Od prawej: napis Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu i logo szkoły

Początek budowy budynku dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu miał miejsce w 1919 roku. Jego inicjatorami byli architekt Franciszek Grzeszczyk i ówczesny Burmistrz Bronisław Matuszewski. W roku 1923 ukończono budowę, a w następnym 10 maja odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, wtedy jeszcze Gimnazjum. Na  uroczystość przybył sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. 

W roku 1939 rozpoczęła się II wojna światowa, budynek przasnyskiej szkoły został zamieniony na kwatery wojskowe. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum i liceum magistratu Miasta Przasnysz brali czyny udział w wojnie wspierając Państwo Polskie. W okresie okupacji działali w konspiracji i organizowali tajne nauczanie. Po wojnie wznowiono nauczanie w szkole.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było otrzymanie sztandaru, a w roku 1966 uhonorowanie szkoły „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Po roku 1960 wzrósł poziom nauczania w przasnyskim Liceum - uczniowie szkoły wyróżniali się swoją wiedzą na rozmaitych konkursach i olimpiadach.  Tak jest po dziś dzień, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu ma jedne z najlepszych wyników nauczania w Polsce. Kolejnym bardzo ważnym wydarzenie w życiu szkoły było nadanie jej imienia. W dwusetną rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej Rada Pedagogiczna postanowiła uświęcić ten fakt nadaniem szkole imienia tej instytucji państwowej. Ceremonia ta odbyła się w dniu 24 lutego 1973 roku.

Dyrektor: mgr Piotr Kołakowski
Wicedyrektor: mgr Grażyna Kobylińska
Pedagog szkolny: mgr Krzysztof Załęski

Kontakt:
- email - liceum@loken-przasnysz.pl
- telefon - 29 752-23-36, 29 752-26-18
- strona www - https://ken.edupage.org/

Adres szkoły: Św. St. Kostki 15, 06-300 Przasnysz