Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO

Przedstawiamy sprawozdanie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego złożone podczas sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2014 r.


Jeśli nic pilnego się nie wydarzy, to dzisiejsza sesja będzie sesją kończącą IV kadencję Rady Powiatu Przasnyskiego. Kadencja ta była z jednej strony kontynuacją skutecznej polityki inwestowania i największego w Polsce wykorzystania funduszy unijnych per capita, jak też stabilnego utrzymania wszystkich instytucji powiatowych, szpitala, szkół, domów pomocy społecznej, policji, straży, inspekcji, urzędów powiatowych. Z drugiej strony ta ostatnia kadencja była jeszcze lepsza niż poprzednie, gdyż pozwoliła osiągnąć efekt z dalekowzrocznej strategii zaplanowanej  jeszcze w I i II kadencji. Myślę tutaj o utworzeniu Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i późniejsze tworzenie podstref. To był nie tylko plan na zmniejszenie bezrobocia, ale to także był plan na kompleksową przebudowę dróg i budowę innych  rodzajów infrastruktury takich jak linia wysokiego napięcia, gazociąg czy kolej. Bez stref nie byłoby tych najbardziej wrażliwych i ważnych dla rozwoju gospodarczego i   społecznego powiatu przedsięwzięć. Dzięki strefom również gminom łatwiej było zdobywać dotacje na drogi i ulice. Już 25 firm lokalnych podjęło decyzję o lokalizacji produkcji lub usług. Również w Chorzelach został rozstrzygnięty już jeden przetarg na grunt pod fabrykę elementów elektrowni wiatrowych. Trwają intensywne i dobrze rokujące konsultacje z wielkimi koncernami globalnymi na temat ich zaangażowania inwestycyjnego w powiecie przasnyskim. Lokalizacją w  Przasnyszu zainteresowanie wykazują 3 wielkie firmy amerykańskie i jedna europejska. Firmy te dysponują najbardziej awangardowymi na świecie technologiami w zakresie lotnictwa, elektrotechniki, elektroniki. Jedna z tych firm Lockheed Martin rozpoczęła już na własny koszt realizację projektu badawczo-wdrożeniowego na lotnisku w Sierakowie we współpracy z Politechniką Warszawską.  Ostatnie konsultacje z innym gigantem amerykańskim odbyły się 15 października br. Gdyby wszystkie 4 firmy ostatecznie zdecydowały się na lokalizację swoich zakładów w Przasnyszu, to wartość ich inwestycji mogłaby wynieść ok. 2 mld zł. Powiat Przasnyski wraz z Politechniką Warszawską, WSJO w Przasnyszu oraz PWSZ w Ciechanowie złożył już projekt unijny na kwotę 123,4 mln zł na utworzenie poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w powiecie przasnyskim. Projekt ten ma na celu wsparcie współpracy uczelni z biznesem w produkcji i wdrożeniach innowacyjnych technologii. Niejako ubocznym elementem tego projektu będzie dostępny dla naszych uczniów i mieszkańców ośrodek pobytowo-laboratoryjny dla naukowców, przedsiębiorców i studentów. Zbudowany zostanie na podstawie projektów i pozwolenia na budowę MCSZ w Przasnyszu. Pozwolenie i projekt wraz z 15% wkładem własnym przekaże na poczet projektu Starostwo. WR zdecydowała o tym na poprzedniej sesji.  Szczegóły projektu przedstawił prof. dr hab. inż. Robert Głębocki z Politechniki Warszawskiej na ostatniej konferencji promującej PSG przeprowadzonej w Przasnyszu w bud. ZSP przy ul. Sadowej w dn. 24 października 2014 r. Jest to fascynujący projekt dla Przasnysza. Wspomnę tylko o takich szczegółach jak praca nad silnikiem strumieniowym dla szybkich samolotów, akumulatorze przepływowym, systemami zdalnego kierowania statkami powietrznymi i sprzętem naziemnym, czy transformator nowej generacji lub magazynowanie energii, a także budowa zaawansowanych maszyn dla przemysłu, budownictwa i kolejnictwa.


Również podstrefa Chorzele otrzymała swoją szansę. Wspomniałem już o rozstrzygniętym przetargu na teren pod fabrykę wiatraków. Wkrótce powinno dojść do podpisania aktu notarialnego. W dn. wczorajszym odbyły się też szczegółowe konsultacje z innym inwestorem, który jest na etapie wyboru lokalizacji dla fabryki z obszaru przemysłu drzewnego. To pod kątem tych dwóch inwestorów WR podejmuje uchwały co do reaktywacji linii kolejowej nr 35. Inwestor w trakcie wielomiesięcznych analiz wykluczył już 13 z 15 rozważanych lokalizacji. Pozostały obecnie tylko dwie, Chorzele i jedna zapasowa. Nie wiem, gdzie jest ta zapasowa. W trakcie wczorajszych konsultacji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zadeklarował pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych na reaktywację linii kolejowej i budowy bocznicy na strefę w Chorzelach. Dyrekcja PGE zadeklarowała dokończenie budowy linii 110 kV i stacji GPZ 110/15 do połowy przyszłego roku. To niezbędny warunek rozpoczęcia budowy I etapu fabryki. Dla potrzeb drugiego etapu PGE planuje budowę jeszcze jednej studziesiątki od strony Wielbarka. Obecni na spotkaniu przedstawiciele PKP wyrazili wstępną zgodę na realizację tej linii wzdłuż pasa kolejowego. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego PSG prof. Zbigniew Strzelecki włączy do planu wojewódzkiego zachodni gazociąg wysokiego ciśnienia, który zabezpieczy gaz dla drugiego etapu inwestycji w roku 2018/19. Pierwszy etap zabezpieczy gazociąg południowy od strony Przasnysza. Jego realizacja musi się zacząć jeszcze w tym roku, aby można było podać gaz w 2016 r.


Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych UM w Warszawie zadeklarowała możliwość zabezpieczenia funduszy unijnych w projekcie tzw. RIT na budowę infrastruktury technicznej w chorzelskiej strefie. Inwestor analizował też możliwości podłączenia zakładu do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, kolektora burzowego, telekomunikacyjnej i do sieci drogowej. Wszystkie branże były reprezentowane na naradzie i wyraziły pozytywną opinię. Burmistrz Chorzel przedłożyła uchwałę Rady Miejskiej podjętej dwa lata temu o zwolnieniach podatkowych dla wszystkich nowych inwestorów. Inwestor był usatysfakcjonowany wszystkimi informacjami. Ostateczną decyzję podejmie jednak po wykonaniu szczegółowych badań geotechnicznych gruntu. Już wkrótce na strefie pojawią się wieże wiertnicze, które nie będą poszukiwać ropy czy gazu, ale będą służyć do zbadania gruntu nawet na gł. 25 m pod ciężkie fundamenty fabryki.


Inwestorzy, którzy są zainteresowani tak dużymi inwestycjami w Polsce, będą wymagali wsparcia zarówno Rządu jak i województwa, powiatu i gminy. Na powiecie będą ciążyć najtrudniejsze zadania, skoordynowania budowy infrastruktury kluczowej, udostępnienia uzbrojonych terenów, pozyskanie pieniędzy publicznych na budowę infrastruktury regionalnej i lokalnej. Jeśli jednak nam się uda, to Powiat wejdzie w zupełnie inną jakość, a o bezrobociu zapomnimy.


Sz.P., jeszcze w tym roku będziemy mogli rozstrzygnąć ogłoszony wiele miesięcy temu przetarg na budowę elektrowni fotovoltaicznej o mocy  20 MW. Ostatnia faza przetargu była przesuwana ze względu na oczekiwanie wyniku szczytu klimatycznego. Jak Państwo wiecie, kilka dni temu szczyt zakończył się uzgodnieniami bardzo korzystnymi dla naszego powiatu. Sądzimy, że w jego wyniku wzrośnie wartość naszej oferty w ramach umowy PPP. Obecnie na placu boju o umowę z nami pozostało dwie firmy, które od początku uczestniczą w przetargu. Musimy jedną z nich wybrać. Po zrealizowaniu inwestycji energia w naszych powiatowych obiektach będzie prawie za darmo. Mieszkańcy i firmy powiatu przasnyskiego obecnie importują energię za ok. 100 mln rocznie. Po wybudowaniu elektrowni i doliczeniu wartości produkcji fabryki peletu, wartość energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej w powiecie przasnyskim wyniesie ok. 400 mln zł rocznie. Z importera staniemy się eksporterem, co będzie źródłem sporych dochodów zamiast obecnych dużych kosztów.


WR, niektóre z zaplanowanych na ten rok wielkich inwestycji powiatowych udało nam się dokończyć przed wyborami. Należą do nich basen w Chorzelach, czy remont internatu w Przasnyszu. Do wyborów zakończą się też główne prace budowlane i zakupy w przasnyskim szpitalu. Zakończyliśmy już budowę ul. Królewieckiej w Przasnyszu. Wyszła pięknie, ale nie miała tyle szczęścia ul. Baranowska w Przasnyszu. Tę, ze względu na błędy w zamówieniach publicznych planujemy kontynuować jeszcze w następnym roku. Trwają jeszcze intensywne prace nad całym pasem infrastrukturalno-drogowym pomiędzy Przasnyszem i Chorzelami. Na zakończenie tych prac czekają pilnie mieszkańcy Chorzel, Jednorożca, Krzynowłogi Małej, gm. Przasnysz i m. Przasnysz. Prace jednak potrwają wg planu gdzieś do połowy przyszłego roku. Do końca tego roku powinny natomiast zakończyć się duże wielomilionowe inwestycje drogowe w Jednorożcu, Węgrze i Zielonej. Część z tych inwestycji chcemy WR pokazać podczas posesyjnego wyjazdu w teren. Mam nadzieję, że wszyscy radni zechcą zobaczyć trasę różowych słupów, czy rondo w Jednorożcu. Na inne może nie wystarczyć nam światła dziennego, ale te są trochę wyjątkowe.


Poza infrastrukturą rozpoczęliśmy już procedurę organizacyjną dla utworzenia szkoły muzycznej. Wyłoniliśmy już kandydata na dyrektora szkoły. Zawarliśmy z nim umowę o refundacji kosztów związanych z organizacją szkoły.


W nową fazę rozwoju wchodzi WSJO w Przasnyszu. Uczelnia uruchamia kształcenie  na studiach podyplomowych, jak też wspólnie z Politechniką stara się o wydział techniczny. Powiat jest zadowolony z tej wielostronnej współpracy.


Zarząd podpisał już umowy z samorządem m. Przasnysz, gm. Przasnysz, gm. Krasne i gm. Czernice Borowe na dofinansowanie przedsięwzięć, które były przedmiotem uchwał WR na poprzedniej sesji.


 W sumie bilans tej IV kadencji rady powiatu należy uznać za bardzo udany. Utrzymaliśmy dyscyplinę w gospodarowaniu środkami budżetowymi. Znowu dostaliśmy wiele nagród za pierwsze miejsca w Polsce w inwestowaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych i za innowacyjność w zarządzaniu powiatem. Jest ich tyle, że nie będę wymieniał ze względu na kampanię wyborczą. Dziękuję jednak każdemu radnemu i całej radzie pod przewodnictwem Marka Walędziaka za bardzo konstruktywną i efektywną pracę. Szczerze mówiąc mogę tylko żałować, że reguły wyborów politycznych stawiają nas po różnych stronach barykady. Dziękuję wszystkim współpracownikom. Przez ostatnie 4 lata chyba nawet nie było kogo zwolnić z pracy, tak wszyscy się starali. No i w wielu miejscach już słyszałem, że mam najlepszą drużynę w kraju.


Czasami nasze spory były zanadto wyostrzone, ale mam nadzieję, że w przyszłości wyrównamy w dobrą stronę nasze relacje. Dziękuję.


Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.