Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

VI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek VI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 31 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022,
5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2015,
5.3  udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jednorożec,
5.4  zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego,
5.5  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2015 r.
5.6  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów na wydzierżawienie nieruchomości,
5.7 przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego,
5.8  uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2015-2017,
5.9  stanowiska dotyczącego porozumienia Powiatu Przasnyskiego i Diecezji Płockiej w zakresie współdziałania przy organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 r.,
5.10 przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie odpowiedzi na Stanowisko Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r.”,
5.11 przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie pisma Burmistrza Przasnysza z dnia 23.02.2015r. nr OS.033.3.2015r.”,
5.12  przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie pisma Burmistrza Przasnysza z dnia 23.02.2015r. nr OS.033.4.2015r.”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.