Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXVI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXVI Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 17 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


 


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2012,
5.3 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2012 rok,
5.4 przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
5.5 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012r.,
5.6 zmiany uchwały Nr XXIII/209/2012 Rady Powiaty Przasnyskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec zarządzania publiczną drogą powiatową,
5.7 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Panią Jadwigę Żuber,
5.8 przekazania skarg,
5.9 przekazania skargi,
5.10 wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.11 wyrażenia zgody na wykonanie w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Czernice Borowe zadania publicznego z zakresu budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowe nr 1202W w m. Rostkowo o długości 0,4 km w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” i udzielenia dotacji.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.