Rusza program „Aktywny Samorząd” na rok 2021!

Opublikowane przez Rusza program „Aktywny Samorząd” na rok 2021!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w roku 2021 będzie kontynuowało realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budżet na realizację całego programu dla wszystkich samorządów na terenie kraju w 2021 r. wynosi 189,62 mln zł.


Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd" szczegółowe informacje uzyskają po zapoznaniu się z obowiązującymi dokumentami programowymi dostępnymi na stronie internetowej PCPR

Projekt odkrytego basenu w Przasnyszu już jest!

Opublikowane przez

Podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego 26 stycznia 2021 roku starosta Krzysztof Bieńkowski zaprezentował radnym oraz mieszkańcom wizualizację projektu odkrytego basenu, który powstanie na terenie ZSP przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu, obok lodowiska powiatowego.


Projekt zakłada powstanie trzech niecek basenowych o różnych głębokościach: 60 cm, 120 cm oraz 150 cm, wokół których wyłożony będzie drewniany podest tworzący taras, na którym będzie można skorzystać z kąpieli słonecznych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych: oprócz płytkiego basenu, powstanie także wodny plac zabaw o wymiarach 15 m x 15 m z minimum pięcioma atrakcjami wodnymi. Dla młodzieży i dorosłych atrakcyjnym punktem parku wodnego będzie z pewnością 6-metrowa zjeżdżalnia z brodzikiem. Na terenie obiektu pojawi się także budynek gospodarczy z kasą oraz przebieralniami. Całość zostanie wydzielona panelowym ogrodzeniem oraz zagospodarowana zielenią.


Realizacja inwestycji jest aktualnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Po sporządzeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji będzie można rozpocząć budowę, by jeszcze w tegorocznym sezonie letnim móc korzystać z basenu, na który Przasnyszanie czekali od wielu lat.


Informacja o gminnych infoliniach dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19

Opublikowane przez Grafika - Informacja o gminnych infoliniach dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19. Treść poniżej.

Treść powyższej grafiki:

INFOLINIE DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W POWIECIE PRZASNYSKIM.

INFOLINIE CZYNNE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU POD NIŻEJ WSKAZANYMI NUMERAMI TELEFONÓW.


Miasto Przasnysz nr tel. (29) 752 37-39, dostępny w godz. 8:00-15:00.


Gmina Przasnysz nr tel. (29) 751 21 30, dostępny w godz. 8:00-16:00.


Gmina Krzynowłoga Mała nr tel. (29) 751 27 20, dostępny w godz. 7:30-14:30.


Gmina Czernice Borowe nr tel. (23) 674 62 15, wew. 33 dostępny w godz. 8:00-15:00.


Miasto i Gmina Chorzele nr tel. (29) 751 65 49, dostępny w godz. 8:00-15:00.


Gmina Jednorożec nr tel. (29) 751 88 53, dostępny w godz. 7:30-15:30.


Gmina Krasne nr tel. (23)671 00 17, dostępny w godz. 8:00-15:00.

Informacja o punktach szczepień przeciw COVID-19 w powiecie przasnyskim

Opublikowane przez Punkty szczepień przeciw Covid-19 w powiecie przasnyskim - grafika informacyjna. Treść grafiki poniżej.

Treść powyższej grafiki:


PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W POWIECIE PRZASNYSKIM


Miasto Przasnysz:


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, adres 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, tel. 29 753 43 89.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK, adres 06-300 Przasnysz, ul. Mazowiecka 63, tel. 29 752 20 14.


Przychodnia ŚWIERCZEWO, adres 06-300 Przasnysz, ul. Świerczewo 35, tel. 29 752 20 78.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP, adres 06-300 Przasnysz, ul. Rycerska 3, tel. 29 752 30 26.


Gmina Chorzele:


Centrum Medyczne GAJDA- MED filia w Zarębach, adres 06-330 Zaręby 117, tel. 29 751 62 12.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS, adres 06-330 Chorzele ul. Grunwaldzka 50, tel. 29 751 50 60.


Gmina Czernice Borowe:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA, adres 06-415 Czernice Borowe ul. Stanisława Chełchowskiego 2, tel. 23 681 15 15.


Gmina Jednorożec:


Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dariusz Kossakowski, adres 06-323 Żelazna Rządowa 29, tel. 531 160 373.


Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dariusz Kossakowski, adres 06-323 Jednorożec ul. Odrodzenia 12, tel. 531 160 373.


Gmina Krasne:


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP, adres 06-408 Krasne ul. Mikołaja Kopernika 3, tel. 23 671 00 25.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP, adres 06-408 Zielona 28, tel. 29 751 03 23.


Gmina Krzynowłoga Mała:


Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Krzysztof Białek, adres 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Przasnyska 6, tel. 29 751 27 11.

Informacja o wolnych miejscach w DPS w Przasnyszu

Opublikowane przez Informacja o wolnych miejscach w DPS w Przasnyszu

Powiat Przasnyski informuje, iż posiada 5 wolnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Ruda 1 w Przasnyszu oraz 14 wolnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych Zgromadzenia SS Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 9.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami DPS:
• DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ul. Ruda 1 w Przasnyszu - (29) 752-67-60
• DPS dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych ul. Świerczewo 9 w Przasnyszu - (29) 752-22-54 bądź pracownikiem PCPR w Przasnyszu pod nr telefonu: (29) 752-51-73 w. 17

158 rocznica wybuchu powstania styczniowego – Powiat Przasnyski pamięta!

Opublikowane przez

22 stycznia 2021 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski uczcił pamięć Stefana Cieleckiego, jednego z dowódców powstania styczniowego oraz pozostałych uczestników największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku.


Starosta Krzysztof Bieńkowski zapala znicz pod pomnikiem Stefana Cieleckiego - Orlika

Wywodzący się z Przasnysza Stefan Cielecki, pod pseudonimem Orlik dowodził oddziałami w powstaniu styczniowym. Jako dowódca był nieustępliwy, po rozbiciu oddziału pod Rydzewem zorganizował go na nowo. W walce wykazywał się niezwykłą odwagą i poświęceniem, bohatersko osłaniając wycofujący się oddział po bitwie pod Gołyminem. Ciężko raniony w bitwie pod Osówką dostał się do rosyjskiej niewoli, skazany przez sąd polowy został rozstrzelany 14 listopada 1863 roku w Przasnyszu. W miejscu śmierci Orlika wzniesiono drewniany krzyż, ponad 100 lat później zastąpiony pomnikiem w formie głazu na wysokim postumencie z tablicą pamiątkową. Współcześnie postać Stefana Cieleckiego jest upamiętniana również przez nadane przasnyskiemu osiedlu i ulicy nazwy „Orlika".


Plany zbrojnego wystąpienia były wynikiem nowo rozbudzonych nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości w obliczu rosyjskiej klęski w wojnie krymskiej z drugiej połowy lat 50 XIX wieku. Na ówczesnych i utraconych przez Rzeczpospolitą terenach zawiązywano liczne stowarzyszenia przygotowujące się do walki powstańczej. Drugim impulsem był pogrzeb wdowy po bohaterze powstania listopadowego – generale Józefie Sowińskim. Pogrzeb szybko przyjął kształt narodowej demonstracji i był początkiem wielu późniejszych manifestacji. Do przełomu doszło gdy w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku przeprowadzono w Warszawie brankę do rosyjskiego wojska, która tym razem przebiegała na zasadzie list imiennych zamiast losowych. Następnego dnia Komitet Centralny Narodowy ogłosił margrabiego Aleksandra Wielopolskiego zdrajcą (naczelnik rządu cywilnego w Królestwie), 19 stycznia uchwalił powierzenie dyktatury i naczelnego dowództwa powstania generałowi Ludwikowi Mierosławskiemu, a 22 stycznia wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołanie Tymczasowego Rządu Narodowego.


Powstanie Styczniowe na terenie Królestwa Polskiego zakończyło się w sierpniu, bowiem 5 sierpnia 1864 roku na podstawie wyroku wojskowego sądu rosyjskiego dokonano egzekucji ostatniego dyktatora powstania – Romualda Traugutta. Na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy pomniejsze starcia trwały jeszcze jesienią 1864 roku. Powstanie zakończyło się klęską, regularne wojsko polskie nie istniało od 30 lat, a partyzanckim jednostkom mimo bohaterskich wysiłków nie udawało się odnieść znaczących sukcesów militarnych, ani też zgrupować większych sił w jednym rejonie. W konsekwencji przegranego powstania Królestwo Polskie traciło resztki autonomii, okrojonej już po klęsce powstania listopadowego. Królestwo Polskie utraciło nazwę i budżet, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim oraz zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. Setkom miast odebrano prawa miejskie, zniesiono urząd namiestnika oraz zlikwidowano Bank Polski. Skasowano wiele katolickich klasztorów, dokonano konfiskaty około 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. W wyniku działań wojennych kilkadziesiąt tysięcy powstańców poległo w walkach, na blisko tysiącu dokonano egzekucji, około 38 tysięcy skazano na katorgę lub zesłano na Syberię. Wojska rosyjskie nie oszczędzały również ludności cywilnej, zdarzały się przypadki rzezi mieszkańców oraz palenia miejscowości udzielających wsparcia powstańcom. Historycy podnoszą, że powstanie styczniowe pomimo klęski osiągnęło część celów politycznych, jakie postawili sobie jego organizatorzy – zahamowanie polityki ugodowej wobec caratu, ożywienie nastrojów patriotycznych na kolejne dziesięciolecia oraz uwłaszczenia chłopstwa.