Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez

Porządek VIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 7 czerwca  2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

 4. Zatwierdzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2018 rok”;

 5. Zatwierdzenie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2018”;

 6. Zatwierdzenie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2018 roku”;

 7. Zatwierdzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2018”;

 8. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2018 roku”;

 9. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok”;

 10. Przyjęcie „Stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.06.2019 roku w sprawie nieodbierania pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przez ich rodziny”.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019 – 2027.

 2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.

 3. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Przasnyskiego za rok 2018.

 4. przyjęcia przez Powiat Przasnyski Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 5. zmiany uchwały nr XXIX/203/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji powiatowej jednostki p.n. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu w celu utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu oraz nadania tej jednostce statutu.

 6. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019 

 7. przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

 8. przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum.

 9. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

 10. udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

 11. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

 12. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2018 rok.

 13. uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego.

 14. Debata nad „Raportem o stanie powiatu przasnyskiego za 2018 rok”.

 15. udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego wotum zaufania.

 16. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2018 rok.

 17. udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

 18. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

 19. Interpelacje i zapytania.

 20. Wnioski i oświadczenia.

 21. Zakończenie sesji.


                                                                      

           

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.