Ogłoszenie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Opublikowane przez

Uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 do 31 stycznia 2020 r. został przedłużony termin zawieszenia na terenie Powiatu Przasnyskiego stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Jednocześnie przypominam, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).


W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:
✓ zadzwonić pod numer telefonu: +48 (029) 7522270 wew. 213 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu),
lub
✓ zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy


Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:
✓ pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5; 06-300 Przasnysz,
lub
✓ e-mailem na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl.


/-/ Krzysztof Bieńkowski
Starosta Przasnyski

Informacja o dniu wolnym od pracy

Opublikowane przez Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest  dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym  w Przasnyszu w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 26 grudnia 2020 r.

Aktualizacja strony internetowej

Opublikowane przez

Uprzejmie informujemy, że witryna powiatu została wstępnie dostosowana do wymogów  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, co wiązało się z koniecznością usunięcia części nieaktualnych i niedostępnych cyfrowo treści i bannerów. Ponadto w przyszłym roku  powstanie nowa strona powiatu w ramach projektu unijnego "E-usług" dla naszych mieszkańców. Strona podmiotu publicznego musi spełniać najwyższe standardy technologiczne określone przepisami ustawy, w zakresie budowy i treści. Jeżeli maja Państwo uwagi lub oczekiwania, jakie funkcjonalności powinny znaleźć się na nowej stronie, zapraszamy do przesyłania sugestii na adres: promocja@powiat-przasnysz.pl

Nowy sprzymierzeniec rolników w powiecie przasnyskim

Opublikowane przez Nowy sprzymierzeniec rolników w powiecie przasnyskim

Na terenie powiatu przasnyskiego stanęła pierwsza automatyczna stacja meteorologiczna. Umożliwia ona bezpośredni wgląd w aktualną sytuację pogodową – temperaturę powietrza, wilgotność, poziom opadów, temperaturę gruntu i temperaturę przygruntową oraz prędkość wiatru. Pozwoli to rolnikom na dokładniejszy wybór struktury upraw w gospodarstwie i precyzyjne dokumentowanie zjawisk będących przyczyną strat w uprawach. Zachęcamy do korzystania ze stacji na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.


Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nowoczesna stacja meteorologiczna została umiejscowiona na terenie gminy Jednorożec. Zbierane przez stację dane będą stanowić wsparcia dla rolników w dochodzeniu odszkodowań z tytułu strat wywołanych klęską żywiołową. Brak możliwości precyzyjnego wskazania miejsc dotkniętych np. suszą wielokrotnie pozbawiało rolników rekompensaty. Obecnie dzięki automatycznej stacji meteorologicznej sytuacja zmierza ku poprawie.


Fundusze dla powiatów na zakup i montaż stacji automatycznych wraz z wykonaniem ogródków meteorologicznych zostały przyznane w ramach autorskiego programu samorządu Mazowsza – „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”. Powiat Przasnyski pozyskał na ten cel 48 tysięcy złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego, 12 tysięcy złotych stanowiły środki własne.

Ogłoszenie o sprzedaży działek – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Opublikowane przez Ogłoszenie o sprzedaży działek – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu.Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie o sprzedaży działek – Brzeski Kołaki

Opublikowane przez Ogłoszenie o sprzedaży działek – Brzeski Kołaki

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie Brzeski Kołaki, gmina Chorzele. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.