Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XLIX SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 3 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Wystąpienie przedstawicieli Politechniki Warszawskiej na temat utworzenia „Terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowy” w powiecie przasnyskim.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024,
6.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018,
6.3 udzielenia dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego,
6.4 zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunków kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski,
6.5 podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka,
6.6 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.,
6.7 uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2018-2020”,
6.8 przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022,
6.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,
6.10 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w nieruchomościach z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty przy ich nabyciu.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zakończenie sesji.

Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.