Ogłoszenie o sprzedaży działek w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Opublikowane przez Ogłoszenie o sprzedaży działek w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie wsi Sierakowo. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Mimo lockdownu w powiecie przasnyskim powstają kolejne nowe firmy!

Opublikowane przez

We wtorek 23 marca 2021 roku w Centrum Aktywizacji Biznesu znajdującym się w przasnyskim starostwie dziewięć osób, które do tej pory pozostawały bez pracy, podpisało umowy na wsparcie finansowe ich nowo powstających działalności gospodarczych.


Podpisanie umów przez nowych przedsiębiorców w Centrum Aktywizacji Biznesu Czytaj więcej →

Powiat przasnyski otrzyma 243 448,50 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Opublikowane przez Powiat przasnyski otrzyma 243 448,50 zł  z Funduszu Solidarnościowego na realizację  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W roku 2021 powiat przasnyski w wyniku naboru wniosków na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 pozyskał środki w łącznej kwocie 243 448,50 zł z Funduszu Solidarnościowego. Środki te umożliwią realizację programu dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu w 2021 roku.


Chęć przystąpienia do tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zgłosiło 751 gmin/powiatów ze wszystkich 16 województw.
Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc sprawiło, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców, zwiększył budżet na realizację programu z planowanych 80 mln zł do 144 mln zł.
Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021


Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponad 200 tysięcy maseczek ochronnych dla mieszkańców powiatu przasnyskiego

Opublikowane przez

22 marca 2021 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski wraz z pracownikami Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazał ponad 200 tysięcy maseczek ochronnych do wszystkich gmin powiatu przasnyskiego.


Rozładowywanie maseczekz samochodu- na pierwszym planie starota przasnyski

Po wprowadzeniu zaostrzonego lockdownu w kilku województwach, rząd zdecydował o przyznaniu na terenach szczególnie zagrożonych bezpłatnych maseczek dla mieszkańców. Dokładnie 208 tysięcy maseczek pochodzących z Agencji Rezerw Materiałowych przekazał Wojewoda Mazowiecki do powiatu przasnyskiego. Środki ochrony zostały dostarczone do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Następnie samorząd powiatowy wydał maski wszystkim gminom powiatu. Dalsza ich dystrybucja odbywać się będzie według zasad indywidualnie ustalonych przez gminy.


Poszczególne gminy otrzymały następującą ilość maseczek:


Miasto Przasnysz 66 400 sztuk
Miasto i Gmina Chorzele 41 000 sztuk
Gmina Czernice Borowe 14 900 sztuk
Gmina Jednorożec 28 200 sztuk
Gmina Krasne 14 500 sztuk
Gmina Krzynowłoga Mała 14 100 sztuk
Gmina Przasnysz 28 900 sztuk

Działki na sprzedaż na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Obrębie, wpisanego do rejestru zabytków z funkcją mieszkalną i usługami

Opublikowane przez Działki na sprzedaż na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Obrębie, wpisanego do rejestru zabytków z funkcją mieszkalną i usługami

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0027 Obrąb, gmina Przasnysz, oznaczonej jako działki: nr 96/3 i nr 98. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Uwaga – przypominamy: już nie 180 dni. Od stycznia należy zgłosić nabycie pojazdu w ciągu 30 dni

Opublikowane przez Uwaga – przypominamy: już nie 180 dni. Od stycznia należy zgłosić nabycie pojazdu w ciągu 30 dni

W świetle nowych przepisów, które obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku, kupujący miał 30 dni na zgłoszenie faktu nabycia pojazdu. Przepisy obowiązywały raptem przez kilka tygodni, ponieważ ze względu na sytuację w kraju zdecydowano się pójść na rękę kierowcom. Czas na zarejestrowanie auta sprowadzonego z Unii Europejskiej do Polski został wydłużony z 30 do 180 dni. Zrobiono to, aby wyeliminować kolejki w urzędach w czasach pandemii. Jednak od nowego roku ponownie obowiązuje 30-dniowy termin rejestracji, zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu.


Dla pojazdów zakupionych po 1 stycznia 2021 roku właściciel ma 30 dni na:
· rejestrację nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, licząc od daty zakupu;
· rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE;
· zgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli używanego zakupionego z rynku wtórnego (po zgłoszeniu nabycia rejestracja może nastąpić w dowolnym terminie).


Jeżeli auto zostało zakupione przed 31 grudnia 2020 roku, to wciąż obejmuje je 180-dniowy termin rejestracji.


Właściciela samochodu, motocykla lub innego pojazdu, który nie dopełni obowiązku w wyznaczonym terminie, czeka kara w wysokości od 200 do 1000 zł.