Od prawej: napis Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta i logo szkoły

Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach tworzą liceum, technikum i szkoła branżowa.

Dyrektor: Anna Kostrzewa
Wicedyrektor: Agnieszka Szymaniak

Kontakt:
- email - zspchorzele@poczta.zspchorzele.pl
- telefon - (29) 751 50 24
- strona www - http://www.zspchorzele.pl/

Adres szkoły: ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele