Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 20 LISTOPADA 2015 ROKU

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 20 LISTOPADA 2015 ROKU

Wielkie inwestycje w rozwój gospodarczy w toku.
Praca Zarządu Powiatu Przasnyskiego w ostatnich tygodniach koncentrowała się na sprawnym prowadzeniu inwestycji i związaną z nimi inżynierią finansową. W 2015 r. musimy wydatkować ogromne środki unijne, większe niż inne powiaty wydatkowały w całym okresie swojego istnienia. To jest ogromna praca całej administracji zespolonej. Praca ta jest naznaczona też znacznym ryzykiem, gdyż wszystkie procedury związane z wydatkowaniem tych środków są bardzo skrupulatnie kontrolowane przez różne instytucje. Dotychczas zbieraliśmy raczej dobre recenzje. Jedna z ostatnich kontroli unijnych, dzięki swojej bardzo dobrej ocenie istotnie przyczyniła się do zwiększenia dotacji na budowę strefy gospodarczej w Chorzelach.


Mamy szansę otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa i z funduszy unijnych na kontynuację budowy strefy gospodarczej w Chorzelach w wys. prawie 11 mln zł. Mogą one być wydatkowane na przyłączenie bocznicy kolejowej i na wykup gruntu oraz budowę obwodnicy Chorzel w formule pasa drogowo-infrastrukturalnego stanowiącego przedłużenie Traktu Królewieckiego do stacji kolejowej w Chorzelach. Chcemy w ten sposób połączyć wszystkie obszary inwestycyjne powiatu i ułatwić budowę wszelkiej infrastruktury strategicznej, w tym linii kolejowej Chorzele-Przasnysz-Ciechanów.


Pozyskujemy i rozliczamy ogromne dotacje


Trakt Królewiecki na odcinku Przasnysz-Chorzele został już zgłoszony do odbioru technicznego. Polska Spółka Gazownicza wykonała już też większość gazociągu z projektu Chorzele-Przasnysz-Lekowo. Kończymy budowę dwóch ciągów drogowych i dwóch mostów na terenie gminy Przasnysz z wykorzystaniem dotacji przyznanych nam przez Ministerstwo Infrastruktury. Wydatkowaliśmy też już dotację Urzędu Marszałkowskiego na drogę Zielona – Opinogóra w gm. Krasne. Na budowie stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach do wydatkowania są jeszcze znaczne środki finansowe. Staramy się wszelkimi metodami wymóc na wykonawcach przyśpieszenie prac, aby moc rozliczyć przyznane nam na ten rok dotacje. Myślę, że to się nam uda, choć powinniśmy modlić się o dobrą pogodę.


Sposób na budowę elektrowni solarnej


Nie udało nam się wyłonić partnera prywatnego do budowy elektrowni solarnej. W ostatecznym terminie, który minął 10 listopada żadna firma nie złożyła oferty. Obecnie Zarząd Powiatu rozważy ogłoszenie nowego przetargu na lepszych warunkach dla partnera prywatnego lub poszerzenie obszaru współpracy badawczo-wdrożeniowej z uczelniami.Starostwo uruchamia bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców


Od 2 stycznia 2016 r. rusza bezpłatna pomoc prawna dla osób mniej zamożnych Zgodnie z ustawą w powiecie przasnyskim zostały utworzone dwa punkty udzielania tej pomocy w Przasnyszu i w Chorzelach. Zapłatę dla prawników obsługujących punkty będziemy finansować z dotacji z budżetu państwa.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5. która nie ukończyła 26 lat, lub
6. która ukończyła 65 lat, lub
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


Podnoszenie jakości i wspólna sesja z Radą Gminy Przasnysz


W ramach realizacji projektu „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” będącego częścią zadania „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” przeprowadzono w urzędzie samoocenę metodą CAF i na jej postawie opracowano projekt planu działań doskonalenia.


29 grudnia br. tradycyjnie planujemy wspólną sesję Rady Powiatu Przasnyskiego i Rady Gminy Przasnysz w Bogatem, gdzie chcemy podziękować i wyróżnić rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych szczególnie zaangażowanych w kształcenie uczniów z naszych szkół zawodowych.


/-/ Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.