Od prawej: napis Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu i logo szkoły

Początki szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu sięgają 1923 roku, kiedy powstała Szkoła Rolnicza w Rudzie. Szkolnictwo zawodowe po wojnie odrodziło się 1 września 1948 r. kiedy zorganizowano w Przasnyszu Publiczną Szkołę Średnią Zawodową.

W latach 1963-65 oddawano do użytku kompleks nowych zabudowań szkoły przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu: budynku głównego, internatu oraz warsztatów. Po przeniesieniu się do nowych pomieszczeń następuje rozwój organizacyjny szkoły. Dzięki temu w niedługim czasie powstaje technikum mechaniczne i technikum ekonomiczne, a szkoła zyskuje miano Zespołu Szkół Zawodowych w Przasnyszu, któremu w 1977 roku nadano imię mjr. Henryka Sucharskiego.

Przez kolejne lata szkoła zyskiwała kolejne zabudowania: dobudowano skrzydło z dodatkowymi salami lekcyjnymi, a następnie pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię, rozbudowano internat, unowocześniono klasopracownie i bibliotekę szkolną. W 2000 roku oddano do użytku kolejny budynek szkoły przy ulicy Sadowej, a w rok później nowoczesną Halę Sportową. Od 2017 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. W roku szkolnym 2020/2021 do użytku została oddana hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska oraz hotelowa część internatu, zaś w roku 2022/2023 roku kompleks otwartych basenów.

Rokrocznie kilkoro uczniów ZSP zostaje stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP. Wielu uczniów Szkoły odnosi sukcesy olimpiadach konkursach i zawodach sportowych. Szkoła dysponuje obiektami sportowymi: boiska, sala gimnastyczna, siłownią, halą sportową, sezonowym lodowiskiem i basenami, czterema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Dyrektor: Paweł Stanisław Szczepkowski
Wicedyrektorzy: Joanna Ciesielska-Lipka, Justyna Jaworska, Grzegorz Szczepkowski
Kierownik szkolenia praktycznego: Ryszarda Przybysz
Kierownik hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska: Magdalena Staśkiewicz

Kontakt:
- email - szkola@zsp-przasnysz.edu.pl
- telefon - +48 29 752 23 00
- strona www - https://zsp-przasnysz.edu.pl/

Adres szkoły: ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz