Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXXVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023,
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2017,
5.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
5.4 udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
5.5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  Gminie Krzynowłoga Mała,
5.6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Politechnice Warszawskiej na realizację projektu pn. „Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”,
5.7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.8. zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.9. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego,
5.10 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,
5.12 wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury przejęcia zadania zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 544 Ostrołęka – Przasnysz – Mława w km 98+954 - 111+954 i w km 115+000 - 121+031 oraz drogi wojewódzkiej nr 614 Myszyniec – Chorzele w km 0+000 do km 17+533 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,
5.12. stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury zmierzającej do przekazania po wybudowaniu drogi powiatowej nr 3249W, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i 616, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele, na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego.
6. Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok”.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2016 roku.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu


przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.