Potencjalni i już inwestujący w Strefach przedsiębiorcy mają zapewnioną przez powiatową administrację oraz lokalne samorządy, kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie procesu inwestycyjnego. Począwszy od momentu wyrażenia wstępnego zainteresowania, bądź złożenia listu intencyjnego, przedsiębiorca otrzymuję pełne wsparcie dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z zakupem gruntów i realizacji na nich planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Krok 1

Wszelkie informacje, wizualizacje itp. dotyczące pełnej oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego i jej aktualnej dostępności, jak również działek już niedostępnych można uzyskać w Referacie Rozwoju, Aktywizacji Biznesu i Promocji. Wszelkie informacje techniczne, jak również dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z ogłaszanymi przetargami, terminami, wadiami itp. można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami — parter, pokój nr 21 lub 18. Jeżeli potencjalny inwestor jest zainteresowany nabyciem prawa do konkretnej działki inwestycyjnej w PSG lub mieszkaniowej w Przasnyszu ma możliwość wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z listem intencyjnym sygnalizującym takie zainteresowanie. Starostwo uwzględni je przy ogłaszaniu kolejnego przetargu, do którego zainteresowany będzie mógł przystąpić.

Krok 2

Po przetargu i zakupie prawa do nieruchomości następuje podpisanie aktu notarialnego w umówionym terminie.

Krok 3

Właściciel prawa do nieruchomości chcący rozpocząć proces inwestycyjny otrzyma wszelką możliwą pomoc ze strony Starostwa Powiatowego i lokalnych samorządów.

Procedura formalno-prawna realizacji inwestycji:

  • po pierwsze — inwestor w Urzędzie Gminy Przasnysz składa wniosek o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący konkretnej nieruchomości, który otrzymuje praktycznie „od ręki”, ponieważ cały teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, jak również tereny pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane w Przasnyszu przy ulicy Ruda i Wiejskiej są objęte aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
  • po drugie — inwestor zleca opracowanie projektu budowlanego osobie/firmie posiadającej niezbędne uprawnienia.
  • po trzecie — projekt budowlany wraz z niezbędną dokumentacją inwestor składa w Wydziale Budownictwa wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę — Referat Budownictwa — II piętro, pokój 215 lub 220. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku — inwestor otrzymuje stosowne pozwolenie na budowę.

Poniżej publikujemy odnośniki do stron internetowych świadczących usługi wsparcia dla przedsiębiorców i inwestorów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych