Grafika przedstawia zdjęcie kościoła parafialnego w Świętym Miejscu wpisanego w obrys Gminy Przasnysz. Obok herb Gminy Przasnysz i Powiatu Przasnyskiego.

Historia Gminy Przasnysz jest nierozerwalnie związana z dziejami Polski oraz znajduje w sobie jej odzwierciedlenie. W 1526 roku w procesie inkorporacji Mazowsza, jej tereny zostały włączone do Korony. Za sprawą zaborów do 1806 roku władały nimi Prusy, następnie wyzwolone przez Napoleona weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Zarówno I jak i II wojna światowa nie oszczędziły jej ogromnych strat w ludziach i majątku.

Na terenie gminy Przasnysz występują zabytkowe parki podworskie w Lesznie, Karwaczu i Obrębie, a także kościoły fundowane przez rody szlacheckie, co świadczy o bogatej historii tych ziem. Współcześnie gmina słynie położonym w Sierakowie lotniskiem Aeroklubu Północnego Mazowsza, które sprzyja aktywnej formie wypoczynku. Do atrakcji należy zaliczyć również zalew w Karwaczu, wyposażony w zadaszone siedziska oraz miejsce do rozpalenia ogniska. 

Ponadto na terenie gminy Przasnysz warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
- Zespoły dworskie składający się z: dworu i parku 
w Obrębie i Lesznie,
- Zespół dworski w Karwaczu z parkiem krajobrazowym,
- Kościół Parafialny w Bogatem z XIV wieku oraz zespół Sakralny w Świętym Miejscu z wieku XVIII,
- Cmentarzysko ciałopalne w Dobrzankowie z początku
 I wieku naszej ery,
- Mławska Kolej Wąskotorowa.
- Zabytkowa kolej wąskotorowa. 

Galeria zdjęć