskiego I i II kadencji,

 • Bogusław Kanigowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I i II kadencji,

 • Wojciech Kołakowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Kazimierz Kossakowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I i II kadencji,

 • Krzysztof Kowalski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Mieczysław Lomperta - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Piotr Marchliński - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Ryszard Misiak - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Hanna Orzoł - Radna Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Ludwik Rogowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Wiesława Rumińska - Radna Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Bogdan Rzepczyński - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Tomasz Sadowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji,

 • Piotr Sekuna - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Włodzimierz Stolarczyk - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Grażyna Wałpuska - Radna Rady Powiatu Przasnyskiego I i II kadencji,

 • Andrzej Wyrzykowski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Zbigniew Żaboklicki - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Barbara Żarnecka - Radna Rady Powiatu Przasnyskiego I kadencji,

 • Adam Żmijewski - Radny Rady Powiatu Przasnyskiego II kadencji.


W imieniu byłych radnych Rady Powiatu Przasnyskiego za, pamięć, współpracę i piękne wyróżnienia, które są namacalną pamiątką działań na rzecz wspólnoty powiatu przasnyskiego przekazał z życzeniami kontynuacji tak wspaniałych osiągnięć - obecnej Radzie Powiatu Zbigniew Czaplicki, radny I, najtrudniejszej kadencji, kiedy to tworzono fundamenty powiatu.

10. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na ternie Powiatu Przasnyskiego.

Stypendystom:

Olga Niewiarowska – sport, kolarstwo,
Michał Rykowski – osiągnięcia naukowe w dziedzinie transplantologii.

11. Zakończenie obrad.
W uroczystej sesji udział wzięła także Rada Gminy Krasne oraz przedstawiciele Urzędu Gminy:

 • Paweł Kołakowski - Wójt Gminy Krasne,

 • Jan Wołosz - Sekretarz Gminy Krasne,

 • Aniela Rogalska - Skarbnik Gminy Krasne,

 • Józefa Grzeszczak - Przewodnicząca Rady Gminy Krasne,

 • Lidia Heromińska - V-ce Przewodniczący Rady Gminy,

 • Sylwester Balcerzak - Radny Gminy Krasne,

 • Jerzy Baprawski - Radny Gminy Krasne,

 • Maria Bogdańska - Radna Gminy Krasne,

 • Andrzej Falkowski - Radny Gminy Krasne,

 • Stanisław Gołota - Radny Gminy Krasne,

 • Janusz Grabowski - Radny Gminy Krasne,

 • Marzena Grzeszczak - Radna Gminy Krasne,

 • Artur Kraśniak - Radny Gminy Krasne,

 • Wiesław Kierzkowski - Radny Gminy Krasne,

 • Bożena Niska - Radna Gminy Krasne,

 • Edward Starzyk - Radny Gminy Krasne,

 • Stanisław Skowroński - Radny Gminy Krasne,

 • Dariusz Szmigielski - Radny Gminy Krasne.


Pan Wójt Paweł Kołakowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krasne Józefa Grzeszczak uroczyście podziękowali Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, Staroście Przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu oraz całej Radzie Powiatu za dobrą, harmonijną współpracę nastawioną na realizację i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Krasne, jak i całego Powiatu i wyrazili zadowolenie i satysfakcję z przynależności do jednego z najprężniejszych polskich powiatów.

W uroczystej sesji wzięła udział także kadra kierownicza Starostwa Powitowego w Przasnyszu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży:

 • Anna Tworkowska - Skarbnik Powiatu,

 • Anna Obidzińska–Wójcik - Sekretarz Powiatu,

 • Wiesław Potrapeluk - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

 • Marianna Kierska - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

 • Jarosław Włodarczyk - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Komunikacji,

 • Ryszard Juklaniuk - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

 • Grażyna Kutryb - Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

 • Wojciech Idźkowski - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych,

 • Elżbieta Barłożek - Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 • Kinga Jeznach - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

 • Sławomir Czaplicki - Kierownik Kancelarii Głównej,

 • Bożena Zembrzuska - Radca prawny,

 • Andrzej Brocki - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu,

 • Dariusz Chaborski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

 • Aniela Gauze - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu,

 • Lidia Anna Jesionek - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,

 • Elżbieta Konarska - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach

 • Sabina Ewa Nowotczyńska - Kierownik Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,

 • Maria Kowalska - Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu,

 • Urszula Maćkowska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

 • Ireneusz Napierkowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu,

 • Barbara Hahulska - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu,

 • Mirosława Piendyk - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu,

 • Kazimierz Pióro - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu,

 • Małgorzata Banasiak - Kierownik sekcji ds. inwestycji i zam. publicznych PZD,

 • Stanisław Dąbrowski - Inspektor Nadzoru Budowlanego,

 • Bogdan Gadomski - Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie,

 • Jolanta Maria Rejs - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,

 • Krzysztof Goś - Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,

 • Zbigniew Ropelewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,

 • Jolanta Siejka - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,

 • Wojciech Włodarczyk - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,

 • Małgorzata Bieniek - Kierownik Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu,

 • Jerzy Sadowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

 • Zygmunt Smoliński - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu,

 • Jadwiga Żuber - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu,

 • Anna Obrębska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu,

 • Zbigniew Listwon - Komendant Powiatowy Policji,

 • Zofia Mirska - Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

 • Sławomir Niestępski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

 • Jacek Pogorzelski - Powiatowy Lekarz Weterynarii,

 • Mieczysław Wódkiewicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

 • Ryszard Wróbel - Dowódca Jednostki Wojskowej,

 • Stanisław Czarzasty - Nadleśniczy Nadleśnictwa Przasnysz,

 • Janusz Morawski - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej,

 • Jerzy Opalach - Delegat do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej

 • Elżbieta Jaskólska - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu,

 • Barbara Iwosa - Dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu,

 • Artur Folga - Prokurator Rejonowy w Przasnyszu

 • Zbigniew Czaplicki - Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu,

 • Janusz Oleksik - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,

 • Piotr Betliński - Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,

 • Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

 • Tomasz Myśliwski - Geodeta Miasta Stołecznego Warszawy


oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

II. Msza święta w intencji Powiatu Przasnyskiego w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Mateusza w Zielonej.
Mszę celebrowałi: Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Płockiej Roman Adam Marcinkowski, ks. Zbigniew Kurkiewicz - Proboszcz Parafii p.w. Św. Mateusza w Zielonej, ks. Marek Makowski - Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świętym Miejscu.

Podczas Mszy Świętej Jego Ekscelencji Biskupowi Marcinkowskiegmu Dary złożyli: Małgorzata Grabowska – członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego, Małgorzata Banasiak – reprezentująca Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu oraz Paweł Kołakowski – wójt Gminy Krasne.

III. Przecięcie wstęgi i oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec na odcinku Wola Wierzbowska – Krasne.
Relacja we wcześniejszym temacie aktualności.

IV. Spotkanie samorządowe z okazji X-lecia powstania powiatu przasnyskiego.
Podczas tej części uroczystości wręczono podziękowania oraz witraże i medale osobom, które dojechały w trakcie obrad, a następnie Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski dokonał przy pomocy multimedialnej prezentacji podsumowania dekady Samorządu Powiatu Przasnyskiego, zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia i życzenia pod adresem naszego powiatu, odbył się występ Parafialno - Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zielonej. Po występie Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski i Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski podziękowali wykonawcom i wręczyli im w prezencie nowy saksofon.
Uroczystości zakończył obiad. 

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.