Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI NA POSIEDZENIU KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Opublikowane przez STAROSTA PRZASNYSKI ZENON SZCZEPANKOWSKI NA POSIEDZENIU KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 maja 2008 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.W posiedzeniu wzięli udział Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna, Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Pan Piotr Uszok, Wicemarszałek Senatu RP Pan Marek Ziółkowski, Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall. W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści, sekretarze i podsekretarze stanu oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego, wśród których był członek tego gremium starosta przasnyski Pan Zenon Szczepankowski.


Zważywszy że, posiedzenie Komisji zbiegło się z obchodzonym w tym dniu „Dniem Samorządowca”, Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu złożył życzenia wszystkim samorządowcom. Podkreślił, że proponowane ustawowe zmiany polegać będą na zwiększeniu uprawnień samorządu województwa. Zdaniem Premiera władza wojewody ma sprowadzać się do skutecznego prezentowania interesów państwa.
Nawiązując do projektu ustawy o metropoliach Premier Donald Tusk podkreślił, że przewiduje on istnienie 12 tego rodzaju ośrodków. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa, zdaniem Szefa Rządu, mają nauczyć współpracy i dobrego gospodarowania.

Premier odniósł się także do projektu wprowadzanie ordynacji większościowej, która w jego ocenie jest najlepszym rozwiązaniem dla społeczności lokalnych.

Wicepremier Grzegorz Schetyna zaprezentował zebranym najważniejsze założenia projektów ustaw o:

  • funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa,


  • zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,


  • rozwoju miast i obszarach metropolitalnych


  • wojewodach.
Zgodnie z nowymi propozycjami rozwiązań na szczeblu samorządu województwa podejmowane będą najważniejsze decyzje. „Metropolie powstaną po to, aby Polska rozwijała się wszędzie” – powiedział Minister - „Natomiast fundusz sołecki ma skutecznie uczyć szacunku do wspólnych decyzji”.
Wicepremier zaznaczył, że nowe regulacje przewidują, że wojewoda ma być reprezentantem rządu otwartym na samorząd. Stwierdził także, iż rząd przewiduje komunalizację majątku skarbu państwa. Chodzi m.in. o przekazywanie samorządom terenów Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych.
Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Pan Piotr Uszok podkreślił, że proponowane projekty ustaw nadają samorządowi terytorialnemu dużą rangę. Ponadto jasno określają podział środków finansowych, uwzględniają tak ważne tematy jak gospodarka przestrzenna i budownictwo mieszkaniowe. Podnoszą kwestie związane ze służbą zdrowia i finansowaniem oświaty.

Komisja Wspólna stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych. W skład Komisji wchodzi równa liczba przedstawicieli obu stron. Stronę rządową reprezentują minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 przedstawicieli powoływanych na wniosek ministra przez Prezesa Rady Ministrów. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Są to reprezentanci: Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 7 zespołach problemowych, którzy dodatkowo mogą być wspierani przez ekspertów. Zespoły problemowe to: 1. Polityki europejskiej. 2. Systemu finansów publicznych. 3. Edukacji, kultury i sportu. 4. Ochrony zdrowia i polityki społecznej. 5. Infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska. 6. Sdministracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. 7. Obszarów wiejskich, wsi i rolnictwa. Dopełnieniem są doraźne zespoły powołane w ostatnim czasie – zespół ds. społeczeństwa informacyjnego oraz zespół ds. statystyki publicznej. W Komisji i w zespołach współprzewodniczący reprezentują strony rządową oraz samorządową, a także są reprezentantami korporacji samorządowych oraz resortów.
Procedowanie polega na tym, że po zapoznaniu się z materiałami przekazywanymi przez biuro Komisji członkom zespołów, którzy przygotowują się dzięki nim na posiedzenia zespołów, podczas których uwagi w formie pisemnej są kierowane do przedstawicieli strony rządowej, odpowiadających za akty prawne analizowane przez zespół. Ta dyskusja doprowadza do przyjęcia pozytywnego stanowiska, które trafia na posiedzenie plenarne. Jeżeli są rozbieżności, procedowanie czasem nie kończy się na jednym posiedzeniu, a czasem są stosowane dodatkowe pisemne konsultacje.
Finalnym efektem pracy są stanowiska przyjęte przez Komisję na posiedzeniu plenarnym. Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

* zdjęcia pochodzą z archiwum MSWiA

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.