Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 420/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 października
2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w których prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Przasnyskiego przeznaczone zostało do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Mamy to! Prawie 58 milionów złotych „Polskiego Ładu” trafi na teren Powiatu Przasnyskiego – Starosta Krzysztof Bieńkowski aktywnie lobbował w rządzie za wszystkimi projektami z naszego terenu!

Opublikowane przez

25 października 2021 r. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki I naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Spośród 8 tys. złożonych projektów dofinansowanie otrzymały wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu.


Polski Ład - zestawienie dofinansowań dla poszczególnych samorządów

Powiat Przasnyski otrzymał 13 300 000 zł na projekt kompleksowej rozbudowy dróg: DP 3227W Przasnysz – Baranowo oraz DP 3224W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym.


Miasto Przasnysz otrzymało 12 948 500 zł na trzy projekty:
- utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika;
- Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap);
- rozbudowę ul. Świerczewo.


Gmina Jednorożec otrzymała 8 170 000 zł na projekty rozbudowy stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Jednorożec i Żelazna Prywatna oraz przebudowę drogi w m. Ulatowo – Pogorzel.


Gmina Przasnysz otrzymała 8 002 107 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin; przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów oraz montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej.


Gmina Krzynowłoga Mała otrzymała 6 650 000 zł na przebudowę dróg gminnych.


Gmina Czernice Borowe otrzymała 4 418 829 zł na projekty przebudowy dróg.


Miasto i Gmina Chorzele otrzymała 2 590 610 zł na budowę drogi w Chorzelach.


Gmina Krasne otrzymała 1 700 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej.To wspaniała wiadomość dla naszych mieszkańców. Z wyników naboru cieszy się szczególnie Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, który od początku zabiegał o dofinansowanie wniosków złożonych przez powiat, ale także pozostałych wniosków samorządów miejskich i gminnych z naszego terenu.


W tej sprawie Starosta zorganizował spotkanie lokalnych samorządowców z Wiceministrem MSWiA Maciejem Wąsikiem, podczas którego włodarze zgłosili najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w miastach i gminach.


Starosta przedstawił też potrzeby lokalnych społeczności wizytującemu nasz Powiat Wiceministrowi Aktywów Państwowych Maciejowi Małeckiemu.


W maju tego roku Starosta Bieńkowski spotkał się osobiście z Premierem Mateuszem Morawieckim, któremu przedstawił kluczowe potrzeby inwestycyjne powiatu i oczekiwania naszych mieszkańców.


Trwający nabór, Starosta na bieżąco konsultował również z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości z naszego terenu.


Te wszystkie starania, uzupełnione przez dobrze przygotowane wnioski, przyniosły wspaniały skutek w postaci zwycięskich projektów, które już wkrótce będą cieszyły naszych mieszkańców!


Oczywiście nie spoczywamy na laurach i dalej działamy na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny! Już niedługo startuje kolejny nabór wniosków do Programu, w którym Powiat Przasnyski również weźmie aktywny udział.

W Przasnyszu spotkali się Starostowie Powiatów Północnego Mazowsza

Opublikowane przez

Na zaproszenie Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego w środę 20 października 2021 roku w Centrum Aktywizacji Biznesu odbył się Konwent Starostów Północnego Mazowsza.


Samorządowcy rozmawiali o problemach, z jakimi aktualnie muszą się mierzyć. Na spotkaniu omówiono m.in. sytuację samorządów powiatowych w kontekście „Polskiego Ładu”, propozycje subwencji dla samorządów na rok 2022, koszty utrzymania szkół i internatów, a także sytuację finansową szpitali powiatowych.


Konwent starostów - zdjęcie z obrad  Centrum Aktywizacji Biznesu

Rozmawiano też o inwestycjach ponadlokalnych, takich jak np. Kolej Północnego Mazowsza, która mogłaby przebiegać z Przasnysza przez Maków Mazowiecki, Pułtusk do Zegrza a następnie dalej do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Uczestnicy wyrazili chęć, aby tego typu spotkania były kontynuowane cyklicznie.