Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021

Opublikowane przez Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.22.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021

Opublikowane przez Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.21.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021

Opublikowane przez Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.20.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021

Opublikowane przez Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego Nr WO.120.19.2021 z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Opublikowane przez Ogłoszenie o przetargu – ul. Poziomkowa w Przasnyszu

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych przy ul. Poziomkowej w Przasnyszu. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Konferencja prasowa w sprawie przystąpienia gmin powiatu przasnyskiego do Programu „Czyste Powietrze”

Opublikowane przez

17 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Biznesu odbyła się konferencja prasowa z udziałem pełnomocnika rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” Bartłomieja Orzeł, który przedstawiał korzyści przystąpienia do programu zarówno dla mieszkańców, jak i samorządów gminnych. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych.


Zdjęcie grupowe podczas konferencji prasowej w Centrum Aktywizacji Biznesu


„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Ma na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z kominów domów jednorodzinnych, które nadal często ogrzewane są starymi piecami centralnego ogrzewania. Program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w kraju.


Jak zauważył minister Bartłomiej Orzeł, w interesie nas wszystkich jest to, aby jakość powietrza się poprawiała. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z możliwości wymiany pieca, czy też docieplenia domu, niedawno wprowadzono usprawnienia programu, między innymi: uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integrację z programem „Mój Prąd” i podwyższenie dotacji dla najuboższych. Spowodowało to wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, co bardzo cieszy. Dodatkowo od połowy roku 2021 planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych na atrakcyjnych warunkach, oferowanych przez banki partnerskie programu. To kolejne ważne ułatwienie w sięganiu po wsparcie.


Zdecydowanym udogodnieniem dla osób chętnych do skorzystania z dofinansowania będą punkty informacyjno-konsultacyjne programu „Czyste Powietrze” na terenie gmin. Każdy mieszkaniec otrzyma tam stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku. Minister podkreślił, że pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a do końca maja 2021 roku podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. Samorządy gminne otrzymają wówczas środki w wysokości do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski oraz dodatkową nagrodę za najwięcej złożonych wniosków w danym roku: aż 1 mln zł dla najbardziej zaangażowanej gminy! - Chciałbym zaapelować do gmin, które jeszcze nie podpisały porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, aby to uczyniły, bo najprościej jest mieszkańcom dotrzeć ze swoimi wnioskami, jeżeli mogą je składać w urzędzie gminy. Wprowadzony instrument finansowy pozwoli sfinansować etat doradcy programu „Czyste powietrze” w danej gminie oraz kwestie związane z promocją. Jest też zachętą do tego, aby efektywnie wdrażać program na terenie gminy – powiedział Bartłomiej Orzeł.


Gmina Przasnysz jest jedną z pierwszych gmin, które przystąpiły do programu. Wójt Grażyna Wróblewska podczas konferencji nadmieniła, że w ramach projektu w całej gminie powstało już 390 nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Wójt podkreśliła, że zainteresowanie programem jest duże, bo korzyścią jest nie tylko mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale również oszczędność. Przy korzystaniu z tanich źródeł energii widać wymierną korzyść, a dodatkowo wymianę drzwi i okien, docieplenie domu, czy koszty termomodernizacji można odliczyć od podatku.


Wójt Gminy Krzynowłoga Mała również przystąpi do programu i chociaż – jak sam podkreślił - jego gmina jest gminą rolniczą, to mieszkańcy aktywnie wymieniają piece, montują kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, więc z pewnością będą zainteresowani programem „Czyste Powietrze”.


- Bardzo się cieszę z dzisiejszej konferencji, mam nadzieję, że za pośrednictwem mediów dotrzemy do naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie wymienili źródeł ogrzewania w swoich domach, a potrzebują w tym pomocy – podsumował Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.
Środki dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” mogą być przeznaczone na:
– wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
– instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne;
– wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
– montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
– docieplenie domu;
– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.