Grafika z napisem

Obwieszczenie Nr RGN.683.3.74.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0011 Żbiki-Kierzki, gmina Krasne, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/1 o pow. 0,0086 ha.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.