Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

turystyka, sport i rekreacja

Szczególna atrakcyjność turystyczna regionu wynika z dużej ilości zabytków historycznych i nieskażonego środowiska naturalnego.
Opracowane zostały szlaki turystyczne o charakterze rekreacyjnym i poznawczym. Bardzo atrakcyjną trasą jest pieszo-rowerowy szlak drogą “Traktu Królewskiego” Przasnysz-Chorzele, łączący Mazowsze z Mazurami, oraz szereg innych tras turystycznych wychodzących z miasta Przasnysza w kierunkach na: Przejmy, Ostrołękę, Krasne-Opinogórę i Rostkowo. Rowery można wypożyczyć w całodobowej wypożyczalni uruchomionej przez firmę Kross.


Dużą atrakcją turystyczną są spływy kajakowe rzeką Omulew. Korzystając z wypożyczalni kajaków w miejscowości Zaręby można zorganizować nawet kilkudniowy wypoczynek. Ciekawą ofertą jest również zwiedzanie powiatu zabytkową kolejką wąskotorową oraz “wczasy w siodle” na terenie gmin: Krzynowłoga Mała, Krasne oraz w mieście Przasnyszu.


Na terenie powiatu przasnyskiego działa 25 klubów sportowych, w których młodzież uprawia wiele dyscyplin sportowych, m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny, kolarstwo oraz karate. W miejscowości Mchowo zlokalizowany jest tor motokrossowy. Powiat posiada także lotnisko, na terenie którego działa “Aeroklub Północnego Mazowsza”.
W pobliżu Przasnysza położona jest znana w Polsce i na świecie miejscowość Rostkowo, będąca ośrodkiem kultu św. Stanisława Kostki, którą odwiedzają corocznie tysiące pielgrzymów.

ŚCIEŻKI ROWEROWE


Na obszarze Powiatu Przasnyskiego wybudowane zostały ścieżki rowerowe z usytuowaniem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. Wybudowane są ścieżki rowerowe: jednokierunkowe, dwukierunkowe i takie gdzie ścieżki ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi (ciąg pieszo-rowerowy) – w zależności od pełnionej prócz prowadzenia ruchu drogowego innej funkcji. Wszystkie ścieżki zostały utworzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dział III, Rozdział 9.

 


PRZEBIEG ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA PRZASNYSZ, GMINY WIEJSKIEJ PRZASNYSZ I GMINY CZERNICE BOROWE NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO

Mapa ścieżek rowerowych w powiecie przasnyskim

Zielona ścieżka rowerowa”

Ścieżka rowerowa ma swój początek w  miejscowości Górki (gmina Czernice Borowe). Wydzielona jest oznakowaniem pionowym i poziomym, w drodze asfaltowej oraz jeden odcinek wydzielony z kostki brukowej (park dydaktyczny, szkoła) i tak przebiega w kierunku Rostkowa. W miejscowości Rostkowo ścieżka rowerowa przebiega  przy kościele pw.  św. Stanisława Kostki, a następnie przez park dydaktyczny Św. Stanisława Kostki  gdzie przy alei prowadzącej do niegdyś dworu  szlacheckiego obecnie, wystawiono rzeźby – pomniki postaci zasłużonych dla ziemi przasnyskiej,    a następnie wzdłuż drogi gminnej w kierunku miasta Przasnysz „droga Św. Stanisława Kostki” w kierunku miasta Przasnysz, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 617, ul. Szosa Ciechanowska. Ścieżka ta przebiega przez malowniczy krajobraz  terenu. Zgodnie z tradycją co roku w wrześniu przebiega pielgrzymką, tą trasą  do Sanktuarium w Rostkowie co wyjaśniają stojące krzyże w ciągu tej ścieżki rowerowej (drogi).Następnie przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 617 ul. Szosa Ciechanowska, kieruje się w kierunku drogi wojewódzkiej nr 544 w stronę ronda Armii Krajowej gdzie ma swój koniec. Można uznać iż jest to ścieżka „dydaktyczna”. Łączna długość „zielonej” ścieżki rowerowej wynosi 8 183 mb.

„Żółta” ścieżka rowerowa

Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg pieszo-rowerowy i rowerowy.  Przebiega przez ulice miasta Przasnysz . Ciąg pieszo-rowerowy  bierze swój początek od DW nr 617, na wysokości ul. Szosa Ciechanowska. Przebiega  ul. Kolejową, kolejno po śladzie starego nasypu kolejki wąskotorowej, następnie ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Al. Jana Pawła II, w sąsiedztwie ul. Tęczowa, następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 3227W ul. Baranowska, ul. Orlika i ul. Sadową do skrzyżowania z ul. Rolniczą. Długość „żółtej” ścieżki rowerowej wynosi 8 078 mb.

 „Czerwona” ścieżka rowerowa

Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym jako ciąg pieszo-rowerowy. Ścieżka rowerowa  swój początek bierze od skrzyżowania ul. Makowskiej z ul. Przemysłową. Łączy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenem obiektów produkcyjnych, składów, magazynów (FAWiŚN, KROSS, ARA, Rzekuń, ZIPP, IWA). Długość „czerwonej” ścieżki rowerowej wynosi 914 mb.

„Czarna” ścieżka rowerowa

W miejscowości Przasnysz ul. Leszno DP 3238W po stronie lewej i prawej wydzielona jest w pasie jezdni oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg rowerowy o nawierzchni bitumicznej ścieżka o szerokości 1,5 m każda (z 2019 r.). Początek ścieżek to skrzyżowanie z ul. Mazowiecką w km 0+295, a ich koniec w km 1+650 przed skrzyżowaniem z ul. Przemysłową. Długość „czarnej” ścieżki rowerowej wynosi 1 355 mb.

 „Niebieska” ścieżka rowerowa

Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg pieszo-rowerowy. Początek ścieżki rowerowej stanowi skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Żwirki i Wigury z ul. Baranowską. Biegnie w kierunku Karwacza , swój koniec ma na wysokości ul. J. Tuwima. Kierując się w dalszym kierunku na Ostrołękę, w ciągu drogi wojewódzkiej  ścieżka rowerowa ma swój początek w drodze powiatowej 3240W, Przasnyska Strefa Gospodarcza, której jeden z odcinków jest położony równolegle do w/w drogi wojewódzkiej. „Niebieska” ścieżka rowerowa biegnie w kierunku zbiornika wodnego w Karwaczu, poprzez teren PSG. Ma charakter rekreacyjny. Łączna długość  „niebieskiej” ścieżki rowerowej wynosi 3 473 mb.

PRZEBIEG ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA OBSZARZE MIASTA I GMINY CHORZELE, NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO


„Różowa” ścieżka rowerowa


Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg pieszo-rowerowy do granicy zabudowań w miejscowości Chorzele (koniec terenu zabudowanego) a następnie wydzielona jest w pasie jezdni oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg rowerowy. Początek ścieżki rowerowej stanowi skrzyżowanie  DK nr 57 z  DP 3234W w miejscowości Chorzele. Biegnie ul. Szkolną w kierunku miejscowości Brzeski Kołaki do skrzyżowania DP 3234W z DP 3213 W. Długość „różowej” ścieżki rowerowej wynosi 3 155 mb

„Fioletowa” ścieżka rowerowa

Po drugiej stronie drogi od skrzyżowania DP 3234W z DP 3213 wydzielony jest jednokierunkowy ciąg rowerowy w pasie jezdni oznakowaniem pionowym i poziomym do km 11+727,45. Długość „fioletowej” ścieżki rowerowej wynosi 2 620 mb.

„Czarna” ścieżka rowerowa

Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg  pieszo-rowerowy. Początek ścieżki rowerowej stanowi skrzyżowanie ul. Komosińskiego z ul. Młynarską, w miejscowości Chorzele i biegnie w kierunku miejscowości Budki, ul. Młynarską i ul. Zduńską, do kładki rowerowej na kanale łączącym rzeką Orzyc z rzeką Omulew. Długość „czarnej” ścieżki rowerowej wynosi 851 mb.

 


„Pomarańczowa” ścieżka rowerowa

Wydzielona jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym jako ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany w rozwidleniu dróg DK nr57 i DW nr614 na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele. Początek ścieżki rowerowej stanowi skrzyżowanie  z DW nr614 (Chorzele – Myszyniec) w km 1+590 i biegnie wzdłuż jezdni PSG Podstrefa Chorzele. Długość „pomarańczowej” ścieżki rowerowej wynosi 2 686 mb.


PRZEBIEG ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DR. POW. NR 3213W  NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO„Pomarańczowa” ścieżka rowerowa

Na drodze pow. nr 3213W w km 0+028-2+652, 12+474-12+677 i 24+247-24+355 wydzielony jest z kostki brukowej oznakowaniem pionowym i poziomym ciąg pieszo-rowerowy o długości całkowitej 2 935 mb, od km 2+652-12+474 i 12+677-24+247 przechodzi w ciąg rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Długość „pomarańczowej” ścieżki rowerowej wynosi 21 392 mb.


Na drodze pow. nr 3236W ścieżka rowerowa ma długość 5 776 mb.

Sumaryczna długość ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Przasnyskiego wynosi 61 418 mb.

Trasa Turystyczna „Panorama Północnego Mazowsza”.

Panorama Północnego Mazowsza to szlak obejmujący teren czterech powiatów - ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego i przasnyskiego. Istotnym elementem całego projektu, który zainicjował współpracę regionalną, jest plan rewitalizacji zabytkowej kolejki wąskotorowej Mława – Przasnysz – Krasne – Maków Mazowiecki. Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza oraz lokalne samorządy wspólnie promują swój region, przybliżając jego walory turystom oraz przyjezdnym gościom.  Główne walory trasy:

  • Miejscowości Krasne i Opinogóra z ich bogatym dziedzictwem budowli i zagospodarowania terenu związane z dobrami rodu Krasińskich związanych z polską i europejską tradycją krajobrazu wiejskiego.

  • Trasa kolejki wąskotorowej z Mławy do Makowa Mazowieckiego (65 km), zakupiona przez Gminę Krasne, mogąca służyć jako główny korytarz dziedzictwa i aktywności. Od 2003 r. kolejka jest aktywnie wykorzystywana.

  • Unikatowe zasoby o szczególnej wartości oferowane przez Stadninę Koni w Krasnem posiadającą dużą liczbę koni, budynki o znaczeniu historycznym, a także uznanie i prestiż jako stadnina o znaczeniu ogólnokrajowym.

  • Pozostałości fortyfikacji i pola bitwy pod Mławą, jednej z pierwszych bitew II wojny światowej, które mogą być podstawą modelowego projektu interpretacji miejsc walk wojennych służącego międzynarodowemu zrozumieniu i pojednaniu.

  • Powiązanie z historią słynnej Bursztynowej Komnaty. Zgodnie z najnowszymi odkryciami (opublikowanymi w Polsce, Niemczech i Rosji w grudniu 2003, na podstawie sensacyjnych zapisków Ericha Kocha, gauleitera Prus Wschodnich), istnieje prawdopodobieństwo, że słynna Bursztynowa Komnata – jest ukryta w Krasnem.

  • Miejsca związane z wybitnymi postaciami Romantyzmu i Pozytywizmu (Opinogóra z Zygmuntem Krasińskim i Gołotczyzna z Aleksandrem Świętochowskim.

  • Miejsce kultu religijnego (Rostkowo) związane ze Św. Stanisławem Kostką.


Szlaki kajakowe.

W powiecie istnieje możliwość spływów kajakowych i canoe rzeką Omulew z miejscowości Kwiatkowo (gmina Chorzele), do miejscowości Zawady (gmina Baranowo, powiat Ostrołęka) oraz rzeką Orzyc z miejscowości Szelkowo w kierunku Makowa Mazowieckiego. Rzeka Omulew od miejscowości Kwiatkowo, gmina Chorzele, powiat Przasnysz, jest nieregulowana do końca swojego cieku. Tworzy ona naturalne meandry, zakola, w ten sposób stała się naturalnym siedliskiem dużego bogactwa flory i fauny, dlatego w tej miejscowości rozpoczyna się spływ kajakowy. Istnieje również możliwość spływu z miejscowości położonych na terenie powiatu przasnyskiego szlakiem rzeki Orzyc oraz okazjonalnie możliwość wypożyczenia kajaków i canoe nad zalewem w miejscowości Łoje.
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.