Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XIV SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 28 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2015,
5.3 wyboru trzech członków do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.4 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
5.5 uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.”
5.6 upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do podjęcia działań formalnych zmierzających do przygotowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego w celu przekazania ich na własność lub w użytkowanie wieczyste Politechnice Warszawskiej w Warszawie jako wkład własny Powiatu Przasnyskiego do projektu partnerskiego pn. „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”,
5.7 wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości,
5.8 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
5.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,
5.10 wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
5.11 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
5.12 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
5.13 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
6. Przyjęcie „Informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Przasnyski”.
7. Przyjęcie „Informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku”.
8. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r”.
9. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2015r”.
10. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Przasnyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego”.
11. Przyjęcie „Informacji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Przasnyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego”.
12. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Przasnyskiego”.
13. Przyjęcie „Informacji Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Przasnyskiego”.
14. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną  oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty”.
15. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Mławie dotyczącej analizy oświadczenia majątkowego kierownika  jednostki organizacyjnej powiatu”.
16. Przyjęcie „Informacji Starosty Przasnyskiego dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych  członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną  oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty”.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.