Przetarg sprzedaż PSG

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, oznaczonych jako działki nr: od 203/65 do 203/74

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Powiat Przasnyski prawa użytkowania wieczystego w niezabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: od 203/65 do 203/74, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo, gm. Przasnysz, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1P/00003196/3. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – sala konferencyjna – I piętro, pok. Nr 123.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu