Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

WIELKA DEBATA SAMORZĄDOWA W CHORZELACH

Opublikowane przez WIELKA DEBATA SAMORZĄDOWA W CHORZELACH

27 lutego 2009 roku z inicjatywy starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, odbyła się samorządowa „Debata na temat współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnych w kontekście ich harmonijnego i zrówno-ważonego rozwoju w ramach całego regionu mazowieckiego”.


W pięknej hali sportowej w Chorzelach, z udziałem około 300 osób, o przyszłości naszego powiatu oraz regionu dyskutowali m.in.: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Aleksander Sopliński – Poseł na Sejm RP, Włodzimerz Mazurek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o., Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ryszard Sobieraj – Dyrektor Przasnyskiego Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Grzegorz Świętojerski – p.o. Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR, radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu naszego powiatu w osobach: Wojciecha Kobylińskiego – burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Grażyny Wróblewskiej – Wójt Gminy Przasnysz, Wojciecha Brzezińskiego – Wójta Gminy Czernice Borowe, Pawła Kołakowskiego – Wójta Gminy Krasne, Waldemara Trochimiuka – Burmistrza Miasta Przasnysz, Adama Bacławskiego – Wójta Gminy Krzynowłoga Mała i Michała Lorenca – Wójta Gminy Jednorożec. W debacie wzięli udział także: Ksiądz Dziekan Stanisław Dziękiewicz – Proboszcz Parafii p.w. Św. Trójcy w Chorzelach, dyrektorzy szkół, wydziałów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni gminni i powiatowi oraz oczywiście rzesza mieszkańców powiatu.

Debatę otworzył i powitał gości oraz wszystkich uczestników spotkania, dziękując za przyjęcie zaproszenia do dyskusji o przyszłości naszego powiatu, jego gospodarz – Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, po czym oddał głos zaproszonym gościom.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał deklarację dalszego wspierania powiatu przasnyskiego i składanych wniosków o fundusze unijne. Podkreślił bardzo wysokie umiejętności i zdolności władz i administracji powiatowej w konstruowaniu projektów, pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych, co w najbliższym czasie, jak zapowiedział Marszałek, zaowocuje kolejnymi potężnymi środkami finansowymi jakie otrzyma nasz samorząd. Stwierdził, że bliska jest perspektywa przyznania bardzo dużych pieniędzy na rozwój tzw. Przasnyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sierakowie koło Przasnysza. Przypomniał, że samorząd wojewódzki podjął 17 lutego b.r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego indywidualną Uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN terenu w Sierakowie gm. Przasnysz – Województwo Mazowieckie, a dzięki doskonale przygotowanym wnioskom w najbliższym czasie powinno zostać uruchomione finansowanie tego bardzo istotnego zarówno dla powiatu przasnyskiego jak i całego północnego Mazowsza projektu. Ponadto najprawdopodobniej niebawem zapadną pozytywne decyzje co do dotacji na budowę i modernizację kolejnych odcinków dróg powiatowych.

W podobnym tonie brzmiała wypowiedź Grzegorza Świętojerskiego pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Przedstawił on możliwości korzystania przez przedsiębiorców z funduszy unijnych oraz podkreślił bardzo wysoką jakość wniosków składanych i realizowanych przez nasz samorząd. MJWPU jest odpowiedzialna za sprawdzanie i ocenę składanych wniosków i współpraca z nią jest szczególnie ważna dla ubiegających się o fundusze unijne w ramach środków regionalnych.

Poseł Aleksander Sopliński przedstawił ogólną sytuację społeczno-polityczno-gospodarczą w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wsi i małych miast.

Bardzo konkretny dla mieszkańców naszego powiatu głos w dyskusji zabrał Włodzimierz Mazurek - Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o., który zapowiedział budowę i przedstawił plan realizacji linii wysokiego napięcia o mocy 110 KV wraz ze stacją transformatorową w Chorzelach. Potrzeba budowy linii oraz stacji podyktowana jest niedoborem mocy prądu na obszarze trzech gmin północnej części powiatu: Miasta i Gminy Chorzele, Gminy Jednorożec i Gminy Krzynowłoga Mała oraz staraniami władz powiatu ukierunkowanymi na zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego całego powiatu przasnyskiego. Dodatkowa linia energetyczna pozwoli na przesył prądu do naszego powiatu także z kierunku północnego, czyli od strony Warmii i Mazur, a nie jedynie ze strony Warszawy, jak to jest obecnie. Prezes PGE ponadto potwierdził zawarcie z powiatem przasnyskim Umowy na dostarczanie energii o mocy 14 MW do powstającej Przasnyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sierakowie/k Przasnysza. Umożliwi to zabezpieczenie w energię elektryczną wszystkich potencjalnych przedsiębiorców, którzy zechcą zlokalizować swoje firmy na terenie tej strefy.

Kolejne ważne informacje, poparte szczegółowymi danymi, dotyczyły przebudowy drogi krajowej nr 57 i padły z ust Ryszarda Sobieraja z GDDKiA Rejon Przasnysz. Pierwszy etap tej ogromnej inwestycji jest już realizowany i obejmuje odcinek przebiegający przez miasto Chorzele. Zakończenie tego etapu nastąpi w tym roku i także w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na kolejne etapy, czyli przejście drogi przez Miasto Przasnysz, budowę zapowiadanych rond w Przasnyszu oraz rozpoczną się roboty budowlane, których finał planowany jest w 2010 roku. W roku 2009 zakończą się prace projektowe na odcinkach Przasnysz -– Maków Mazowiecki oraz Przasnysz – Chorzele do granic powiatu. W 2010 roku rozpocznie się realizacja całej drogi krajowej nr 57 od granic województwa warmińsko–mazurskiego przez Chorzele – Przasnysz do Makowa Mazowieckiego. To inwestycja rzędu kilkuset milionów złotych doskonale uzupełniająca gruntowną przebudowę dróg na terenie naszego powiatu realizowaną od kilku lat.

Samorząd powiatowy oraz gminne i miejskie włączyły się w realizację tej inwestycji na płaszczyźnie projektowania i rozwiązań logistycznych, a fizyczna realizacja projektu leży po stronie GDDKiA w Warszawie.

Głos w dyskusji zabrali także burmistrzowie i wójtowie naszych gmin, a po wystąpieniach gości starosta przasnyski Zenon Szczepankowski przedstawił multimedialną prezentację założeń rozwojowych naszego powiatu.
Ważna dla zgromadzonych rolników była część debaty prowadzona przez Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Przedstawił On możliwości korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprawy wizerunku wsi, realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, kulturalnych, rekreacyjnych, czy sportowych na terenach wiejskich. Odpowiedział na pytania dotyczące melioracji, czy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dyspozycji rolników był także Jacek Tomczak – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu., dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu takich jak Powiatowy Zarząd Dróg, radni gminni i powiatowi.

Podsumowując, debata była bardzo potrzebna, wiele wyjaśniła, uszczegółowiła, a mieszkańcy powiatu mieli możliwość dowiedzenia się z tzw. „pierwszej ręki” jakie są plany rozwojowe dotyczące miast i gmin oraz całego powiatu.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.