Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XVIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez XVIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XVII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


 


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020;
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012;
5.3. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim okresie nauczania  wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim okresie nauczania;
5.4. likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu  i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu;
5.5. likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu;
5.6. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim okresie nauczania  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu  w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim okresie nauczania;
5.7. przekształcenia Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
5.8. przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego    
 w Przasnyszu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
5.9. likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach;
5.10. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach;
5.11. likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach;
5.12. likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponad-gimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach,
5.13. likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponad-gimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach,
5.14. przekształcenia Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
5.15. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 2-letnim okresie nauczania  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim okresie nauczania;
5.16. likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu;
5.17. przekształcenia Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu w Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu;
5.18. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012”.
7. Przyjęcie „Analizy sytuacji pożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku”.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 r. na terenie działania KPP w Przasnyszu.
9. Przyjęcie oceny „Stanu Sanitarnego Powiatu Przasnyskiego  za 2011 rok”.
10. Przyjęcie sprawozdań:
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu za rok 2011,
• sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w roku 2011”,
• sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przasnyszu, działającym przy Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu ul. Ruda 1 za 2011 r.
11. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.