Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

STAROSTA PRZASNYSKI INFORMUJE

Opublikowane przez

PODSUMOWANIE ROKU 2010 W WYKONANIU POWIATU PRZASNYSKIEGO
(na podstawie)
SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W ROKU 2010


Rok 2010, na szczęście, okazał się rokiem typowym dla powiatu przasnyskiego.
Przeżywaliśmy wprawdzie wraz z całym krajem tragedię powodzi, czy katastrofy smoleńskiej, ponieśliśmy z tych powodów również koszty, ale ich rozmiary nie mogą się równać ze stratami innych społeczności lokalnych. Był to kolejny rok intensywnej pracy, której owoce mierzymy wzrostem zamożności mieszkańców i ich bezpieczeństwa, poprawą wykształcenia, czy stanu zdrowia.
Powiat swoje zadania realizował na wielu frontach:

Powiat zabezpieczył wkłady własne do realizowanych w szpitalu projektów unijnych w zakresie modernizacji i zakupów inwestycyjnych. Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 18 mln zł. W tym wkład własny powiatu wyniesie prawie 3 mln zł.
Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - kwota po przetargu 34 mln zł, w tym wkład własny powiatu wyniesie ponad 7 mln zł. Projekt zaczyna przynosić już wymierne efekty w postaci lokalizacji firm tworzących miejsca pracy. Duże nadzieje wiążemy z utworzoną w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej specjalnej strefy ekonomicznej.
Poprawa dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec Bartniki - kwota po przetargu 18.626.306 zł. kwota dofinansowania unijnego 15.832.360 zł. Zadanie zostało całkowicie zakończone w wymiarze rzeczowym. W wymiarze finansowym czekamy na refinansowanie unijne ostatnich 5%.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec-Szczepanki-Szulmierz - wartość projektu: 2.463.479,94 zł, wartość dofinansowania: 2.093.957,94 zł. Zadanie ukończone.
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Krzynowłoga Mała - Skierkowizna” - wartość projektu: 2.569.048,01 zł, wartość dofinansowania: 2.183.690,79 zł. Zadanie ukończone.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3215W Duczymin - Nowa Wieś - Jarzynny Kierz - wartość projektu: 2.407.320,00 zł, wartość dofinansowania: 2.046.222,00 zł. Zadanie ukończone.
Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - wartość projektu: 3.189.307,00 zł, wartość dofinansowania: 2.710.910,95 zł.
Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym - wartość projektu: 714.351,12 zł, wartość dofinansowania: 643.297,12 zł.
Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworku oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1” - wartość projektu: 2.514.970,39 zł, wartość dofinansowania: 2.137.724,83 zł.
Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap 1 - wartość projektu: 12.800.000,00 zł, wartość dofinansowania: 9.999.360,00 zł.
Przebudowa ciągu ulic w Chorzelach w obrębie przebudowywanego skrzyżowania drogi krajowej nr 57 (ul. Padlewskiego i ul. Szkolna)- 2 000 000 zł.
Inne przedsięwzięcia o bardziej typowym wymiarze jak drogi, mosty, remonty obiektów oświatowych, zakupy sprzętu dla straży i policji, wyposażenie jednostek samorządowych, wspólne projekty z samorządami gminnymi.


Ciągle czekamy na ostateczną decyzję w sprawie projektu MCSZ kompleks Przasnysz. To jeden z największych projektów na Mazowszu i jednocześnie jeden z tych projektów, którym poświęciliśmy najwięcej uwagi. Pomimo bardzo wysokiej oceny i dużego znaczenia dla powiatu, projekt ten uplasował się na 19 miejscu rankingu bez gwarancji dofinansowania. 7 miejsce na liście rezerwowej stwarza znaczne prawdopodobieństwo realizacji tego projektu w latach 2011 - 2014. Wbrew wielu nieprzychylnym komentarzom, uważam, że projekt ten został sporządzony z największą starannością, o czym świadczy fakt, że wyprzedził on w ocenie ekspertów unijnych ok. 350 innych projektów tego typu.

Ta jedna niewiadoma przysłoniła jakby dużo większe osiągnięcie powiatu przasnyskiego, jakim jest zajęcie I miejsca w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w całym okresie lat 2004-2009. Od lat zajmujemy 1, II lub III miejsce w Polsce I zawsze I na Mazowszu jako najbardziej proinwestycyjny powiat. W rozliczeniu wieloletnim daje nam to również niekwestionowane I miejsce w Polsce. Nasz samorząd został wytypowany w Senacie RP do norweskiego programu współpracy jako lider zrządzania w zakresie infrastruktury oraz służby zdrowia. Powiat przasnyski, jawiący się na początku istnienia jako jeden z najsłabszych powiatów w Polsce, obecnie budzi szacunek i uznanie w oczach ogółu samorządów na Mazowszu, ale i w Polsce. Obecnie to nasz powiat przewodzi Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego, ma swoje miejsce na posiedzeniach ogólnopolskiego zarządu ZPP, jest reprezentantem środowiska w wielu wojewódzkich i krajowych gremiach opiniujących, doradczych I negocjacyjnych, w tym tak istotnych jak Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, Komitet Monitorujący RPO, Rada d.s. innowacji i innych.

Ogólna atmosfera rozwoju udziela się mieszkańcom naszego powiatu, środowiskom gospodarczym, organizacjom pozarządowym, co mimo kryzysu, pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Niepokój naszego samorządu budzi natomiast tendencja centralistyczna administracji rządowej, przejawiająca się w ostatnim okresie działaniami oddalającymi administrację od obywateli, na czym traci nasz powiat szczególnie, ze względu na znaczne oddalenie od dużych miast. Mam tu na myśli wcześniejsze odebranie powiatom zadań z zakresu nadzoru nad policją, inspekcją weterynaryjną, sanepidami, czy obsługi paszportowej, a ostatnio plany likwidacji oddziałów powiatowych inspektoratów nasiennictwa i ochrony roślin, odebranie szpitalom powiatowym kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego, nie uwzględnianie postulatów samorządów powiatowych w zakresie organizacji transportu publicznego. Ustawy pozostawiają wprawdzie w części zapisy o zwierzchnictwie starosty. Są to jednak zapisy niedoprecyzowane i przez to martwe. Społeczności lokalne znowu tracą wpływ na najbardziej wrażliwe obszary współżycia społecznego, a wykonywanie zadań obniża standardy poprzez brak mechanizmów motywacji i oceny społecznej.

Szanowni Państwo. Dzisiejsza sesja kończąca rok 2010 jest jednocześnie sesją budżetową na 2011 r. Zarząd Powiatu proponuje przyjęcie znakomitego budżetu o dochodach na poziomie 88,5 mln zł. Więcej niż co druga złotówka w tym budżecie przeznaczona jest na inwestycje. Na większość przedsięwzięć mamy już przyznane środki finansowe. Możemy sobie pozwolić na tak duże wydatki inwestycyjne bo zrobiliśmy bardzo dobre projekty, które otrzymały dofinansowanie unijne, możemy sobie na nie pozwolić bo na początku IV kadencji powiat przasnyski dysponuje jedną z największych nadwyżek operacyjnych w Polsce, co publikuje specjalistyczny tygodnik Wspólnota.

Za ten znakomity stan gospodarki powiatu na początku czwartej kadencji samorządu powiatowego chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zespolonej administracji powiatowej oraz radnym, którzy tę rzeczywistość współtworzyli.

Tak jak w poprzednich latach zakończymy ten rok nie tylko najlepszymi życzeniami na rok następny, ale także oddaniem do użytku nowej inwestycji, tym razem odcinka drogi powiatowej Wężewo — Krasne oraz wręczeniem listów gratulacyjnych osobom, które w odrodzonym samorządzie przepracowały na kluczowych stanowiskach 20 lat, czyli od początku samorządności. Składamy też gratulacje i najlepsze życzenia samorządom gminnym, które miały swoją inaugurację 20 lat temu i wpisały się już złotymi zgłoskami w cywilizacyjny rozwój Polski i poprawę bytu społeczności lokalnych.

Zenon Szczepankowski
Starosta Przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.