Andrzej Radomski został ponownie wybrany dyrektorem SOSW w Przasnyszu. Treść w artykule.

Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Leszno w Przasnyszu. Komisja Konkursowa orzekła, że zadaniom stojącym przed dyrektorem placówki edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami najlepiej sprosta Andrzej Radomski, piastujący tę funkcję od 2019 roku. Zarząd Powiatu Przasnyskiego 9 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę, która umożliwi Andrzejowi Radomskiemu piastowanie funkcji dyrektora SOSW przez kolejne 5 lat.

Komisja Konkursowa orzekła, że Andrzej Radomski przez kolejną kadencję zasiadać będzie w fotelu dyrektora Ośrodka, ponieważ daje rękojmię, że najlepiej sprosta wyzwaniom stojącym przed SOSW. Plany są ambitne, ponieważ Powiat Przasnyski, będący organem prowadzącym szkołę, zadecydował o dalszym jej rozwoju, aby placówka jeszcze lepiej mogła służyć dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, przewidujący utworzenie kompleksu edukacyjnego w Przasnyszu, polegający na budowie nowego obiektu, w którym mieścić się będzie przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna, pomieszczenia zabiegowe i gabinety. Dokument umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję, pozwalającą sprostać rosnącym potrzebom w zakresie edukacji specjalnej w powiecie przasnyskim.

Andrzej Radomski ma 60 lat i niemal 37 lat stażu pracy jako nauczyciel i dyrektor szkół. Jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, także studiów podyplomowych m.in.w zakresie zarządzania oświatą, matematyki w szkole, fizyki z astronomią, oligofrenopedagogiki, doradztwa zawodowego i organizacji pomocy społecznej.

Andrzej Radomski od września 2019 roku jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Od 1990 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie. W latach 1999-2004 pełnił funkcję dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zaś w latach 2015-17 był dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasińcu, wcześniej pracując jako nauczyciel. Andrzej Radomski, prócz wszechstronnego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, odbył kilkadziesiąt kursów i specjalistycznych szkoleń.