Grafika informuje o połączeniach autobusowych Przasnysz-Ciechanów. Treść w artykule.

Sukcesem zakończyły się starania Zarządu Powiatu Przasnyskiego o utworzenie regularnych kursów autobusowych łączących Przasnysz z Ciechanowem. 28 marca 2024 roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, który poinformował, że Powiat Przasnyski znalazł się na liście organizatorów transportu zbiorowego, których wnioski zostaną objęte dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2024.

Choć organizacja połączeń łączących powiaty leży w gestii samorządu wojewódzkiego, władze Powiatu Przasnyskiego nie pozostały bierne na głosy mieszkańców i wielokrotnie zgłaszały potrzebę utworzenia takich połączeń.

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia trwały od dłuższego czasu. Na początku, w związku głosami mieszkańców, dotyczącymi niewystarczającej liczby kursów lub ich brakiem, Powiat Przasnyski skierował do Sejmiku Województwa Mazowieckiego petycję w sprawie utworzenia linii autobusowych. Następnie w sierpniu 2023 roku Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Ciechanowskim w zakresie przejęcia organizacji publicznego transportu zbiorowego, przekraczającego granice powiatu przasnyskiego. Kolejnym krokiem były starania o objęcie kursów dofinansowaniem, które właśnie zakończyły się sukcesem.

Powiat Przasnyski na organizację regularnych kursów autobusowych łączących Przasnysz z Ciechanowem otrzymał od Województwa Mazowieckiego 28,5 tys. zł, co umożliwi uruchomienie nowej linii w maju br. Obecnie trwają konsultacje mające na celu dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców.