Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.- pt. godz.: 8:00-16:00, starostwo@powiat-przasnysz.pl

ZAPYTANIE CENOWE

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za rok 2016. Czytaj więcej →

STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W RÓŻNYCH SFERACH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH STUDENTÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Opublikowane przez

Do 30 października 2016 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Czytaj więcej →

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Opublikowane przez

WŁADZE GMIN WALCZĄ O NOWE DROGI. WŁADZE POWIATU WSPIERAJĄ.

Opublikowane przez WŁADZE GMIN WALCZĄ O NOWE DROGI. WŁADZE POWIATU WSPIERAJĄ.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego podjęto kolejne uchwały w sprawie partnerstwa z gminami powiatu i udzielenia przez władze powiatu pomocy finansowej na budowę dróg i ulic w gminach: Przasnysz, Krasne, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Chorzele na łączna kwotę około 2 miliny złotych. Czytaj więcej →

„DYFUZJA PROCESÓW ROZWOJOWYCH NA TERENIE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU PRZASNYSKIEGO- ETAP 1” – INFORMACJA NA OKOLICZNOŚĆ ROZLICZENIA PROJEKTU ORAZ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Opublikowane przez


Na podstawie umowy nr RPMA.01.03.00-14-002/12-00 zawartej dnia 23 marca 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim o dofinansowanie Projektu pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap 1” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Powiat Przasnyski zrealizował Projekt o całkowitej wartości 91 863 605,29 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiła 68 062 369,60 PLN (76,78% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa stanowiła 8 040 150,19 PLN (9,07% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu), a wkład własny Beneficjenta stanowił 15 761 085,50 PLN. Czytaj więcej →

ZAPRASZAMY NA FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opublikowane przez

PONAD 86 MILIONÓW ZŁOTYCH Z NOWEGO UNIJNEGO PROGRAMU CHCE POZYSKAĆ STAROSTWO I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM

Opublikowane przez PONAD 86 MILIONÓW ZŁOTYCH Z NOWEGO UNIJNEGO PROGRAMU  CHCE POZYSKAĆ STAROSTWO I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM

Ponad 86 milionów złotych może trafić do powiatu przasnyskiego z nowego unijnego programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Przasnyskie starostwo i jego jednostki organizacyjne kilka miesięcy temu przystąpiły do partnerskiego programu dla subregionu ostrołęckiego. Ogrom pracy opłacił się, bo przygotowane projekty w drodze kilkumiesięcznych negocjacji starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego zostały umieszczone w programie RIT. Dokument został już ostatecznie zatwierdzony przez zarząd województwa i przyjęły go rady wszystkich samorządów partycypujących w programie. Jak wskazuje poniższe zestawienie do powiatu przasnyskiego mogą trafić największe pieniądze spośród wszystkich partnerów programu. Czytaj więcej →

INFORMACJA O WYSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH

Opublikowane przez

Powiat Przasnyski informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 14.09.2016 r. do dnia 21.09.20116 r. w sali konferencyjnej ( I piętro) Starostwa Powiatowego w Przasnyszu będzie trwała wystawa prac konkursowych złożonych w Konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na remont i przebudowę z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem  jego części  do wspomagania przedsiębiorczości i polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych. Zapraszamy do dyskusji pokonkursowej w dniu 19.09.2016 r. w godzinach 8:00-10:00. Czytaj więcej →

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO
ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO
ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU Czytaj więcej →

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opublikowane przez

Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj więcej →

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2016-09-30
Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery